• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

דבר מלך • החידוש של תענית אסתר בגאולה

"משא"כ תענית אסתר - נקבע על מאורע בפ"ע שאין לו קשר ושייכות עם ביהמ"ק, ובמילא, גם הפיכתו ל"יום רצון" אינה קשורה עם בנין ביהמ"ק ומצב של גאולה, ואדרבה: גם לאחרי הגאולה דימי הפורים..."• לרגל "תענית אסתר" הננו מביאים קטע מיוחד משיחתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • בכתבה המלאה
דבר מלך • החידוש של תענית אסתר בגאולה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"משא"כ תענית אסתר - נקבע על מאורע בפ"ע שאין לו קשר ושייכות עם ביהמ"ק, ובמילא, גם הפיכתו ל"יום רצון" אינה קשורה עם בנין ביהמ"ק ומצב של גאולה, ואדרבה: גם לאחרי הגאולה דימי הפורים..."• לרגל "תענית אסתר" הננו מביאים קטע מיוחד משיחתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • בכתבה המלאה

לרגל "תענית אסתר" אתר הגאולה מביא קטע מיוחד משיחתו הקדושה של נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על כך שתענית אסתר לעולם לא תתבטל, ככתוב במגילה "וימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים"!

אתר הגאולה מגיש לקוראים את השיחה כלשונה:

ד. ביאור ענינו הפרטי של תענית אסתר:

תענית אסתר חלוק משאר התעניות - לא רק בשם, במאורע ובזמן וכו' (בדוגמת החילוק דכל יום תענית ממשנהו), כי אם, להיותו סוג בפ"ע:

ד' התעניות - עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, וצום גדלי' - נקבעו על שרשרת של מאורעות שאירעו בהמשך זה לזה בקשר ובשייכות לבית-המקדש (חורבן ביהמ"ק וכללות ענין הגלות), ובמילא, המשמעות דהפיכת התענית ל"יום רצון" היא - בנין ביהמ"ק, בגאולה העתידה.

משא"כ תענית אסתר - נקבע על מאורע בפ"ע שאין לו קשר ושייכות עם ביהמ"ק, ובמילא, גם הפיכתו ל"יום רצון" אינה קשורה עם בנין ביהמ"ק ומצב של גאולה, ואדרבה: גם לאחרי הגאולה דימי הפורים - "אכתי עבדי אחשורוש אנן".

אמנם, בעמדנו ביום שבו מאירים בגלוי עניני תענית אסתר - יש לומר, שענין זה (שתענית אסתר אינו קשור עם ביהמ"ק וגאולה) אינו חסרון, ח"ו לגבי שאר התעניות, אלא אדרבה - עילוי לגבי שאר התעניות:

"התגלות רצון העליון ב"ה" ("יום רצון לה'") בתענית אסתר היא באופן נעלה כל כך - שביחס לעילוי זה אין כל חילוק בין מצב של גלות למצב של גאולה!

ובשתי הקצוות: (א) גם במצב של גלות, "אכתי עבדי אחשורוש אנן" - יכולים לפעול המשכת וגילוי בחי' רצון העליון בדרגא הכי נעלית; (ב) גם במצב של גאולה - ניכר העילויד"התגלות רצון העליון ב"ה" בדרגא זו.

ויש לומר שמעלת ה"יום רצון" דתענית אסתר גם במצב של גאולה היא - לא רק בזמן בית שני (שנשלם לאחרי נס פורים, ובמילא, חגגו בו את ימי הפורים, ולפנ"ז - תענית אסתר), אלא יתירה מזה - גם בגאולה העתידה, שכן ע"פ פס"ד הרמב"ם ש"ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם", מובן, שכן הוא גם בנוגע לתענית אסתר.

ונמצא, שתענית אסתר פועל ענין הכי פנימי ונעלה - התגלות רצון העליון ב"ה בדרגא כזו שאין בה חילוק בין גלות לגאולה."

עכלה"ק - מתוך שיחת "דברי כיבושין" תענית אסתר תשמ"ו (התוועדויות ח"ב ע' 695).

VnBSVUZLSWpzNERGVVJzRg

VnBSVUZLVWpzNERGיVVJzRg
צום קל, ופורים שמח - בשמחת הגאולה האמיתית והשלימה!

ז"ך אדר: ברוב שירה וזמרה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...