האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תמונת כנס השלוחים, שנת פלאות אראנו

פעילות משיח

אתר הגאולה 232 צפיות 0

תמונת כנס השלוחים, שנת פלאות אראנו || גלריה

גלריה וסרטון מתמונת כינוס השלוחים העולמי לקבלת פני משיח צדקנו. התמונה המשותפת של שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח שהגיעו לכינוס העולמי ב770.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...