האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עליית וירידת דאעש • דעה

דעות

מערכת האתר 229 צפיות 0

עליית וירידת דאעש • דעה


לאחרונה התפרסם שהמוסד סיכל 50 פיגועים שדאעש תיכנן לבצע במדינות שונות, 12 מתוכם בטורקיה. כמו כן התפרסם שדאעש "מתעורר" בלוב, ופעילותו שם מתרחבת, וזאת לאחר המהלומות שספג במזרח התיכון.

נזכיר כי עלייתו של הארגון, והשתלטותו על שטחים נרחבים, היכו בתדהמה רבים מאוד.
הישגיו הצבאיים היו ניכרים, והוא השתלט על שטחים עצומים, תוך שהוא מוציא להורג באכזריות את מתנגדיו. עיקר פעילותו התמקדה בעיראק-סוריה-לבנון (ארצות ה"לבנט"), והוא פגע קשות מאוד בצבא עיראק (לפחות 14 חטיבות שלו התפרקו לחלוטין בלחימה מול הארגון, ורבות אחרות נפגעו קשה), והוא הסב אבידות רבות לצבא הסורי ולחיזבאללה.

ירידת דאעש

כיום, לאחר הלחימה הממושכת של הקואליציה בהנהגת ארה"ב, ובהשתתפות של מדינות רבות נוספות, כולל הפצצות של רוסיה, הארגון נמצא במצב קשה ביותר. כמעט כל השטחים עליהם השתלט נלקחו ממנו. הכנסותיו השנתיות, שנאמדו בכ- 3 מיליארד דולר, הצטמצמו לכ- 200 מיליון בלבד, ומספר לוחמיו ירד דראסטית מכ- 50,000 לכ- 3000-5000.
לפני כשנתיים הובס דאעש בעיראק, והעיר הענקית מוסול שעליה השתלט, נכבשה מחדש ע"י הצבא העיראקי ומיליציות שונות, שחיסלו כ- 9000 לוחמי דאעש שהיו בעיר. לאחר מספר חודשים נכבשה גם "בירתו" א-ראקה שבסוריה, בידי כוחות שנתמכו ע"י צבא ארה"ב.
דאעש כיום מוחלש, קטן, ומנסה להשתקם בעיקר באזורי לוב וסיני.

בשנים האחרונות, מאז עליית הארגון, ציטטתי לא פעם את המדרש המדהים של "נסתרות דרבי שמעון בר יוחאי" שלעניות דעתי מדבר במדויק על עלייתו, ועל ירידתו של דאעש, להלן המדרש, עם ההסברים שלי בסוגריים:

"עתידים לבוא אנשים אכזרים ומרי נפש, אשר הם לובשים שחורים, והאנשים הללו יוצאים ממזרח [כל הפעילות של דאעש היא ממזרח לנו - בעיראק, ובמזרח סוריה], ומרדו על אדוניהם [דאעש מרד באל-קאעידה והתפצל ממנו ואף לחם נגדו], וילחמו בבני ישמעאל [כמעט כל מלחמתם היא נגד מדינות ערב ובתוכן], ויהרגו גיבוריהם, וירשו את ממונם ורכושם [דאעש הוא ארגון הטרור היחיד ששודד בנקים, יצירות אומנות, חוטף אנשי עסקים ודורש כופר, והוא השתלט והפעיל גם בארות נפט ומתקני גז].

[עד כאן זוהי "עליית דאעש", ומכאן והלאה מתאר המדרש את ירידתו, שבאה לידי ביטוי בשנתיים האחרונות].

"ובעת ההיא מתגברים בני מערב [דהיינו ארצות המערב, בראשן ארה"ב]... ועורכים מלחמה נגד בני מזרח [דהיינו אותם לוחמי דאעש שיצאו כנ"ל ממזרח ופועלים מזרחית לנו]... והורגים אותם [כפי שפירטתי לעיל רוב לוחמי דאעש חוסלו, ונותרו לו אלפים בודדים, מתוך עשרות אלפים שהיו לו].

וממשיך שם במדרש רבי שמעון בר יוחאי:
"ויברחו הנשארים... מצרים ... [כפי שכתבתי לעיל, עיקר התמקדות הארגון היום היא באזורי סיני, ולוב שהיא שכנה של מצרים, ושחלקים ממנה גם נשלטו בעבר ע"י מצרים]...וירדפו אחריהם בני מערב... [ואכן כוחות המערב פועלים בלוב נגד דאעש, וגם מסייעים למצרים ללחום בדאעש בסיני]

ומסיים המדרש:
"ואחר כך עושים בני ישמעאל מלחמה עם אדומיים... [זהו לענ"ד העימות בין האסלאם לבין הנצרות, כפי שהוא כבר קיים היום בכל אירופה, וכן בעימותים הצבאיים במזרח התיכון, כולל העימות בין ארה"ב לבין איראן]... ואליהו זכור לטוב מבשר להם שלום..."

זאת אומרת, שכל האירועים הנ"ל - עלייתו וירידתו של דאעש - הם רק הקדמה וסימן ברור לגאולה האמיתית והשלימה שעליה מבשר אליהו הנביא.
תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב!

מאת: אבישי אפרגון, ראש ישיבה, שירת בצה"ל בתפקיד מיוחד, פרשן לעניני צבא ובטחון.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...