האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב אסף פרומר על כל היוצא למלחמת בית דוד

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 379 צפיות 0

צפו ברב אסף פרומר במעמד "ישיבה ליום אחד", שמביא מקורות מראשונים ואחרונים ומדרשים עלומים ושופך אור חדש על גמרות ופסוקי תהילים בנוגע ל"כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט כריתות לאשתו", והמסקנה בנוגע אלינו

בין היתר, הוא מספר שכאשר הרב גורן היה רב צבאי תשכ"ז - תשל"א), הוא הכין טופס צהל"י לחתימה על גט באם ח"ו.. ובקשר לדוד המלך ובת שבע - הרב פרומר מביא עוד ועוד מקורות שלא היה שם שום דבר, וכל האומר דוד חטא - אינו אלא טועה, בפשטות הכי גמורה, למרות שדוד עצמו אמר את פרק נ"א בתהילים - "בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע".

בגלל אורך ההרצאה, מומלץ להתחיל לראות מדקה 24, שם מתחיל עיקר ה"אקשן" המפורסם של הרב אסף פרומר. ואחר כך לראות גם מהתחלה.

בהמשך ההרצאה, מסביר הרב פרומר את הקשר בין ה"חרפו" על דוד המלך שהולך כיום על דברי המלעיגים רח"ל על הנהגת הרבי שליט"א מלך המשיח, (וכבר תמו חטאים - ולא חוטאים - מן הארץ). ובהמשך, נקודת הדברים, מוכיח ש"הכתרת" הרבי שליט"א מלך המשיח ע"י הרבי הריי"צ בגלוי, היתה בי"ב תמוז תש"ב, עם התמונה המפורסמת בה נשען (נסמך / סומך) הרבי הרייצ על הרבי שליט"א מלך המשיח בחוזרו על הדברים "כל היוצא למלחמת בית דוד", ובכך ממנה את הרבי שליט"א מלך המשיח למשיח, כפי שעשה אביו הרבי הרש"ב, כאשר אמר שיחה זו במלאת שלוש שנים לקיום ישיבת תומכי תמימים שה"מנהל פועל" שלה היה הרבי הריי"צ - שהוא זה שיצא למלחמת בית דוד וכו'. הרב פרומר מוכיח את הדברים לפי כמה מילים בהערה בשיחה מוגהת, ועל פי השיחה המפורסמת של הרבי שליט"א מלך המשיח איך הומלך שלמה למלך בחיי אביו.

השיעור התקיים במעמד "ישיבה ליום אחד" יום עיון לימודי בעניני משיח וגאולה בהפקת ממ"ש מרכז ההפצה בארץ הקודש".

הפעם העשירית שכינוס זה מתקיים, והפעם זה היה בכ"ח מנחם אב, בישיבת רמת אביב, טאגור 32 ת"א. 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...