• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

קידוש לבנה בי"א אדר א'

60 יום קודם יום י"א ניסן מעורר אותנו הרבי שליט"א מלך המשיח לפעול את התגברות מזלו, מיום 'י"א אדר א' עד יום י"א ניסן, ולהביא את הגאולה השלמה. ולכן, במוצש"ק הקרובה, י"א אדר א', נתאסף כולנו למעמד קידוש לבנה בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה. ובפרט בחודש זה, חודש אדר בו מתגבר ומתערב מזלו של משה רבינו עם מזלו של הרבי שליט"א, באופן של "מרבים בשמחה". פרטים בכתבה המלאה
קידוש לבנה בי"א אדר א'
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

קידוש לבנה בי"א אדר א'

ממשיכים את י"א בניסן בקידוש לבנה של י"א אדר א'

60 יום קודם יום י"א ניסן מעורר אותנו הרבי שליט"א מלך המשיח לפעול את התגברות מזלו, מיום 'י"א אדר א' עד יום י"א ניסן, ולהביא את הגאולה השלמה. ולכן, במוצש"ק הקרובה, י"א אדר א', נתאסף כולנו למעמד קידוש לבנה בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה. ובפרט בחודש זה, חודש אדר בו מתגבר ומתערב מזלו של משה רבינו עם מזלו של הרבי שליט"א, באופן של "מרבים בשמחה". 

התגברות המזל דמשה פעלה את ההצלה

בדבר מלכות "תצווה" מביא הרבי את דברי הגמרא שלידתו של משה רבנו בז' אדר היא שגרמה, להתהפכות גזירתו של המן צורר היהודים על ראשו. יתרה מזו, כל חודש אדר "מזלו בריא", כי משה הוא ישראל, וישראל הם משה. בחודש שבו נולד משה רבנו, גובר לא רק מזלו האישי של משה רבנו, אלא מזלם של כל ישראל בכל הדורות.

בהמשך אומר הרבי יהי רצון שלא נצטרך לחכות לניסן כיוון שבחודש אדר ראשון תהיה כבר הגאולה "ובפרט בשבעה באדר, ושלמותו בשבת קודש אחד עשר באדר".

וכאן שומעים מהרבי ביטוי נדיר: "ניתוסף עוד יותר בהתשוקה וגעגועים לחודש ניסן... במשך שישים יום, שע"יז ממהרים ומזרזים... הגילוי דענייני חודש ניסן עוד בהתחלת חודש אדר".

ובהמשך הרבי שליט"א מאחל שוב: "וכן תהיה לנו שבאחד עשר באדר [=60 יום לפני אחד עשר בניסן] יושלם כבר העניין דאחד עשר בניסן "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", "מאשר שמנה לחמו" ו"טובל בשמן רגלו"... "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו",המשיחה של ראש בני ישראל למלך המשיח שיבוא ויגאלנו... תיכף ומיד ממש".

 

הרמז לחיבור בין משה רבינו והרבי שליט"א מלך המשיח

ובהערות על קטע זה מחזק הרבי את הקשר בינו ובין משה רבינו ברמז נפלא מתוך המדרש המתאר את מפלתו של המן הרשע בגלל יום לידתו של משה רבינו. המדרש מופיע בפרשה ז' פסקה י"א. וכן הפסוק המדבר על הקרבת הנשיאים בניסן (החודש בו נולד הרבי מלך המשיח) מופיע בתורה בדיוק בפרק ז' פסוק י"א.

 

ותכל'ס? למעשה בפועל?

במילים פשוטות: בשיחה זו מבאר הרבי שליט"א שיש קשר בין יום הולדת משה רבינו הגואל הראשון, אשר חל בשבוע זה, לבין יום הולדתו, הגואל האחרון אשר חל בחודש הגאולה, ניסן - ולכן מאחל הרבי שכבר כעת בעומדנו בי"א אדר (60 יום לפני י"א ניסן) תתגלה בעולם השלמות של י"א בניסן, יום הולדתו, שעניינו הוא "משיחת ראש בני ישראל למלך המשיח"!

ולכן, במוצש"ק הקרובה, י"א אדר א', נתאסף כולנו למעמד קידוש לבנה בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה כי יש בו משקל מיוחד לזירוז הגאולה בהיותו 60 יום קודם י"א ניסן כנ"ל. ובפרט בחודש זה חודש "אדר" בו מתגבר מזלם של ישראל בזכות לידת משה רבינו, המחובר עם מזלו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

ובמיוחד בשנת העיבור, מגלה הרבי בשיחה הנ"ל, בה יש שני חודשים בהם מקדשים את הלבנה פעמיים, מסמל הדבר חידוש של ישראל פעמיים  באופן של "כפליים לתושיה"! ובאופן של "מרבים בשמחה"!

עלון הסברה 1

עלון הסברה 2

 

ביקור מרגש במעצמת העשייה של 'ממש'

העם צמא להנהגה אמיתית: הרב קובי בן ארי על סערת ה"פאצ' משיח"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...