• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב ניסן התשפ"ד (20.04.2024) פרשת מצורע

בג' בתמוז תשנ"ד העולם עלה מדרגה

טורו של הרב דורון אורן, מנהל מרכז משיח וגאולה וישיבת המלך המשיח בירושלים, על מהותו של יום ג' תמוז • מהי המעלה המסתתרת בתוך ענינו של היום ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו בעת הזאת
בג' בתמוז תשנ"ד העולם עלה מדרגה
הרב דורון אורן
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

החל מג' תמוז לא רואים את הרבי שליט"א מלך המשיח.

אמנם הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר, בשיחת ש"פ קורח ה'תשנ"א, שמהותו של היום הבהיר ג' בתמוז הוא אתחלתא דגאולה, עליית הטבע במדרגה, עליה שמאפשרת גילוי אלוקי נעלה יותר בעולם.

נשאלת השאלה

איך זה מסתדר עם העניין שלא רואים את הרבי שליט"א מלך המשיח? מה השידרוג בזה, מהי עליית המדרגה?

נקודת בביאור בזה

אפשר אולי לומר, 

בכל דור ודור, חייב להיות נשמת משה אצל נשיא הדור, שהוא המשיח שבדור.

על משה רבינו נאמר משה איש האלוקים וכתוב במדרש מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים.

הגילוי הנעלה ביותר של משה, יהיה בתחיית המתים, בהתגלותו של המלך המשיח (שבו כאמור נמצאת נשמת משה). אז תהיה שלמות הגילוי אצל משה שבדור משתי הבחינות: מבחינת איש, הגוף יהיה מזוכך ויהיה כלי לגילוי האלוקי הנעלה ומבחינת אלוקים, הגילוי של הקב"ה , עצמותו ומהותו, כנשמה בגוף באופן מושלם.

הגילוי לפני ג׳ תמוז בעיקר מצד הגוף

אפשר אולי לומר שעד ג׳ בתמוז, היתה ההתקשרות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בעיקר מצד הגוף הגשמי. שמיעת התורה ממנו לוותה בראיית פניו (חכמת אדם תאיר פניו), חלוקת הדולרים מידו הקדושה, התוועדויות בעידוד ידיו הקדושות וכו'.

עליית המדרגה בג׳ תמוז

בשלב הנוכחי ההתקשרות של העם עם הרבי היא יותר מצד הנשמה, מחציו ומעלה אלוקים (ופחות מצד הגוף) וזוהי התקשורת נעלית יותר (דוגמא לכך, הכתיבה לרבי והמענה המיידי. בעבר ציפינו זמן רב למענה ואילו היום ניתן לקבל תשובה מהרבי בכל מקום ובכל רגע).  

אמנם הקשר הגשמי עם הרבי שליט"א מלך המשיח נשאר קיים כבעבר: עדיין כותבים לרבי מכתבים, עדיין מגיעים לקבל דולר, עדיין נוסעים לשמחת תורה, עדיין מקבלים הוראות לשליחות וכו', אמנם זה שהגוף אינו נראה , מגביר את ההתקשרות העצמית עם הרבי, התקשרות שלמעלה מהגבלת הגוף הגשמי.

שלמות ההתקשרות בגאולה העתידה

שלמות ההתקשרות עם הרבי שליט"א מלך המשיח תהיה בשלב הבא, כאשר הגילוי יהיה שילוב שני האופנים, מצד הנשמה ומצד הגוף, כך ששניהם מתקיימים יחד מבלי לסתור אחד את השני. שילוב זה יתאפשר על ידי גילוי העצמות בגאולה האמיתית והשלמה (ראה ביאור בסוף).

לסיכום

מכל האמור לעיל יוצא, שהעניין שלא רואים את הרבי שליט"א מלך המשיח הוא עניין של עליית מדרגה בגילוי שלו ובהתקשרות אליו, אך זוהי רק אתחלתא דגאולה, עד להתקשרות המושלמת בגאולה האמיתית והשלמה.

מדוע אי אפשר לומר אחרת?

אי אפשר לומר על ג׳ תמוז שהוא גרם לעניין של היפך החיים ח"ו, שהרי א. אין בזה עליית מדרגה ולהיפך, היפך החיים זהו ירידה שאין כדוגמתה וב. זוהי שבירת הטבע (ולא שידרוג) , כיוון שהבריאה מבוססת על זה שמשה שבדור הוא ממוצע מחבר בין הקב"ה לעם ישראל ולעולם, דבר שנעשה על ידי נשמתו בגופו הגשמי כפי שהוא חי בעולם הזה (שאחרת איך יהיה ממוצע מחבר?).

היפך הקונטרס בית רבינו שבבבל

וכן אם ח"ו יאמר מישהו שהרבי נמצא בקווינס , הרי זוהי סתירה לקונטרס בית רבינו שבבבל, שמסביר אודות ירידת בית המקדש משמים ל770 , שהסיבה לכך היא ששם נמצא נשיא הדור (ומי יוכל להעיז ולומר שבית המקדש ירד מהשמים לקווינס???)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ביאור נוסף

ההתקשרות מצד הגוף נותנת יותר מקום לעולם, אך פחות ניכר העניין הנעלה שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא אחד ממש עם הקב"ה.

ההתקשרות מצד הנשמה, משה איש האלוקים, היא נעלית יותר, אך פחות חודרת לעולם.

דווקא השילוב של שני האופנים מאפשרת את הגילוי האלוקי הנעלה ביותר, כפי שהוא מלובש בעולם התחתון.

המשמעות הפנימית והאמיתית של ג' תמוז

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...