האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לקראת משיח בכיכר • אהבה, תורה וגאווה יהודית ללא פשרות // אלעזר פרץ

דעות

אלעזר פרץ 542 צפיות 0

לקראת משיח בכיכר • אהבה, תורה וגאווה יהודית ללא פשרות // אלעזר פרץ

קריאתו של ראש עיריית תל-אביב רון חולדאי לבטל את אירוע הרבבות 'משיח בכיכר', עוד תתברר כנקודת הפתיחה הפרסומית שגרמה ותגרום לאלפים רבים לבוא ולהתכנס יחדיו ולקבל את מלכות ה' בעולם מתוך חיות מחודשת • ר' אלעזר פרץ ממנחי עצרת הענק "משיח בכיכר" בטור מיוחד במגזין "יום ליום" • ע"פ הכתבה המתפרסמת השבוע במגזין "יום ליום".

ביום שני הקרוב, י"ב תמוז, יתאספו רבבות ב'כיכר רבין' לחגוג את 'חג הגאולה' של רבי יוסף יצחק שניארסאהן, הרבי הריי"צ מליובאוויטש נ"ע. על דמותו של הרבי הריי"צ מסופר כי היה מנהיג ואיש אמת, חף מכל פשרות ביהדות. בשל פועלו להפצת היהדות, נאסר ע"י המשטר הקומוניסטי ברוסיה וללא משפט נגזר דינו למוות. במהלך אחת מחקירותיו איים עליו החוקר (היהודי) באקדח באומרו: "הצעצוע הזה שינה את דעתם של רבים". השיב לו הרבי, "הצעצוע הזה יכול להרתיע מי שיש לו עולם אחד ואלילים רבים, אבל מי שיש לו אל אחד ושני עולמות - אין ה'צעצוע' הזה מפחיד כלל".

לא בכדי, המאבק והרצון להוסיף 'פשרות' ביהדות, מתקיים באירוע ענק לכבוד חג גאולתו של הרבי הריי"צ. כאז גם עתה, מנסים גורמים שונים ומשונים, למצוא פשרות, להזיז מחיצות, לפרום ולפלג את האחדות הנפלאה בקרב שלומי אמוני ישראל.

באירוע 'משיח בכיכר', אליו יצטרפו המוני בית ישראל, תתקיים אולי לראשונה בהיסטוריה התל-אביבית מעמד 'קידוש לבנה' ברוב עם, "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם". עם עוצמה של קדושה כזו, נקל אולי להבין כיצד צצו להם לפתע טענות מגוחכות בדבר 'הפרדה מגדרית'. ככל שהכוח האלוקי גובר, ככל שהקדושה עולה, כך גם הצד הנגדי וההופכי מהקדושה 'משתולל'. אך דווקא מתוך המקום התחתון ביותר תצמח ישועה גדולה וקידוש ה' נרחב. פעמים רבות הזכיר הרבי מליובאוויטש במכתביו כי דווקא התנגדות לדבר שבקדושה היא היא הסימן כי העניין חשוב, וכלשון קודשו:  "אולי עוד ישנם איזה מניעות ועיכובים הרי אין זה אלא ראי' נוספת לגודל ויוקר הענין". ככל שהעניין יקר וחשוב, כך ההתנגדות תלך ותגבר.

קריאתו של ראש עיריית תל-אביב רון חולדאי לבטל את אירוע הרבבות 'משיח בכיכר', עוד תתברר כנקודת הפתיחה הפרסומית שגרמה ותגרום לאלפים רבים לבוא ולהתכנס יחדיו ולקבל את מלכות ה' בעולם מתוך חיות מחודשת, כי אל מול מצעדים שונים ומשונים, יוכיח האירוע הנוכחי כי עם ישראל כולו חש גאווה יהודית מתוך ציפייה עמוקה לגאולה האמיתית והשלימה. די להביט בתגובות הרבות בימים האחרונים בכדי להבין כי 'לב ישראל ער הוא', וכל הטענות המגוחכות אינן באות ממקום אמיתי, כי אם לפלג ולנסות לפגוע (שוב) בקדשי ישראל.

זכורני התרגשותי הרבה, כאשר נודעו לי דבריו של הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל על דמותו של האדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, באומרו: "לא קם כמוהו. האדמו"ר מליובאוויטש יחיד בדורו להפצת תורה בישראל. כל העולם כולו בכל קצווי תבל נהנים מזיו תורתו. לא קם כמוהו כלל. אין מקום בעולם שלא הוגים בתורה אודות למפעלו. שנזכה גם אנחנו ללכת בדרכיו ולהגדיל תורה ולהאדירה".

ביום שני הקרוב, י"ב תמוז (25.6), בשעה 7:00 בערב, ב"כיכר רבין", נזכה כולנו ללכת בדרכו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א - רוח אפינו משיח ה'. נזכה כולנו לומר כן לאהבת ישראל ללא פשרות, כן לאחדות בעם, כן לשלמות התורה, כן לקירוב לבבות. נגיע כולנו, אנשים נשים וטף ונוכיח לכל ברחובה של עיר ומתוך הפרדה מלאה בקדושה ובטהרה, כי ה' הוא האלוקים ואין בלתו, נאמר כן לגאולה השלימה עכשיו ממש. נכריז כולנו יחד: "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם" עד אשר נחזה כולנו ל'משיח בכיכר', בהתגלותו של מלכנו משיח צדקנו, והיתה לה' המלוכה, אמן ואמן.

הכותב הינו חסיד חב"ד, מעורכי השבועון 'יהדות בשרון', וממנחי האירוע 'משיח בכיכר'.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...