האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נחתם כינוס הפעילים לקראת עצרת הענק • דיווח וגלריה

פעילות משיח

שניאור גרינפלד 991 צפיות 0

נחתם כינוס הפעילים לקראת עצרת הענק • דיווח וגלריה

"מה שהיה לא יהיה!  השנה מקבלים פני משיח צדקנו בפועל ממש!" - זו הנקודה עליה סבב כינוס הפעילים, נקודה המהווה את הבסיס והיסוד לכל העצרת הזאת.

אמש יום חמישי ליל ר"ח סיון תשע"ז, התאספו שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ופעילים בכירים מרחבי הארץ במעמד משפיעי אנ"ש ל"כנס היערכות" לקראת עצרת גאולה ומשיח שתערך בג' תמוז השנה.

הכינוס נערך באולמי מסעדת 770 שבכפר חב"ד סביב שולחנות ערוכים.

את הכינוס הנחה הרה"ח הרב בן ציון פרישמן - מנהל מוסדות חינוך חב"ד-ליובאוויטש בבת-ים עיר הגאולה. שבתחילה נתן סקירה מיוחדת על הכנסים והעצרות שנערכו עד כה ע"י ה"אגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה", ומיד אח"כ דיבר על מעלת העצרת השנה ומה שונה הפעם מתמיד.

את המשא המרכזי נשא הגה"ח הרב זמרוני זליג ציק - י"ור "האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה" העומד כבר למעלה מ-26 שנה בחזית המערכה על האמונה בדברי הרבי מלך המשיח שליט"א.

במהלך הכינוס נשא דבריו המשפיע הרה"ח הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שדיבר על מעלתו של יום הגאולה ג' תמוז. וקישר זאת עם חג ג' תמוז תרפ"ז שהשנה חוגגים 90 שנה ליום בו יצא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מסכנת מ"גזר דין מוות" ברוסיה. יום בו זעקו החסידים "הרבי חי! וגם היום זועקים החסידים "הרבי חי וקיים!"

על הפעילות בקרב קהילות החסידים באה"ק דיבר הרה"ח הרב ישראל שלום שנייבאלג - נכדם של אדמורי"ם שליח ומשפיע בחצרות החסידים.

כמו כן דברו השלוחים הרב דורון אורן, הרב ליאור מלכא, הרב ראובן רענן.

לאחר סיום החלק הרשמי בכינוס, התיישבו השלוחים והפעילים להתוועדות חסידית שנמשכה לתוך הלילה, לקראת סיום קיבלו המשתתפים חומר ראשוני להפצה.

נקודת הערב הייתה ברורה: מתוך האמונה הטהורה שהרבי שליט"א מליובאוויטש הוא מלך המשיח והוא חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש! יש לפעול אשר כל ישראל ירעשו ויצעקו לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש נזכה להתגלותו המלאה, ובעז"ה העצרת בג'תמוז השנה תהיה מעמד קבלת פנים הרשמית כאן בארץ הקודש!

(צילום: יצחק ברוך)

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...