הוצאה לאור

הוצאה לאור / אתר הגאולה - כ"ט אב התש"פ, 15:43

יש נביא בישראל

מערכת חיילי בית דוד הפיקה לקראת פ' שופטים קובץ המתאר את מה שהתחולל אחרי ההכרזה שחזרה הנבואה לישראל, פ' שופטים תנש"א

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ט תמוז התש"פ, 12:47

התערוכה המסורתית לחינוך על טהרת הקודש

מחר אי"ה תיפתח תערוכה מיוחדת לגננות ומלמדים, מורים ומורות, להורים ולכל מי שמתעסק ואכפת לו החינוך על טהרת הקודש ובפרט החדרת נושא הגאולה האמיתית והשלמה לילדי ישראל בכלל וילדינו בפרט. התערוכה מתקיימת מידי שנה ומופקת על-ידי הזרוע החינוכית של 'ממש – מרכז ההפצה בארץ-הקודש' בהתייעצות עם מורים וגננות חב"דיים מכל רחבי הארץ.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ג' תמוז התש"פ, 18:35

חי וקיים. קצר וברור. הרב ישראל הלפרין

דף פשוט וקצר, עם מסר פשוט וקצר, מוגה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, תמצית ה"דבר מלכות", שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בלי שינוי דגניזה. נלקט ע"י הרב ישראל הלפרין, להפצה.

הוצאה לאור / מערכת האתר - א' תמוז התש"פ, 12:49

סדרת דברי משיח מתעתדת לכלול את כל השיחות

סדרת דברי משיח מתעתדת לכלול את כל השיחות והמאמרים הבלתי מוגהים שנאמרו על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א במהלך השנים. הסדרה נערכת ויוצאת על ידי המכון להפצת תורתו של משיח ונקראת בשם זה על יסוד הראשי תיבות שנתן הרבי לשנת תשד"מ[1]. ספרי הסדרה מודפסים בסדר כרונולוגי הפוך, כאשר הכרכים הראשונים שהודפסו הינם משנת תשנ"ב וממשיכים לתנש"א ומצפים להגיע לשנת תש"י.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ד' סיון התש"פ, 14:20

תרגול תניא - ממש להתאמן

תרגול תניא - מעין סיכום מעשי פרקטי בטבלה, "טפארו דא פלאחו" מהתובנות בלימוד ג"ן פרקי ספר של בינונים, עובר ל"חינוך קטן" שמדבר על להתרגל לחשוב באופן ש"לא יסור ממנו" גם במצב של ירידה בנושא העיקרי: אהבת ה' ויראת ה', שכוללים הכל -אחת דיבר אלוקים שתים זו שמעתי

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י"ד ניסן התש"פ, 00:12

הלכות ומנהגי פסח לשנה זו

פסח לאור התגלות המלך המשיח, באווירת קורונה. בית מדרש "מודעות" ליובאוויטש רמת גן, הוציא לאור קובץ הלכות ומנהגי פסח לפי המקורות בכולל חב"ד, "מעשה מלך", ספר המנהגים, הרב יוסף גינזבורג והרב ישעי' ברוין, בכתבה המלאה

הוצאה לאור / מערכת האתר - י"ג ניסן התש"פ, 23:28

הע' התמימים 770 "שבעים שנה" חלק ב'

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיך". לרגל י"א ניסן - שנת הקי"ט לכ"ק אד"ש מלך המשיח, תלמידי התמימים "חיילי בית דוד" שנשארו ב770 מגישים "מנחת עשיר", לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: "קובץ פלפולים - שבעים שנה" חלק שני, 250 עמודים (!) של מערכות ופלפולים בכל מקצועות התורה. בכתבה המלאה

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י"ב ניסן התש"פ, 00:19

קובץ י"א ניסן הקי"ט

כבכל שנה, מוציא הועד להפצת שיחות את קובץ י"א ניסן, פירושי מפרשים, מדרשים ורבותינו נשיאינו על פסוקי פרק התהילים לפי מספר שנותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח. הפעם, הקובץ על פרק קי"ט מכיל קרוב ל500 עמודים, ניתן להורדה / צפיה בכתבה המלאה

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י"א ניסן התש"פ, 23:39

איך עושים השנה טבילת כלים? ושריפת חמץ?

איך עושים השנה טבילת כלים? ושריפת חמץ? כאשר אומרים הלל, לבד, לומר ברכה? על שאלות אלה ואחרות, עונים רבני מכון הלכה חב"ד, אלה הרבנים שעונים לכל פונה ב'סמס לרב'. הענינים העיקריים מרוכזים בחוברת שבכתבה המלאה

הוצאה לאור / אתר הגאולה - כ"ז אדר התש"פ, 20:17

המסר המרגיע

דרכו המפורסמת של הרבי שליט"א בקודש במקרי לחץ מעין זה, שהתבטאה במענות אגרות קודש מפורסמות, לא להיבהל ולא להבהיל, וכפי שהיה בעבר במלחמת ששת הימים ובמלחמת המפרץ, כמו גם בעניינים פרטיים רבים מספור

הוצאה לאור / זמן הגאולה - כ"ו אדר התש"פ, 22:19

תשובות ומענות בקשר לקורונה

קובץ תשובות ומענות ראשונות שנתקבלו מהרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש, בנוגע לזמן השיא בו נמצאים עכשיו, בקשר עם הקורונה, נסדר ע"י מערכת זמן הגאולה

הוצאה לאור / אתר הגאולה - כ"ד אדר התש"פ, 13:29

שלום עליכם משיח צדקנו מהמרפסות

בערב שבת זה נקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח מהמרפסות בשיר שלום עליכם מלאכי השרת, נקבל גם, ובעיקר את הרבי שליט"א מלך המשיח: שלום עליכם משיח צדקנו

הוצאה לאור / אתר הגאולה - א' אדר התש"פ, 22:00

לא נבחר בכם!!

לקראת מועד הבחירות, נשלחה אלינו חוברת של הרב וולפא "דרך אמונה בחרתי" משנת תשמ"ט, בנוגע לאיסור השתתפות בבחירות (תשמ"ט) היות שאין למי להצביע, שרלוונטית גם היום

הוצאה לאור / מערכת האתר - י"ח שבט התש"פ, 10:58

פסקי דינים אודות משיח והגאולה

חוברת יחודית "פסקי דינים אודות משיח והגאולה" ראתה אור לרגל מלאת שבעים שנה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח ביו"ד-י"א שבט, במטרה לחדד ולהדגיש את רצונו הק' לגבי הצורך והחשיבות בפעולת הפסקי דינים בעולם הגשמי לזירוז השלמת תהליך הגאולה בהתגלותו תיכף ומיד ממש. את ההוצאה לאור יזם הרב יצחק ליפש מנהל צעירי אגודת חב"ד צפת הפעיל רבות בנושא.

הוצאה לאור / מערכת האתר - ט' שבט התש"פ, 05:22

חדש: ליקוט מענות קודש קיץ תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד

לכבוד יום הבהיר י' שבט - שבעין שנה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח, יצא לאור הקובץ 'ליקוט מענות קודש - קיץ תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד', המלקט בתוכו תשובות ומענות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שנתקבלו החל מכ"ז אדר ה'תשנ"ב. להורדה לחץ כאן.

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ג חשון התש"פ, 13:40

ב-3 ש"ח בלבד ביכולתך להציל משפחה יהודית!

הודפסה מהדורה חדשה מהודרת ומוגבלת של החוברות "צוהר לטוהר". החוברות המעוצבות המנגישות לך את מבצע 'טהרת המשפחה', ולציבור הרחב - את סוד האהבה היהודית. ארגון "החן שבך" יוצא במבצע הפצה אדיר: חוברת ההסברה "צוהר לטוהר", בת ה-32 עמודים נמכרת ב-3 ש"ח בלבד!