• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

ארמון מלך המשיח

מטר מרובע בארמון המלך תרומה של 7770 ב36 תשלומים, 213 ש"ח כל תשלום

הוועד לבנין הארמון, בנק מזרחי טפחות סניף 547 מס. חשבון 114101

ארמון מלך המשיח
טופס
התחייב בל"נ
1,213,880 ₪
אבוהב יוסף
3,770 ₪
אבטן יעקב מאיר
7,770 ₪
אבישיד מיכאל
3,770 ₪
אבן חן שי
7,770 ₪
אברמד משה
7,770 ₪
אדרי אליהו
7,770 ₪
אדרעי מנחם
3,770 ₪
אהרונוב יוסף יצחק
6,660 ₪
אהרונסון
3,770 ₪
אוהבה מרדכי
7,770 ₪
אולידורט יוסף יצחק
3,770 ₪
אוריאן אהרן
7,770 ₪
אורנשטיין משה
3,770 ₪
איטח יאיר
100 ₪
אייזנבך אשר
3,770 ₪
אייזנבך מנחם מענדל
3,660 ₪
איתיאל שלומית
7,770 ₪
אלבז איתי
7,770 ₪
אלטהויז מנשה
3,770 ₪
אליאב בצלאל
7,770 ₪
אליאס חיים יעקב
3,770 ₪
אליהו יוסף
3,770 ₪
אליהו ליאור
3,770 ₪
אלמליח אליהו
36 ₪
אלפרוביץ עוזר
3,770 ₪
אלשיביץ יצחק
3,770 ₪
אמיתי חנה
1,200 ₪
אמיתי יוסף יצחק
3,770 ₪
אמיתי מענדי
7,770 ₪
אמיתי שמעון
3,770 ₪
אסנין אלכסנדר
4,224 ₪
ארבוב אליהו
7,770 ₪
בוארון רמי
3,770 ₪
בוחבוט אביגיל
7,770 ₪
בולטון טוביה
3,770 ₪
בוסטומסקי מאיר
3,770 ₪
בוקובזה דוד
3,770 ₪
בורגן בן ציון
3,770 ₪
בורקיס מאיר
3,770 ₪
ביטון חביב
3,770 ₪
ביטון יוסף עידן
7,770 ₪
בייזר גולדה ברניס
36 ₪
בליזינסקי ברוך
3,770 ₪
בלכר אברהם
1,200 ₪
בן אור גיא
7,770 ₪
בן הרוש מיכאל
3,770 ₪
בן חור דן
770 ₪
בן שמעון יהודה
3,770 ₪
בנין ינון
3,770 ₪
בר כוכבא מנחם
7,770 ₪
ברבי דורון
7,770 ₪
ברגמן מאיר דוד
3,770 ₪
ברוד אליעזר
3,770 ₪
ברוד ישראל
6,660 ₪
ברוך אברהם
3,770 ₪
ברוק אליעזר
3,770 ₪
ברוק חיים שאול
3,770 ₪
ברין אהרן
1,200 ₪
ברנדלר יצחק זאב כהן
3,770 ₪
ברנס יובל
7,770 ₪
ברקו שניאור זלמן
7,770 ₪
ג'ורנו שמשון
7,770 ₪
ג'ייקובס פישל
3,770 ₪
ג'רופי מנחם
7,770 ₪
גבירץ יוסי
1,800 ₪
גבע יצחק אילן
3,770 ₪
גולדברג אברהם משה
576 ₪
גולדברג ישעיהו
7,920 ₪
גופין ברוך
3,770 ₪
גופין זעליג (מחו"ל)
3,770 ₪
גופין שמואל
3,770 ₪
גוצל מיכאל
3,770 ₪
גורביץ מנחם מענדל הלל
3,770 ₪
גורביץ מענדל
180 ₪
גורפינקל צבי
3,770 ₪
גינדי אברהם
3,770 ₪
גינדי יום טוב
3,770 ₪
גינדי רחמים
3,770 ₪
גינזבורג חיים לוי יצחק
3,770 ₪
גינזבורג יצחק
3,770 ₪
גלבשטיין אלעזר (הועד)
3,770 ₪
גלבשטיין שמואל
3,770 ₪
גליס אהרן
7,770 ₪
גנץ עדי
200 ₪
גרודקא אברהם
3,770 ₪
גרוזמן מאיר
180 ₪
גרומך שמואל
200 ₪
גרי-שניאורסון טוביה
7,770 ₪
גרינברג אריה
3,816 ₪
גרינפלד שלמה
3,770 ₪
דבורה'ס נחמן יעקב
100 ₪
דביר אלון
10,000 ₪
דוגה (לישנר) שלמה
3,770 ₪
דונר אורי
3,770 ₪
דנינו חיים
100 ₪
דקל שניאור
7,770 ₪
דרעי ארז
7,770 ₪
הבר יוסף יצחק
7,770 ₪
הורביץ אשל
7,770 ₪
הורביץ יהושע
7,770 ₪
הורביץ משה
3,770 ₪
הייפרט אליסף
7,770 ₪
הינדי משה
3,770 ₪
הלוי חיים צבי
3,770 ₪
הלפרין אהרן כפח-ב
3,770 ₪
הנאו צבי
3,770 ₪
הנדל מנחם מענדל הכהן נ.י.
3,770 ₪
הנדל שמואל הכהן
3,770 ₪
הניג יוסף יצחק
3,770 ₪
הניג שלמה אהרן י-ם
3,770 ₪
הניג שניאור זלמן
3,770 ₪
הרטמן אריה לייב
3,770 ₪
הרטמן מנחם מענדל
3,770 ₪
הרצל יוסף
3,770 ₪
וולמן זאב וולף
648 ₪
וייס יוסף
3,770 ₪
וייצהנדלר שמעון
7,770 ₪
וילימובסקי לוי
3,770 ₪
וישנפסקי רחלי
11,268 ₪
וישצקי בן ציון
3,770 ₪
וישצקי מיכל
3,770 ₪
וישצקי שלמה
3,770 ₪
ועקנין מנדי
7,770 ₪
זאב קופרמן
3,770 ₪
זיגמן נדב
220 ₪
זילברשטרום חנוך העניך
3,770 ₪
זילברשטרום יוסף יצחק
3,600 ₪
זלמנוב דוד אבא
3,770 ₪
זלמנוב לייזר
880 ₪
זלמנוב משה מגדל העמק
3,770 ₪
חיון אילן
770 ₪
חמדי גנץ
770 ₪
חמו אברהם באר יעקב
3,770 ₪
חנונו אהרן פ"ת
3,770 ₪
חסין בניהו
3,770 ₪
חסין חגי
3,770 ₪
חפץ נמרוד
3,770 ₪
חפר שמואל
3,770 ₪
טוביה דורון
7,700 ₪
טל מנחם
7,770 ₪
יוזביץ שניאור זלמן
3,770 ₪
ירדן מנחם
300 ₪
ירדני שמעון
3,770 ₪
ירוסלבסקי יוסף יצחק
3,770 ₪
ירחי אסף
8,400 ₪
כהן בנימין
3,770 ₪
לבנהרץ יוסף
3,770 ₪
לבנהרץ יוסקה
3,770 ₪
לבנהרץ שלום בער
3,770 ₪
לבנוני שלומי
7,770 ₪
לבקובסקי שלום בער
3,770 ₪
לבקיבקר יוסף יצחק
7,770 ₪
לבקיבקר שלמה זלמן
7,770 ₪
לוגוב אלכסנדר
3,770 ₪
לוי אליהו
20 ₪
לוי יוסי
2,000 ₪
לוין יוסף יצחק
3,770 ₪
לוין יוסף יצחק בר' זלמן
3,770 ₪
לוין שניאור זלמן משה
3,770 ₪
ליברוב יוסף יצחק
6,660 ₪
לידר יוסק'ה
3,770 ₪
ליכט ירמי'
3,770 ₪
ליס חיים מאיר
3,770 ₪
ליספקר ישראל רפאל
3,770 ₪
ליפסקי צבי
3,770 ₪
ליפסקר שנ"ז בן שד"ב
3,770 ₪
ליפשיץ בנימין
3,770 ₪
ליפשיץ יוסף
3,770 ₪
לישנר ישראל מרדכי
3,770 ₪
למברג אורי (חיפה)
3,770 ₪
לסלבוים דוד
3,770 ₪
לסלבוים יצחק
50 ₪
לסלבוים מנשה
3,770 ₪
מאירי צבי
3,770 ₪
מויאל מיכאל
3,770 ₪
מוסקביץ עמוס
3,000 ₪
מוסקוביץ מיכאל ושרית
10 ₪
מוסקוביץ עמוס
3,770 ₪
מוריס דוד
3,770 ₪
מושיאשווילי מאיר
3,770 ₪
מיודובניק חנוך
7,770 ₪
מיידנצ'יק סימה
100 ₪
מיידנצ'יק צבי הירש
3,770 ₪
מיכאלשוילי אברהם
3,770 ₪
מיכאלשוילי אברהם (תמר)
3,770 ₪
מיכאלשוילי אליהו
3,770 ₪
מיכאלשוילי בן ציון
3,770 ₪
מיכאלשוילי שבתי
3,770 ₪
מיכאלשוילי שלום
3,770 ₪
מינסקי יעקב
3,770 ₪
מיקובצקי דובער
3,770 ₪
מלוב בנימין זאב
3,770 ₪
מלמד טל
450 ₪
מנדלסון דובער
3,770 ₪
מסעוד אהרן
7,770 ₪
מעודה יואל
3,770 ₪
מעטוף שניאור
7,770 ₪
מרנץ צבי
3,770 ₪
משען אורן
7,770 ₪
נוב יהונתן
420 ₪
נוימן שמעון
3,770 ₪
נוישטט חיים (שיתחילו)
3,770 ₪
ניימרק יוסף
3,770 ₪
נפרסטק יוסף יצחק
3,770 ₪
נתנזון ערן
7,770 ₪
סגל בן
7,770 ₪
סגל בעז (תא)
3,770 ₪
סגל ייצ (בר ישבעם)
3,770 ₪
סגל יעקב ראובן (יהוד)
3,770 ₪
סגל ישבעם
3,770 ₪
סטודניץ אסי
7,770 ₪
סטולין נתן
7,770 ₪
סלומון שי שניאור
7,770 ₪
סמור יוסף
7,770 ₪
סנאי בנקביט
7,770 ₪
ספייטר יוסף יצחק
3,770 ₪
עזיזה מאיר חי
7,770 ₪
עזריאל מיפעי
3,770 ₪
עמאר מעין
7,770 ₪
עמנואל הוד
3,770 ₪
עמנואל חי נתנאל
7,770 ₪
עמר תמיר
7,770 ₪
ערנטריי שניאור זלמן
3,770 ₪
פאר ארז
2,160 ₪
פוזנר זושא
3,770 ₪
פיאמנטה אבי
3,770 ₪
פיזם יצחק
7,770 ₪
פיליפ נפתלי
15,540 ₪
פינטל בנימין
3,770 ₪
פינסון תנחום
3,770 ₪
פינסקי דוד
3,770 ₪
פלדמן ברוך
3,770 ₪
פלדמן משה
3,770 ₪
פרידמן יעקב ב"ר מאיר
3,770 ₪
פרידמן מאיר (חתן ליפסקר)
3,770 ₪
פרידמן מנחם מענדל אור יהודה
3,770 ₪
פרידמן משה
3,770 ₪
פרידמן שמעון הכהן
400 ₪
פרנקל יעקב
3,770 ₪
פרסיקו חיים
3,770 ₪
פרץ דודו
3,816 ₪
צווה חנה
7,770 ₪
ציק זמרוני
200 ₪
קדוש אברהם
3,770 ₪
קדוש אשר
3,770 ₪
קופמן אייל
650 ₪
קלאורי דובער ושמחה
6,660 ₪
קלי אברהם
7,770 ₪
קרומבי מנדי
222 ₪
קרסו גיל
150 ₪
קרסיק לייב
200 ₪
רהב עידו
7,770 ₪
רווה מנחם
1,510 ₪
רויטר שי
8,270 ₪
שאולי שי
215 ₪
שוורץ אהרן
7,770 ₪
שומר קובי
7,770 ₪
שושן גילי
100 ₪
שטייגר מנדי
7,770 ₪
שטרסברג יוסף מאיר
100 ₪
שיף חנה יוכבד
7,770 ₪
שיקיאר דאעל בנימין
15,336 ₪
שלום יצחק
100 ₪
שלוש חיים
400 ₪
שמידע שלמה
7,770 ₪
שניאורסון ארי'
7,632 ₪
שניאורסון דובי
2,000 ₪
שניאורסון יקותיאל
180 ₪
שניאורסון לוי
7,832 ₪
שניאורסון מרים
1,000 ₪
שניאורסון שטערנא
12,263 ₪
שניאורסון שלום
180 ₪
שניאורסון שלום דובער
2,000 ₪
שפיצר גבריאל
2,520 ₪
שפרינגר שלום
7,770 ₪
שקולניק שניאור
7,770 ₪