האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ג' תמוז • לכבוד שנת ה90: הוקמה ועדת ניגונים מיוחדת

מוזיקה חסידית

שניאור גרינפלד 891 צפיות 0

ג' תמוז • לכבוד שנת ה90: הוקמה ועדת ניגונים מיוחדת

השנה לכבוד יום הבהיר ג' תמוז – במלאות 90 שנה להתחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בצאתו מבית האסורים. תוקם ועדת ניגונים מיוחדת שתבחר את ניגון מתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן מלכים. הועדה תורכב מבעלי תפילה ובעלי מנגנים ותיקים ומשפיעים.

מאחור היוזמה עומדים חברי "ועד חגיגות ה90" המציינים שהיוזמה באה בעקבות דבריו הרבי שליט"א בדבר מלכות תשנ"ב פרשת וישב:"שמזמן לזמן מתחדשים ניגונים חסידותיים חדשים ע"י אלה המסוגלים לחבר ניגון טוב, וכאשר זה מתקבל ע"י הציבור ושרים אותו בציבור, נעשה הוא חלק מהניגונים החסידותיים"

כמו כן מציינים המארגנים שמילות הניגון צריכות לבטא את התוכן של ג' תמוז. ולכן שהניגון יהיה מורכב בעיקר מהפסוק "יהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו" - פסוק שאמר כ"ק אדמו"ר הרייצ לאחר ג' תמוז תרפ"ז ומוזכר רבות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהקשר עם יום זה וכמובן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".

וכן מבקשים מכל בעלי המנגנים – אנ"ש והת' שי':לשלוח את פרי יצירותיהם (לא חייבים הקלטה באולפן עם מוזיקה) לועדה עד לכ"ח סיון ע"מ שיוכלו לתת לכל ניגון את תשומת הלב הראויה ולבחור ביניהם.

את הניגונים ניתן לשלוח בשני דרכים:

1) לכתובת אימייל דלהלן: hmalchus770@gmail.com.

2) מחייגים ל079-5021-770 שלוחה 7 ואז מקישים 2 ומקליטים את הניגון בקול ברור ומשאירים שם וטלפון.

יש לציין כי כל הניגונים יתפרסמו באתרנו להאזנה ולהורדה, ולאחר מכן יתפרסם הניגון הנבחר, בסמוך לג' תמוז.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...