האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

היום: כנס גאולה ומדע בשעה 20:00

פעילות משיח

הרב אבישי איפרגון 119 צפיות 0

היום: כנס גאולה ומדע בשעה 20:00

היום בערב בשעה 20:00 הכנס השנתי ה- 30 - "משיח, גאולה ומדע" - שמקיים מכון ריא"ל  בראשות הרב פרופ' שמעון סילמאן. ריא"ל ראשי תיבות - ר' ישראל אריה לייב - אחיו של הרבי מלך המשיח שליט"א.

zoom.us/j/99799535291

בסרטון: קטע מהרצאתו של הפיזיקאי פרופ' פרידמן ממכון לב, שהוא גם עמית חוקר במאיץ הגדול בשוויץ, בכינוס ריא"ל משנת תשע"ז.

Picture1

המכון הוקם לפני 30 שנה ע"י הרב פרופסור שמעון סילמן - פרופסור למתמטיקה ב'טורו קולג' ארה"ב, והוא מקיים כנס שנתי שבו משתתפים פרופסורים, דוקטורים, מדענים וחוקרים, מהארץ ומהעולם. נושא הכנס - גאולה ומשיח ומדעים.

אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח נודע מגיל צעיר בלמדנותו העצומה. אביו, כ"ק הרב הקדוש לוי יצחק שניאורסאהן, אף העיד עליו ש 'יש לו את הראש של 'הצמח צדק' ! [אדמו"ר חב"ד השלישי שנודע בגאונות מיוחדת בנגלה ובנסתר].

הרב החסיד ר' שמחה גורודצקי ז"ל, ששהה במשך זמן בבית משפחת הרבי שליט"א מלך המשיח, העיד על אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שבמשך תקופת 'תשעת הימים' [א' עד ט' מנחם אב] - שבהם נוהגים לעשות 'סיומי מסכת', על מנת להרבות בשמחה של מצוה ושל תורה בימים אלו - היה הנער הצעיר ער כל לילה, ומסיים במשך כל לילה מסכת גמרא שלימה, כך שבמשך 9 ימים עשה כל יום 'סיום מסכת' על מסכת גמרא שלימה - סה"כ 9 סיומי מסכת!

גם בהמשך, כאשר הרבי הריי"ץ היה בלנינגראד, וגם הרבי מלך המשיח היה שם, התגורר שם גם ר' ישראל אריה לייב (תקופה מסויימת גר עם הרבי שליט"א מלך המשיח באותה דירה), והיה מגיע בקביעות לרבי הריי"צ, ושם היה מחזה נפוץ לראות את החסידים באים אליו להתפלפל איתו בעומק ובעיון בגמרא, הלכה וחסידות, כפי שהעיד ר' דובער חן ז"ל. באותה תקופה גם היה נכנס לרבי הריי"צ לשאול ענינים מוקשים בחסידות.

בשנת תר"צ, נאלץ לצאת מרוסיה (בשל הרדיפות אחרי יהודים וחסידים), והגיע לברלין, שם גם היה גר באותה תקופה הרבי מלך המשיח וזוגתו הרבנית חיה מושקא. ביחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח, הייתה להם התכתבות משותפת עם אביהם המקובל הרב לוי יצחק, שהיה שולח לשניהם קונטרסים שלו בנגלה ובנסתר, והם היו עונים לו בהערות מאלפות. להלן חלק ממכתב של אביהם, אותו שלח לרבי מלך המשיח ולר' ישראל אריה לייב:
"ב"ה, אור ליום ד', י"ט שבט, תרצ"ב.
אהוביי מחמדיי שיחיו.
יהי נא מטובכם לשלוח גם משארי מכתבים כאשר כתבתי... ומי יתן... שתעשו הערות גם על שארי הענינים האמורים בו... שלחתי לכם... קונטרס אחד גדול... ובבקשה להשיב מקבלתו... ודעתכם עליו, אחרי עיונכם בו היטב... תצליחו ותתגדלו בתורת ה' בנגלה ובנסתר..."

כידוע, עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, יצאו משם הרבי שליט"א מלך המשיח והרבנית. זמן מה לאחר מכן, נאלץ גם אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח לצאת משם, אולם לשם כך היה עליו להציג לשלטונות מסמכים מסוימים שלא היו ברשותו. הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו רצה לחזור מצרפת לברלין על מנת לסייע לאחיו, אולם הרבנית חיה מושקא חששה שהשלטונות יתנכלו לו, ולכן לקחה על עצמה את המשימה. הרבנית הגיעה לברלין, ושם עזרה לגיסה להשיג את המסמכים הנדרשים, ולצאת מגרמניה.

משם עלה לארץ, ובקיץ תרצ"ט התחתן עם מרת גיניא. נולדה להם בת אחת - דליה.
בארץ גר ליד איזור מגורי אנ"ש חסידי חב"ד, והיה משתתף לעיתים קרובות בהתוועדויות ובשמחות. היה לו שיעורים קבועים בתורת החסידות עם המשפיע המפורסם הרה"ח ר' נחום גולדשמיד, שאיתו, וגם עם הרה"ח משה דובינסקי, בילה לילות ארוכים בהעמקה בעניני חסידות, ובהתוועדויות שהשאירו רושם רב על המשתתפים.

לצד ידיעותיו העמוקות בתורה ולמדנותו העצומה היה בקי אדיר גם בשפות (אותן למד לבד), וכן במתמטיקה. בשנת תש"ח ביקש את ברכת הרבי הריי"צ לצאת לבריטניה, ולהשתלם בחכמה זו. הרבי הריי"צ ענה לו:

"ידידי נד"ז [=נכד דודי זקני] מחותני הנכבד, בעל כשרון נעלה,
ותיק וחסיד, איש ירא אלוקים מר ליב שיחיה
שלום וברכה, במענה על מכתבו... כי החליט לנסוע לבריטניה להסתדר בעבודה...
והמעניין אותי הוא להכניס בעזרתו יתברך, יפיפיותו של שם באהלי יפת, להראות להנוער העברי המתיהר והשואף לידיעות חול, כי מאפס המה לעומת עומק שכל התורה.

והנני מציע לו אשר בנסיעתו זו יתוודע לגדולי המדע ויודעי שפות שונות, יתענין להעתיק ספרי תורת חב"ד... לאנגלית... עם הערות תוכניות...

מענין אותי דברי ימי הבעל שם המקובלים עד ר' אדם, ר' אדם, מורנו הבעש"ט, תלמידיו, מורנו כ"ק הרב ר' דובער ממעזריטש תלמידיו וספריהם שיצאו לאור... "

דהיינו שהרבי הריי"צ אכן בירך אותו והורה לו להיפגש עם גדולי המדענים, והבקיאים בשפות על מנת:
א. להראות למי ששואף לידיעות חול - שהתורה נעלית מידיעות אלו באין ערוך!
ב. להעתיק ספרי חב"ד לאנגלית.
ג. להתעניין בהשגת ספרים וסיפורים של גדולי החסידות הקודמים.

הנסיעה עצמה התעכבה מעט, בשל עבודתו ולימודיו בארץ, ולפועל בשנת תש"י נסע ר' ישראל אריה לייב לאנגליה, שם השתלם במדעים, ובפרט במתמטיקה, מסר שיעורים, וחיבור חיבורים בנושאים אלו.

ביום י"ג אייר שנת תשי"ב, נפטר ר' ישראל אריה לייב. על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח הועלה ארונו לארץ.
הייתה סברא שהרבי שליט"א מלך המשיח עצמו יגיע להלוויה, אך במברק שהרבי שליט"א מלך המשיח שלח לבן ציון שמטוב (שהתעסק בסידור ההלוויה), כתב לו הרבי שליט"א מלך המשיח שאין מספיק זמן לסדר "פאספארט וויזה" ולכן לא לעכב את ההלוויה. הרבי שליט"א מלך המשיח התעסק רבות בסידור ההלוויה, וקבע את נוסח המצבה, שעליה הוצב גם זכרון לאחיו ר' דובער הי"ד שנרצח ע"י הנאצים ימ"ש בשואה, ונקבר בקבר אחים.

סיפור ששמעתי מהרב פרופסור סילמן, שווידא את פרטיו מבעלי המעשה:
כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח שלח את שלוחיו הראשונים לארץ הקודש, לעיר צפת, אמר להם הרבי שליט"א מלך המשיח, שיכינו רשימת דרישות, ואיתה ילכו לראשי העיר צפת, ויאמרו להם שבאם ימלאו אחרי דרישות אלו, אזי הם יתיישבו בעיר ביחד עם משפחותיהם, ויביאו לתנופה גדולה בפיתוחה [כפי שהם אכן עשו בהמשך]. לאחר מכן, אמר להם הרבי שליט"א מלך המשיח, לכו לציון של האר"י הקדוש, ותקריאו לידו גם את רשימת הדרישות, ותאמרו שם כן את אותו דבר - שאם אכן תקבלו את הדברים הללו, אזי תתיישבו בצפת, ותפעלו שם וכו'. לאחר מכן, אמר להם הרבי שליט"א מלך המשיח - לכו לציון של אחי, וגם שם תעשו את אותו דבר בדיוק.

ומה היה?
ראש העיר אכן קיבל את כל הרשימה הארוכה של הדרישות... ומשם והלאה צפת עלתה על דרך המלך, שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח הקימו שם מוסדות רבים, מאות חסידים התיישבו בעיר, והיא זכתה לקבל תנופת התפתחות גדולה בגשמיות וברוחניות.

במשך השנים פעל הרבי שליט"א מלך המשיח על מנת להדפיס מחקר מסובך שכתב אחיו בתחומי המתמטיקה. מי שהוציא לאור את המחקר, ערך אותו לדפוס והוסיף הערות שונות, היה פרופסור רוזנבלום, מהעיר טורונטו שבקנדה, שעשה זאת על פי בקשתו המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח.

בהמשך, הרב פרופסור סילמן שליט"א, ארגן בשנת תשנ"ב את הכנס הראשון של מכון ריא"ל - שכאמור כלל בתוכו פרופסורים וחוקרים - בעניני מדע וגאולה - לע"נ אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח. הרבי מלך המשיח קיבל לידיו את תוכן הכנס, והשיב על כך בברכות מיוחדות ובהוראה להמשיך בכך. ומאז, מדי שנה בשנה, נערך כנס זה.
כבר הרבה שנים שהכנס נערך בארץ הקודש (בבאר שבע, או באוניבסיטה העברית בירושלים) אולם בשנה שעברה, וגם השנה - בשל המצב העולמי - מתקיים הכנס בזום.

כולם מוזמנים להשתתף בכנס באמצעות הלינק שנשלח אליכם.

זכיתי להשתתף בכנס מזה כמה שנים ברוך ה', בתחום בו התמחיתי במיוחד - גאולה בעולם - להראות את הגאולה בתוך האירועים וההתפתחויות הבטחוניות, ההייטק הצבאי, המגמות המדיניות, וסימני הגאולה בעולם, וגם השנה ישנה הרצאה שלי בכנס בתחום של "וכתתו חרבותם לאתים", בדגש על הנושא האיראני, ועל האירועים ברוסיה-אוקראינה, וביחד עם 30 שנה למלחמת המפרץ, ו- 40 שנה לתקיפת הכור הגרעיני בעיראק.

בהמשך, הרב פרופסור סילמן שליט"א, ארגן בשנת תשנ"ב את הכנס הראשון של מכון ריא"ל - שכאמור כלל בתוכו פרופסורים וחוקרים - בעניני מדע וגאולה - לע"נ אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח. הרבי מלך המשיח קיבל לידיו את תוכן הכנס, והשיב על כך בברכות מיוחדות ובהוראה להמשיך בכך. ומאז, מדי שנה בשנה, נערך כנס זה.
כבר הרבה שנים שהכנס נערך בארץ הקודש (בבאר שבע, או באוניבסיטה העברית בירושלים) אולם בשנה שעברה, וגם השנה - בשל המצב העולמי - מתקיים הכנס בזום.

כולם מוזמנים להשתתף בכנס באמצעות הלינק שנשלח אליכם.

זכיתי להשתתף בכנס מזה כמה שנים ברוך ה', בתחום בו התמחיתי במיוחד - גאולה בעולם - להראות את הגאולה בתוך האירועים וההתפתחויות הבטחוניות, ההייטק הצבאי, המגמות המדיניות, וסימני הגאולה בעולם, וגם השנה ישנה הרצאה שלי בכנס בתחום של "וכתתו חרבותם לאתים", בדגש על הנושא האיראני, ועל האירועים ברוסיה-אוקראינה, וביחד עם 30 שנה למלחמת המפרץ, ו- 40 שנה לתקיפת הכור הגרעיני בעיראק.

כולם מוזמנים. קישור לזום:
zoom.us/j/99799535291

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...