האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קונגרס משיח • נאום הרב ויינר: הרבי הוא המהפכן!

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 930 צפיות 0

הרב ויינר ממכון אור לעמים, מדבר על חשיבות שבע מצוות בני נח כחלק אינטרגלי מהבאת הגאולה.
הרב משה ויינר, מחבר ספרי הלכה בנושא שבע מצוות בני נח כולל "שולחן ערוך" לגוים, פועל רבות בין מנהיגי קהילות בני נח בעולם, מדריך שלוחים ורבנים כיצד להביא את הגוים להכרה בבורא עולם ושבע המצוות שניתנו ע"י משה רבינו בהר סיני, והכרה ברבי שליט"א מלך המשיח כגואל אחרון.

להלן תמליל מהנאום:

תודה שהזמנתם אותנו. כפי שרואים בוידאו, ניתן לראות ששבע מצוות בני נח, זה חלק מהבנין של הרבי כדי להביא את הגאולה. כל פעולותיו של הרבי מתחילת הנשיאות הם חלק מבנין זה, וכל חידוש והוספה בפעולותיו – מקדמים ומהווים שלב נוסף במהלך זה.

אחד מהמצוות הן – למנות מלך, שבונה את המקדש ומוחה את עמלק. כבר הרמב"ם בהלכות מלכים מקדיש פרק לדיני שבע מצוות בני נח. ולכאורה – מה זה שייך להלכות אלו? היה מתאים יותר לשים זאת בהלכות עבודה זרה, שם מדבר על טעות האלילים – והיה מקום לבאר מה כן עליהם להאמין.

מכך שהרמב"ם שם הלכות אלו מיד לפני הלכות מלך המשיח, משמע שהם קשורים ישירות. רואים שרק בתשמ"ב – הרבי מתחיל לדבר על הענין של שבע מצוות בני נח.

המגילה מדברת על עם ישראל במצב של גלות. ועם ישראל עושה תשובה – והופך את המצב. דברים שלא כתובים במגילה, באים חכמינו ומספרים לנו (שלא עלה מחשבת חוץ וכדומה) איך בעצם כל עניני היהדות נמצאים במגילה.

גם מלחמת עמלק של מרדכי – היא חלק מבניית המקדש השני. שלוש מצוות שבאות יחד – מינוי מלך, מחיית עמלק ובניית המקדש.

המגילה טורחת להדגיש מה מצב הגויים ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כפי שראינו בוידאו, שעל כל יהודי יש אחריות לדאוג שהגויים יקיימו את המצוות שניצתנו להם בהר סיני. קבלת עולמ"ש, לא מצד טעם שכלי.

הרבי הוא המהפכן! (כל השאר הם נגררים) בכל התחומים! (כגון מבצעים שהתחילו גם אחרים וכו')

הרבי מבטיח שליהודים יהיה תועלת! מתן שכרן! מהפעולה על הגויים. הרבי לא מאריך בזה, אבל בפשטות לכאורה הכוונה לתועלת של שלום, תועלת כלכלית. שליח שיפעל עם גויים – יהיה לו יותר הצלחה בגיוס כספים, יהיה לו יותר הצלחה בהשפעה על יהודים!

ברגע שהגויים משנים את המנטליות שלהם משנאה ועשיו – לקיום מצוות הקב"ה באמצעות משה רבינו – זה משנה את כל העולם.

העולם מלמד את האדם שהוא כלום. שהוא לא מעניין את אף אחד. הרבי מלמד שכל אחד שווה הכל, הקב"ה ציווהע מהפיכתליו לקיים מצוות! הקב"ה מדבר עליו! איתו! הוא חשוב אצל הבורא! כשהגוי שומע את זה, הוא מתהפך. זה ה'ונהפוך הוא' של דורנו...

והרבי אומר שדווקא עכשיו זה הזמן! והרבי נותן את הכח! אמנם הרבי הטיל עלינו הרבה מבצעים, והרבה מטלות, אבל גם את זה הרבי מבקש, וזו זכותנו וחובתנו לפעול גם על הגויים שסביבנו! כל אחד כאן פוגש גויים, ועליו לפעול

בתשמ"ב ביחידות לגבירים, הרבי דיבר עם צ'ייס, ואמר לו שעליו לקרב יהודים, וגם גויים, והרבי אמר לו: ואני בזמן האחרון עסוק מאוד בענין של שבע מצוות בני נח...

אין לנו דרך להבין מה זה אומר שהרבי עסוק, מאוד! זה נוגע לרבי. זה נוגע לו בשנים האחרונות... כיון שאנחנו כעת עסוקים בהלכות האלו של מלך המשיח!

כל ענין של הרבי זה עצמות. עצמי. כל ענין שהרבי מבקש – נוגע בכל כולו.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...