• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג אדר א' התשפ"ד (03.03.2024) פרשת ויקהל

לא למסור אף שעל אדמה! "הבא להורגך השכם להרגו"!

כל גילוי של חולשה וכל נטייה להתפשר איתם, אך מקרבת את המלחמה ומעמידה את ישראל בפני סכנות חדשות וחמורות ביותר. "טוב שבנחשים - רצוץ את מוחו, טוב שבמחבלים - הרוג!" חלילה לנו לחכות לפסק דינם של הגויים, הרבי שליט"א מלך המשיח סומך ידו על מדיניות הגמול של צה"ל ושולל את הזכות של האו"ם להתערב
לא למסור אף שעל אדמה! "הבא להורגך השכם להרגו"!
הרב ירון בר זוהר
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ידועה דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שיש להחזיק בשטחים כולם, לא להסתיר את זכותנו ההיסטורית על ירושלים הנצחית ועל ארץ ישראל כולה, להכות באויב ובמחבלים בכל מקום הימצאם, לא לחכות עד שיצליחו לחדור ליישובים יהודיים, לסמוך על צור ישראל וגואלו, להינזר מכל הדיבורים שנאמרים באו"ם כנגדנו, ולא להיבהל מהחלטות מועצת הביטחון באו"ם.

לכל "רודפי השלום" ו"מחזירי השטחים" בישראל, ביקש הרבי שליט"א מלך המשיח למסור, שלא זו בלבד שגישתם נוגדת בהחלט את טובת ישראל, אלא, שגם ל"גויים" אין הם עושים בכך כל חסד, המטיף להחזיר את השטחים, זה מה שמעורר בקרב הגויים את הרצון להציק לישראל, להלחם בנו ולהתנגד לרצון הבורא בדבר גאולת ישראל בארצו השלמה, ממילא, גורמים בכך להידרדרותם של הגויים האחרים עד לשפל מדריגתם.

יד קשה מול המחבלים

על המחבלים ממליץ הרבי שליט"א מלך המשיח לקדש מלחמת חורמה עד השמדם, יש להילחם בהם בכל מקום ובכל האמצעים, אין לחכות עד שיתקפו הם אותנו, כלפיהם, יש להפעיל את הדין המפורש בתורה "הבא להורגך השכם להורגו". פירושו של כלל זה, מציין הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחותיו הק', שאין לחכות עד שהמחבל, יעמוד ממש לידי ויקום עלי להרגני, השכם להרוג אותו בטרם יקום עליך ועל חייך, שהרי ברור שכל כוונותיו של המחבל הן להרוג יהודים ולהשמיד את הישוב היהודי בארץ ישראל ולמחות את זכרו מתחת השמיים (הי' לא תהי').

תורת ישראל, מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח, תורת חיים היא, והגדולה שבמצוות היא - להבטיח את חייו של העם היהודי.

מחבל שבא להרגך, וכל מחבל מתכוון להרגך, הצו של תורת ישראל, שהיא תורת חיים, הוא, שתשכים אתה ותהרגנו. גדולה מזו: יש בכוחו של קיום צו זה, למנוע את פעולות המלחמה במחבלים, שכן, אם יידעו הללו את עמדתנו ואת החלטתנו הנחושה להגן עלינו ועל ארץ ישראל, קרוב לוודאי שיתייאשו ויימשכו את ידם ממזימותיהם האפילות.

לכן, ייאמר לכל "רודפי השלום": יד חזקה כלפי המחבלים ומלחמה בהם בכל מקום הימצאם - מקרבים את השלום. ואילו, כל גילוי של חולשה וכל נטייה להתפשר איתם, אך מקרבת את המלחמה ומעמידה את ישראל בפני סכנות חדשות וחמורות ביותר. "טוב שבנחשים - רצוץ את מוחו, טוב שבמחבלים - הרוג!" חלילה לנו לחכות לפסק דינם של הגויים בעצרת האו"ם, שיחליטו הם אם יש להעניש את המחבלים. המחליטים הם אנחנו, שכן אותנו ולא את האו"ם מבקשים המחבלים לחסל. אותנו הם באים להרוג ואנחנו חייבים להשכים ולהורגם, לאורך השנים, הרבי שליט"א מלך המשיח סומך ידו על מדיניות הגמול של צה"ל ושולל את הזכות של האו"ם להתערב. 

בית החולים שלא הופצץ - הצצה לעתיד

מה קרה כשמשה רבינו נעלם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...