האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קונגרס משיח • מאה אלף בני נח עד סוף השנה

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 1176 צפיות 0

נכון לעכשיו, מדובר על כארבעים אלף בני נח רשומים, שעזבו את הדתות שלהם והצטרפו לאמונה בהוי' ובמשה עבדו, הרבי שליט"א מלך המשיח.

במהלך המושב הראשון בקונגרס משיח, המנחה מזמין את השליח הרב משה פרץ שיחי' מהפעילים הבולטים בקרב הגויים, שמדבר כיצד התופעה הולכת ומתפשטת, שמספר שמה שעורר אותו לפעול זה שיחה של הרבי, אודות סיפור שסיפר לו הרבי הריי"ץ – וביקש שלא לפרסם ברבים... הסיפור הידוע על אדמו"ר הזקן שעזב ביום כיפור את בית הכנסת והלך לדאוג ליולדת, וכמו שאדמו"ר הזקן עזב את מעלתו הגבוהה כדי להתעסקר בדבר בעולם, כך על יהודי ללכת לגוי ולומר לו שיש בעל הבית! מזה הוא מתעורר ומתחיל לפעול בדבר יחד עם הרב וויינר, עושים שיעורים בכמה שפות וכן בשיתוף פעולה עם רבני ומשפיעי אנ"ש באה"ק.

תוך כדי נאומו מראה הרב פרץ קטעי וידאו ממדינות שונות, כגון ארה"ב, גאנה (אפריקה), הודו, גרמניה, ברזיל, הפיליפינים, קניה, צרפת ובלגיה, יפן, קזחסטן, ארגנטינה, ספרד, אקוודור, של קהילות שלמות וכן משפחות ויחידים שכבר קיבלו עליהם את המצוות ואת נבואת משה. 35 קורסים אונליין, 500 סטודנטים, 6 שפות, 110 שיעורי וידאו, 120 שלוחים, 50 אלף! שכבר קיבלו על עצמם את המצוות.

 

כמה מילים על הרב משה פרץ:

הרב משה פרץ מנכ"ל מכון אור לעמים להפצת שבע מצוות בני נח, הקים יחד עם הרב משה ווינר, שחיבר ספר שולחן ערוך לבני נח, ארגון שמצליח להוריד את המהפכה לעולם. עשרות קבוצות של מני נח, מאות משפחות ואלפי נרשמים לקורסים, מקהילות בגאנה השחורה, יפן, אמריקה הלטינית, ועד לעולם המערבי ברוסיה, אוקראינה וארה"ב. כרגע ארבעים אלף, ועד סוף השנה - מאה אלף.

נכון לעכשיו, מדובר על כארבעים אלף בני נח רשומים, שעזבו את הדתות שלהם והצטרפו לאמונה בהוי' ובמשה עבדו, הרבי שליט"א מלך המשיח. הענין מתפשט במהירות, ובמכון אור לעמים מתכננים להגיע למאה אלף בני נח עד לסוף השנה. עיקר לימוד החסידות הוא ב"שער היחוד והאמונה" שנותן ארגונים ואתרי אינטרנט וותיקים שהחלו להפיץ את שבע מצוות בני נח הרבה לפני הקמת המכון אור לעמים, הצטרפו ליוזמה ומפנים את הפונים אליהם לקורסים המסודרים ולרישום הכלל עולמי של המכון.


מכון אור לעמים נותן גם מענה לסטודנטים בארה"ב שמחפשים השלמה ל"נקודות" באוניברסיטה, היות שהקורסים של המכון מוכרים בארה"ב לעניין זה.

אנשי המכון מפנים את תשומת הלב של שלוחי ופעילי חב"ד בארץ ובעולם ללמוד את הנושא בקורסים שלהם כדי לגשת אל הגוים בכל העולם בצורה נכונה, שתמשוך אותם להכיר את האמת האלוקית שהם באמת מחפשים.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...