האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לקראת העצרת • שבועיים למעמד האדיר

פעילות משיח

אתר הגאולה 882 צפיות 0

לקראת העצרת • שבועיים למעמד האדיר

בעוד שבועיים! יתכנסו יחד חסידי חב"ד בתוך כלל בית ישראל לעצרת ענק שמטרתה מעמד קבלת פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • כעת נחשפת התוכנית המלאה שתעמוד בסימן 50 שנה לניסי ששת הימים, וברוב שירה וזמרה עם הזמרים בערל צוקר, וארז יחיאל, חברי מקהלת "יחד" ועוד • כל הפרטים

בעוד כשלושה שבועות יתכנסו חסידי חב"ד-ליובאוויטש בתוך כלל בית ישראל לעצרת ענק שמטרתה מעמד קבלת פני כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א, העצרת שתערך בעזהשי"ת ביום שלישי ג' תמוז תשע"ז באמפי-פיס של בת ים - עיר הגאולה. במעמד רבנים, משפיעים שלוחים ואישי ציבור, ובהשתתפות של אנשים נשים וטף.

השנה העצרת היא גם החגיגה המרכזית לרגל "חגיגות ה90 שנה" ליום התחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש בג' תמוז תרפ"ז יום בו יצא מבית האסורים על שמירת הגחלת ברוסיה.

כעת חושפים מארגני הכנס את התוכנית המלאה: דבר מלכות, חיים גאולה, לכל באי עולם, ניסים ונפלאות. וכן 50 שנה לנבואת וניסי מלחמת ששת הימים - משא מרתק של לוחם ישראל תא"ל אמציה חן (פצי). 

ובורוב שירה וזמרה עם בעל המנגן החסידי רק בערל צוקר, והפייטן הנודע ארז יחיאל, וחברי מקהלת "יחד" בניהול וניצוח מוסיקלי של בני לאופר.

הארוע בהפרדה מלאה. במקום יתקיים יריד גאולה ומשיח. כרטיסי כניסה ניתן להשיג בקופות ביום האירוע. או באתר הגאולה. הסעות מכל רחבי הארץ לפרטים: 050-422-9777.

אנו כאן באתר הגאולה נמשיך ונעדכן על העצרת שבעז"ה תקבל פני משיח צדקנו!

G2

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...