האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כל אחד שייך היום להנחת ד' זוגות תפילין

התוועדות חסידית

אתר הגאולה 411 צפיות 0

 כל אחד שייך היום להנחת ד' זוגות תפילין

ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו. בקשר לדברי משיח פ' ואתחנן תשמ"ט, בהם דובר על הנחת ד' זוגות תפילין, הננו מביאים שוב את אחת הפעמים בהם סיפר הרב זמרוני מדוע הנחת ד' זוגות שייכת היום לכל אחד, ענין שכתוב יותר בפירוט בהקדמה לספרו "תפילין של ימות המשיח" על הנחת ד' זוגות תפילין

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...