האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הע' התמימים 770 "שבעים שנה" חלק ב'

הוצאה לאור

מערכת האתר 116 צפיות 0

הע' התמימים 770 "שבעים שנה" חלק ב'

הע' התמימים 770 "שבעים שנה" חלק ב'

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיך". לרגל י"א ניסן - שנת הקי"ט לכ"ק אד"ש מלך המשיח, תלמידי התמימים "חיילי בית דוד" שנשארו ב770 מגישים "מנחת עשיר", לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: "קובץ פלפולים - שבעים שנה" חלק שני, 250 עמודים (!) של מערכות ופלפולים בכל מקצועות התורה, בנגלה ובחסידות, וכמובן בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ובעניני גאולה ומשיח. הספר נערך ע"י מערכת פלפולים של תלמידי ה'קבוצה' - ישיבת תות"ל המרכזית 770 'בית משיח'.

לפתיחת /קריאת / הדפסת הקובץ בפורמט PDF

 

ניתן לשלוח הערות לכתובת המערכת: heores770@gmail.com

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...