• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

מרבין בברכה

על סודו של חודש אדר, יום פטירת והולדת משה רבינו ומדוע אנו מצווים להרבות בשמחה דווקא בחודש, זה. וגם: סיפור שקרה באמת. טיפ לחיים עם הרב ירון צבי
מרבין בברכה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אדר, החודש בו חל יום הולדתו והסתלקותו של משה רבינו ב- ז' אדר, הוא חודש שנאמר עליו ש"מרבין בשמחה" וש"בריא מזליה" של ישראל. הרבי מלך המשיח שליט"א מקשר אותו עם עניין העשירות והגאולה האמיתית והשלימה! אז איך שואבים כוחות באדר?

א-דר \\ מוסבר, שבאדר יש סיעתא דשמיא מיוחדת להתגלות אלוקות בעולם. האות א' מסמלת את הקב"ה - אלופו של עולם, שנמצא במצב של "דר". כפי שכתוב בתניא, תכלית בריאת העולם היא שנתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים, הוא רוצה להתגלות בשלימות ובכל התוקף בעולמנו התחתון והמוסתר, בגאולה האמיתית והשלימה.

כדי שעולמנו יהפוך ל"דירה" לעצמותו ומהותו, צריכים לזכך את העולם ע"י תורה ומצוות, ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ומוסבר, שהלשון "בתוכם" (של ישראל) ולא "בתוכו" (של המקדש), מלמד שכל אחד ואחת מאיתנו הוא מקדש לשכינה, וכאשר אנו קדושים, נכנסת קדושה בעולם!

שמחה של גאולה \\ שמחה קשורה לגילוי אלוקות. שמחה היא הפנימיות של ספירת הבינה - כשמתבוננים ומגלים אלוקות חשים שמחה, ולאידך, כאשר נמצאים בשמחה, יש לנו 'כלי' לגילוי אלוקות. כאשר אלוקות מתגלה בנפש, היא מתגלה בכל העולמות, ככתוב "עוז וחדווה במקומו", אמנם "הוא (ה') מקומו של עולם" אבל "אין העולם מקומו", ולכן היכן שפועלים שמחה, שם יש גילוי הקב"ה, שם זה מקומו בגילוי!

באדר מרבין בשמחה, והוא אף מושווה לחודש אב. בגמרא כתוב: "כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה". בחסידות מוסבר שיש פה הוראה נסתרת: ש"ממעטין" את העניינים הבלתי רצויים (אב, חורבן הבית) על-ידי שמחה!

השמחה האולטימטיבית היא שמחת הגאולה האמיתית והשלימה, השלמת ה"דירה בתחתונים" והתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל. זה קרוי "שמחה בטהרתה", שמחה אך ורק מכך שהגאולה עומדת להגיע, וזה עצמו מביא גאולה בפועל. כמו הסיפור על אותו ילד שבירך "בורא פרי העץ" ובכך הכריח את אביו לתת לו את התפוח שרצה.

גואל ראשון, גואל אחרון \\ משה רבינו ע"ה עונה לקב"ה ששולח אותו לגאול את ישראל "שלח נא ביד תשלח". רש"י מסביר על כך, שהכוונה היא שהשם ישלח כבר את הגואל האחרון, מלך המשיח. בכך קישר משה את עצמו עם המלך המשיח, וכידוע שנשיא הדור, המשיח שבדור ומשה שבדור זה אדם אחד!

משיח אותיות שמח בתוספת האות י', כאשר מחוברים למשיח, לניצוץ משיח שבתוכנו ולמשיח שבדור, אזי אפשרי להחדיר שמחה בכל י' (10) כוחות הנפש!

ביום ההולדת, מזלו של האדם גובר. זהו היום שבו קיבל כוחות לבצע את שליחותו בעולם, וזה היום בו מקבל מידי שנה שדרוג! ב- ז' באדר נולד ה"גואל ראשון" - משה, ולכן מזלו של כל החודש גובר והוא עת רצון להתגלות ה"גואל אחרון" - הרבי שליט"א מלך המשיח!

מעשה שקרה באמת \\ יהודי ביקר ב- 770 והיה בהתוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח, בה הוזכר פתגם הבעש"ט ש"יהודי יורד לעולם הזה לשבעים, שמונים שנה, כדי לעשות טובה ליהודי שני בגשמיות, ובפרט ברוחניות". בדרכו למנהטן, ראה זוג יהודים מבוגרים תקועים עם פנצ'ר ונעצר לעזור. הזוג הודה על העזרה והיהודי הסביר למי מגיעה התודה. הזוג אכן הגיע ל- 770 להודות והבעל אפילו השאיר כרטיס ביקור שלו כמנתח לב. עברו שנים וחסיד מסוים היה זקוק לניתוח והרבי שליט"א מלך המשיח נתן לו את הכרטיס של הרופא. הלה הבין את המסר וטיפל על חשבונו! מעולם לא התקשרו מהמזכירות להודות לו והוא קצת הקפיד על כך, עד שברבות הימים הרופא עצמו היה מאושפז, ולפתע מגיעה משלחת חסידית עם זוג תפילין מתנה מהרבי שליט"א מלך המשיח עם מסר: "הנח את התפילין בכל יום חול, וזה יעזור לרפואה ו'אל תחזיק טובה לעצמך כי אולי לשם כך נוצרת'".

ֿשיעורי תורה וחסידות בווצאפ: 0543817738 וביוטיוב: ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...