• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

ממתן תורה ועד התורה החדשה

הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר שבתי הכנסת צריכים להיות מלאים בחג השבועות בעת קריאת עשרת הדיברות, ובמיוחד יש להביא את הילדים, ואפילו תינוקות רכים, שכן בזכות הערבות שלהם זכינו לקבל את התורה, וחשיבות מיוחדת קיימת לכך שהם עצמם יהיו נוכחים ברגעים אלו
ממתן תורה ועד התורה החדשה
הרבי שליט״א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

חג השבועות, כפי שאנו גם מזכירים בתפילה, הוא חג קבלת התורה. ביום זה לפני 3,335 שנים עמדו כל בני ישראל אל מול הר סיני ונכחו בטקס האדיר שהוא ייסוד ביהדות – מעמד נתינת התורה מאת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כאשר ברקע נראים ונשמעים קולות וברקים, התגלה אלוקים באופן יחיד במינו בהיסטוריה, והעניק לעם הנבחר את המתנה היקרה ביותר בעולם, הלא היא התורה הקדושה.

בעשרת המבצעים

התורה, אינה רק ספר חוקים, ובוודאי שלא ספר היסטוריה. התורה היא נשמת אפו של העם היהודי, וכמו שאמר רבי עקיבא במשלו הידוע, כי כשם שדגים אינם יכולים לחיות מחוץ למים, כך יהודי אינו יכול להתקיים ללא התורה. הרבי שליט"א מלך המשיח חוזר ואומר כי המילה 'תורה' היא מלשון 'הוראה', ולכן כל סיפור וכל עניין המופיע בתורה נועד לשמש הוראה בעבודה הרוחנית של כל אחד ואחת.

אחד מעשרת מבצעי המצוות עליהם הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח הוא מבצע תורה, ותכליתו הוא הגברת לימוד התורה תוך שימת דגש על ניצול הזמן הפנוי ללימוד. לא להסתפק רק בשיעור לימוד בבוקר ובערב, אלא לנצל אף פרקי זמן קצרים במשך היום ללימוד. בנוסף יש להשתדל לשנן דברי תורה שיהיו חקוקים בזיכרון בכדי שיהיה ניתן לחזור עליהם גם במקומות ובמצבים בהם לא מתאפשר ללמוד תורה באופן מסודר מתוך ספר וכדומה.

ילדים לעשרת הדיברות

בחסידות מבואר כי נתינת התורה אינה רק מאורע חד פעמי שעבר, אלא אנחנו זוכים לקבל את התורה מידי שנה בשנה מחדש בחג השבועות, ובמיוחד בעת קריאת התורה בבית הכנסת. חכמינו זיכרונם לברכה מספרים כי טרם נתינת התורה, דרש הקדוש ברוך הוא מעם ישראל ערבים, לשם הבטחת קיום התורה והמצוות על ידי בני ישראל. לאחר שהוצעו כמה אפשרויות כגון האבות הקדושים והנביאים, קיבל הקדוש ברוך דווקא את הילדים בתור ערבים.

הרבי שליט"א מלך המשיח מזכיר זאת ומעורר על כך שבתי הכנסת צריכים להיות מלאים בחג השבועות בעת קריאת עשרת הדיברות, ובמיוחד יש להביא את הילדים, ואפילו תינוקות רכים, שכן בזכות הערבות שלהם זכינו לקבל את התורה, וחשיבות מיוחדת קיימת לכך שהם עצמם יהיו נוכחים ברגעים אלו ויקבלו חיזוק ורגש מיוחד בכל הנוגע ללימוד התורה. בקשר לכך ידוע גם העניין להקנות לילדים ולתינוקות באופן כללי את החיבה לתורה הקדושה, בין השאר על ידי השמעת שירי ערש ליד המיטה על כך שהתורה היקרה טובה מכל סחורה.

ילמד תורה עם האבות

במדרש מובא כי כל התורה שאנו לומדים בעולם הזה, נחשבת לשום דבר לעומת התורה שנזכה ללמוד בגאולה מאת הרבי שליט"א מלך המשיח. מעמד מתן תורה היה מאורע חד פעמי שלא יחזור על עצמו, והתורה היא נצחית ולא ברת חלוף או שינוי, אך יחד עם זאת בזמן הגאולה יתגלו לנו סודות ועומקים חדשים בתורה, עד שיהיה הדבר מורגש כמו תורה חדשה ממש.

חכמינו מציינים כי המשיח, יחד עם היותו מלך, הוא גם רב המלמד תורה, ובזמן הגאולה הוא ילמד את כל עם ישראל את נפלאות התורה החדשה. משיח ילמד תורה גם עם האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וכל חכמי וצדיקי עם ישראל אשר חיו במשך כל הדורות יקשיבו ויאזינו לחידושי התורה של הרבי שליט"א מלך המשיח. כעת מוטל הדבר עלינו, לעשות כל התלוי בנו ולמלא את התפקיד שהוטל עלינו לפעול ולזרז את התגלותו המלאה והמושלמת ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 

מקשיים לניסים באיי הפיליפינים

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...