האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נגאלים עכשיו

דעות

שיחת הגאולה 422 צפיות 0

היום נגאלים

שיח חסידים של הרב טוביה דורון והרב שלמה שמידע משיחת הגאולה, בנושא "היום נגאלים" - דיוק על שיחות הדבר מלכות כ"ח סיון תנש"א, ובית רבינו שבבבל.

ישנו רמז ברור מהרבי שליט"א מלך המשיח שנגאלים בשנה זו, כלומר היום - עכשיו.

בשנת תש"נ, דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח פעמים רבות על מספר אותה השנה - 750 לאלף השישי, שזהו "זמן חצות" יום השישי. כלומר, שמענו פעמים רבות על המספר 750. לאחר מכן, בקונטרס בית רבינו שבבל, כתוב במפורש, שנגאלים בזמן 770, ורומז לזמן בו אנו נמצאים כעת:

ובהקדמה שכל מילה של הרבי שליט"א מלך המשיח, היא נבואה, שכינה מדברת מתוך גרונו.

בקונטרס הנ"ל בסעיף ז', כתוב שיש קשר בין זמן הגאולה והמספר 770 - "שאז נגאלים מן הגלות וחוזרים ובאים לארץ ישראל", ובהערה 95 "ולהעיר שגאולה שייכת לשביעי .. גאולה בשביעית (מגילה יז ב)".  הרבי שליט"א מבאר שם באריכות ששלימות המספר שבע [=ששייך לגאולה] הוא 770. ומציין בפירוש שזה מספר המורה על זמן "שאז נגאלים", והמספר הוא - 770, ובאותיות - תש"ע.

אותו רעיון בדיוק מופיע בדבר מלכות כ"ח סיון תנש"א, שם מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח שנגאלים בזמן (ומקום) 770, ציטוט: "שלימות הזמן (והמקום) – 770 השלימות דמספר שבע". ולציין דיוק מדהים: המילה "מקום" מוקפת בסוגריים, מה שמדגיש שהכוונה בעיקר לזמן 770, שעיקר הענין כאן הוא הזמן. דהיינו – מתי זמן הגאולה האמיתית והשלמה - 770.

בשיחות אלו הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש וחוזר כמה פעמים שבית המקדש יתגלה בתחילה בבית מדרשו ב770 ברוקלין ניו יורק, "ומשם ישוב לירושלים", היות ו-770 הוא "מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות .. ששם יושב ממתין ומצפה לגאול את בני ישראל".

אנו נמצאים כעת בסוף עשור השנים שהחלו ב770 (תש"ע). והיות, ששנה הבאה שנת תש"פ, ולא שייכת כבר לעשור השנים שמתחילות ב770, לכן – נגאלים היום.

אין עוד מקום בו הרבי שליט"א מלך המשיח רומז מתי נגאלים מן הגלות, ועוד במספר מוגדר -770. והיות שענין זה הודפס בשתי שיחות מוגהות, והרי הרבי שליט"א מלך המשיח לא אומר מילים מיותרות ח''ו, והכוונה אלינו שנתחיל לרקוד ברחובות "על החשבון".

בדיבור הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ח סיון אומר "שצריך כביכול את ההשתתפות של כל יהודי בגאולה האמיתית והשלמה, לא רק שיכריז שהגיע זמן גאולתכם, אלא שהוא מסכים, מסכים, מסכים, מסכים, מסכים ומכריז שהגאולה נמצאת כבר". (כפי שכל אחד יכול לראות בוידאו בסרטון למטה. (דקה 06:25).

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...