האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח • מאחורי הקלעים של הכרך החדש בסדרה המופלאה

הוצאה לאור

שניאור גרינפלד 686 צפיות 0

דברי משיח • מאחורי הקלעים של הכרך החדש בסדרה המופלאה

ענינים רבים נוספו מתוך קטעי וידיאו, המוסיפים נופך בתיאור הנהגות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואירועי בית חיינו בכלל • לבקשת רבים, מגיש "המכון להפצת תורתו של משיח" סקירה קצרה מהייחודיות של הכרך החדש של שנת תש"נ בסדרת הספרים המופלאה "דברי משיח" • הכתבה המלאה

בימים אלו רואה אור כרך חדש מסדרת "דברי משיח" (ספר התשיעי בסדרה), והוא החלק הראשון מדברי תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת ה'תש"נ – "הי' תהא שנת ניסים".

כמו בכל כרך מסדרה זו, מתחלק הספר לשלושה חלקים: א) שיחות קודש; ב) ר"ד מחלוקת הדולרים וזמנים שונים; ג) יומן "בית חיינו". כהוספה, באות הנחות (מילוליות) משיחות ימות החול – בשפת האידיש המקורית.

ע"פ בקשת רבים, מגיש "המכון להפצת תורתו של משיח" סקירה קצרה מהייחודיות של הכרך החדש:

א. השיחות: כמו בכרכים הקודמים בסדרה, נערכו כל השיחות מחדש: השיחות של שבת ויו"ט – ע"פ השוואה למספר הנחות וכו', והשיחות של ימות החול – ע"פ השוואה לסרט הקלטה.

ובפרטיות יותר: עבור השיחות של שבת ויו"ט, השתמשנו בהנחות ("ראשי דברים") שי"ל בסמיכות לכל שיחה ונשלחו בפקס לכל רחבי העולם ע"י מערכת "פאקס א שיחה" [ולהדגיש, שהנחות אלו (בשונה מההנחות של תנש"א-ב) לא נתפרסמו כלל מאז שי"ל בשעתן]. אליהם ניתוספו פרטים מה"תוכן קצר" שי"ל ע"י "ועד הנחות התמימים", וכן מה"השלמות" לשיחות המוגהות שי"ל ע"י "ועד הנחות התמימים" וע"י "ועד הנחות בלה"ק".

נוסף לכל הנ"ל, נוספו ברוב השיחות כו"כ ענינים מתוך "השלמות" שרשם בשעתו הרה"ת אברהם שי' מאן (כיום משפיע בישיבת תות"ל טורונטו) על עלי ה"תוכן קצר", הבאים כאן בפרסום ראשון. כמו כן בשיחות לילות הראשונים של חג הסוכות נוספו פרטים ע"פ השוואה להקלטה מה"חזרה" במוצאי יו"ט, שמעולם לא באו בדפוס.

כמו כן השיחות של ימות עברו עריכה חדשה בהשוואה מדוקדקת לסרט ההקלטה, ונוספו כו"כ פרטים שנשמטו מההנחות שי"ל בשעתן [יש לציין כי כמה וכמה פרטים הושמטו בשעתן – כנראה – בגלל שלא הובנו או שלא נמצא להם מקור, ובהוצאה זו טרחנו בע"ה למצוא ביאור ומקור בדרך-אפשר לכל פרט ופרט (ראה לדוגמא: ע' 72 (השיעורים ברמב"ם. וראה הערה 21); ריש ע' 78 ("וירם קרן משיחו"); ס"ע 103 (מעלת האושפיז השלישי לגבי הבעש"ט והמגיד); ועוד].

ב. ר"ד מחלוקת הדולרים: כמו בכרכים של שנות תנש"א ותשנ"ב, נדפסות בזה רשימות מהשיחות הפרטיות בעת חלוקות הדולרים לצדקה וחלוקת הלעקאח בערב יוהכ"פ, כולל פנינים מה"יחידות" לגבירים. חלק גדול מהר"ד לא בא מעולם בדפוס, גם ביומנים שי"ל בשעתו (במיוחד הר"ד מה"יחידות" לגבירים ובעת חלוקת הלעקאח), וגם החלק שכבר התפרסם הוגה מחדש ע"פ הוידיאו (עד כמה שידינו משגת), ותוקנו טעויות רבות.

ג. יומן "בית חיינו": גם היומן נערך בהשוואה למספר יומנים שהופיעו בשעתם (היומן שי"ל ע"י "פאקס א שיחה", ויומן "בית חיינו"), וליומנו של הרה"ת שניאור זלמן שי' הרצל (שנדפס בספר "שנת ניסים בבית חיינו"). על כל הנ"ל נוספו פרטים מיומנו של ר' זלמן יפה ע"ה (שי"ל באנגלית בחוברות "פגישתי עם הרבי שליט"א", ועד עתה טרם הופיע בלשון הקודש), וכן ממכתבים פרטיים שנשלחו ע"י כמה מהתמימים ב-770 לחבריהם מעבר לים – המתפרסמים כאן לראשונה.

כמו כן נוספו ענינים רבים מתוך קטעי וידיאו, המוסיפים נופך בתיאור הנהגות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואירועי בית חיינו בכלל (לדוגמא: תיאור חלוקת הדולרים המיוחדת של ערב ראש השנה לפני הדלקת הנרות, שביומנים בא בשורות אחדות בלבד, ובספר שלפנינו בא באופן מורחב עם ריבוי פרטים על פני עמוד וחצי! ועוד כהנה רבות).

בהוספות באו, כרגיל, הנחות (כמעט) מילוליות משיחות ק' של ימות החול, להקל על הלומדים בשמיעת השיחות מסרט הקלטה, ובדיוק ב"לשון הרב" (זאת, כמובן, מלבד ההנחות הערוכות שנדפסו בפנים הספר, כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א). [ויש לציין את ריבוי הכמות דשיחות ימות החול שבספר הנוכחי, כידוע שבחודש תשרי תש"נ אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיחות-קודש מידי יום ביומו].

ויהי רצון, שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלותו המלאה והמושלמת של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א. ויחזק השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה ונחת, ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 


מוקד ארצי – 0585358770     leviw770@gmail.com‏   באם אין מענה ניתן לשלוח הודעה או מייל
אור יהודה – בערלה – 0584477028
באר שבע – אליהו– 0587490770
ביתר – פנחס- 0522873541
בת ים עיר הגאולה – לוי – 0585358770
בני ברק -מנחם- 0775123770
הרצליה – מיכאל – 0542577046
חיפה – לוי – 0544037770
ירושלים (שיכון חב"ד) – לוי – 0506709781
כפר חב"ד – שניאור – 0587344770
לוד – שיכון חב"ד – ראובן -0586156770
מבשרת ציון– מענדי – 0584280770
נחל"ה – מנחם- 0546372440
נצרת עלית  – יוסף – 0585475770
נתניה (ישיבת תות"ל) – מענדי –  0583271202
צפת (ישיבת תות"ל) – מענדי – 0584653770
צפת-חנות מתנה יהודית- 0526770017
קרית גת – יובל – 0544942615
קריות –לוי – 0544037770
רמת אביב (ישיבת תות"ל) – כפיר-0522236776
ראשון לציון (ישיבת תות"ל)  – מענדי -0586295221
תל ציון – יוסף - 0528277054

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...