האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בת ים • ביום חמישי: הרצאה מרתקת בנושא "עבודת בית המקדש"

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 718 צפיות 0

בת ים • ביום חמישי: הרצאה מרתקת בנושא "עבודת בית המקדש"

בדור האחרון יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהוראה מיוחדת ללמוד בימים אלו את הלכות בית הבחירה • בעקבות הוראה זו נערכים בבתי חב"ד הרצאות מיוחדות העוסקת בנושא חשוב זה • במסגרת זו תערך "הרצאה מרתקת" בנושא "עבודת בית המקדש" ב"בית חב"ד בת ים • כל הפרטים

בדור האחרון יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהוראה מיוחדת ללמוד בימים אלו "ימי בין המצרים" את הלכות בית הבחירה ולהתרכז בלימוד העניינים הנוגעים לבנין בית המקדש השלישי, בעקבות הוראה זו נערכים בקהילות ובבתי חב"ד הרצאות מיוחדות העוסקת בנושא חשוב זה.

במסגרת זו תערך "הרצאה מרתקת" בשילוב עם מצגת מיוחדת בנושא "עבודת בית המקדש" עם המרצה הבכיר הרב דוד אושקי - שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לשכונות עבר הירקון בת"א. האירוע יערך אי"ה ביום חמישי ד' מנחם אב תשע"ז ב"בית חב"ד בת-ים רחוב העצמאות 67. כניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה.

להלן דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

לכל לראש - לימוד הלכות בית הבחירה, בספרו של הרמב"ם, הלכות פסוקות, ולפני זה - במשנה ובגמרא, מסכת מידות ותמיד, ולפני זה - בתורה שבכתב (דברי קבלה), הפרקים ביחזקאל המדברים אודות "בנין העתיד להבנות" (וכדי להקל על הלומדים - נדפסו בחוברת אחת).

יש להוסיף וללמוד גם הביאורים בעניני בית המקדש בתורת החסידות, ובפרט בתורתו של האדמו"ר ה"צמח-צדק" (הנשיא השלישי של חסידות חב"ד) שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל, ומעט גם על המשניות דמסכת מדות וכיוצא בזה.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...