• י"ב תמוז התשפ"ד, 15:33
  שער האירו: 3.974 ₪; שינוי יומי: 0.199%
 • י"ב תמוז התשפ"ד, 15:33
  שער הדולר: 3.636 ₪; שינוי יומי: 0.248%
 • י"א תמוז התשפ"ד, 16:08
  שער האירו: 3.967 ₪; שינוי יומי: 0.035%
 • י"א תמוז התשפ"ד, 16:08
  שער הדולר: 3.627 ₪; שינוי יומי: -0.330%
 • י' תמוז התשפ"ד, 15:25
  שער האירו: 3.965 ₪; שינוי יומי: 0.645%
 • י' תמוז התשפ"ד, 15:25
  שער הדולר: 3.639 ₪; שינוי יומי: 0.748%
 • ט' תמוז התשפ"ד, 15:48
  שער האירו: 3.940 ₪; שינוי יומי: -0.558%
 • ט' תמוז התשפ"ד, 15:48
  שער הדולר: 3.612 ₪; שינוי יומי: -0.824%
 • ו' תמוז התשפ"ד, 15:52
  שער האירו: 3.962 ₪; שינוי יומי: 0.296%
 • ו' תמוז התשפ"ד, 15:52
  שער הדולר: 3.642 ₪; שינוי יומי: 0.027%
 • ה' תמוז התשפ"ד, 15:29
  שער האירו: 3.950 ₪; שינוי יומי: -0.346%
 • ה' תמוז התשפ"ד, 15:29
  שער הדולר: 3.641 ₪; שינוי יומי: -0.601%
 • ד' תמוז התשפ"ד, 15:28
  שער האירו: 3.964 ₪; שינוי יומי: -0.287%
 • ד' תמוז התשפ"ד, 15:28
  שער הדולר: 3.663 ₪; שינוי יומי: -0.272%
 • ג' תמוז התשפ"ד, 16:00
  שער האירו: 3.975 ₪; שינוי יומי: -0.476%
 • ג' תמוז התשפ"ד, 16:00
  שער הדולר: 3.673 ₪; שינוי יומי: -0.326%
 • ב' תמוז התשפ"ד, 15:35
  שער האירו: 3.994 ₪; שינוי יומי: -0.854%
 • ב' תמוז התשפ"ד, 15:35
  שער הדולר: 3.685 ₪; שינוי יומי: -0.967%
 • כ"ט סיון התשפ"ד, 14:45
  שער האירו: 4.029 ₪; שינוי יומי: -0.267%
 • כ"ט סיון התשפ"ד, 14:45
  שער הדולר: 3.721 ₪; שינוי יומי: -0.535%
 • כ"ח סיון התשפ"ד, 15:36
  שער האירו: 4.039 ₪; שינוי יומי: -0.254%
 • כ"ח סיון התשפ"ד, 15:36
  שער הדולר: 3.741 ₪; שינוי יומי: -0.585%
 • כ"ז סיון התשפ"ד, 15:52
  שער האירו: 4.050 ₪; שינוי יומי: 0.382%
 • כ"ז סיון התשפ"ד, 15:52
  שער הדולר: 3.763 ₪; שינוי יומי: -0.053%
 • כ"ו סיון התשפ"ד, 15:31
  שער האירו: 4.034 ₪; שינוי יומי: -0.007%
 • כ"ו סיון התשפ"ד, 15:31
  שער הדולר: 3.765 ₪; שינוי יומי: 0.320%
 • כ"ה סיון התשפ"ד, 15:50
  שער האירו: 4.035 ₪; שינוי יומי: 0.358%
 • כ"ה סיון התשפ"ד, 15:50
  שער הדולר: 3.753 ₪; שינוי יומי: -0.160%
 • כ"ב סיון התשפ"ד, 15:17
  שער האירו: 4.020 ₪; שינוי יומי: 0.055%
 • כ"ב סיון התשפ"ד, 15:17
  שער הדולר: 3.759 ₪; שינוי יומי: 0.107%
 • כ' סיון התשפ"ד, 16:10
  שער האירו: 4.008 ₪; שינוי יומי: 0.335%
 • כ' סיון התשפ"ד, 16:10
  שער הדולר: 3.752 ₪; שינוי יומי: 0.725%
 • י"ט סיון התשפ"ד, 15:28
  שער האירו: 3.994 ₪; שינוי יומי: -0.018%
 • י"ט סיון התשפ"ד, 15:28
  שער הדולר: 3.725 ₪; שינוי יומי: 0.027%
 • י"ח סיון התשפ"ד, 17:02
  שער האירו: 3.995 ₪; שינוי יומי: -0.075%
 • י"ח סיון התשפ"ד, 17:02
  שער הדולר: 3.724 ₪; שינוי יומי: -0.401%
 • י"ז סיון התשפ"ד, 17:10
  שער האירו: 3.998 ₪; שינוי יומי: 0.216%
 • י"ז סיון התשפ"ד, 17:10
  שער הדולר: 3.739 ₪; שינוי יומי: 0.538%
 • י"ד סיון התשפ"ד, 15:38
  שער האירו: 3.989 ₪; שינוי יומי: -0.118%
 • י"ד סיון התשפ"ד, 15:38
  שער הדולר: 3.719 ₪; שינוי יומי: 0.081%
 • י"ג סיון התשפ"ד, 15:41
  שער האירו: 3.994 ₪; שינוי יומי: 0.128%
 • י"ג סיון התשפ"ד, 15:41
  שער הדולר: 3.716 ₪; שינוי יומי: -0.161%
 • י"ב סיון התשפ"ד, 15:33
  שער האירו: 3.989 ₪; שינוי יומי: -0.198%
 • י"ב סיון התשפ"ד, 15:33
  שער הדולר: 3.722 ₪; שינוי יומי: -0.268%
 • י"א סיון התשפ"ד, 15:35
  שער האירו: 3.997 ₪; שינוי יומי: 0.321%
 • י"א סיון התשפ"ד, 15:35
  שער הדולר: 3.732 ₪; שינוי יומי: 0.242%
 • ז' סיון התשפ"ד, 15:52
  שער האירו: 4.006 ₪; שינוי יומי: 0.105%
 • ז' סיון התשפ"ד, 15:52
  שער הדולר: 3.715 ₪; שינוי יומי: -0.215%
 • ד' סיון התשפ"ד, 16:46
  שער האירו: 4.028 ₪; שינוי יומי: -0.913%
 • ד' סיון התשפ"ד, 16:46
  שער הדולר: 3.752 ₪; שינוי יומי: 0.536%
 • א' סיון התשפ"ד, 17:37
  שער האירו: 4.065 ₪; שינוי יומי: 0.368%
 • א' סיון התשפ"ד, 17:37
  שער הדולר: 3.732 ₪; שינוי יומי: 0.215%
 • כ"ח אייר התשפ"ד, 15:30
  שער האירו: 4.031 ₪; שינוי יומי: 0.596%
 • כ"ח אייר התשפ"ד, 15:30
  שער הדולר: 3.709 ₪; שינוי יומי: 0.569%
 • כ"ז אייר התשפ"ד, 15:35
  שער האירו: 4.007 ₪; שינוי יומי: 0.962%
 • כ"ז אייר התשפ"ד, 15:35
  שער הדולר: 3.688 ₪; שינוי יומי: 0.738%
 • כ"ו אייר התשפ"ד, 16:24
  שער האירו: 3.969 ₪; שינוי יומי: -1.381%
 • כ"ו אייר התשפ"ד, 16:24
  שער הדולר: 3.661 ₪; שינוי יומי: -1.533%
 • כ"ב אייר התשפ"ד, 15:29
  שער האירו: 4.025 ₪; שינוי יומי: 0.482%
 • כ"ב אייר התשפ"ד, 15:29
  שער הדולר: 3.721 ₪; שינוי יומי: 0.731%
 • כ"א אייר התשפ"ד, 15:25
  שער האירו: 4.006 ₪; שינוי יומי: 0.198%
 • כ"א אייר התשפ"ד, 15:25
  שער הדולר: 3.694 ₪; שינוי יומי: 0.517%
 • כ' אייר התשפ"ד, 15:56
  שער האירו: 3.998 ₪; שינוי יומי: 0.556%
 • כ' אייר התשפ"ד, 15:56
  שער הדולר: 3.675 ₪; שינוי יומי: 0.054%
 • ט"ו אייר התשפ"ד, 17:17
  שער האירו: 3.982 ₪; שינוי יומי: 0.070%
 • ט"ו אייר התשפ"ד, 17:17
  שער הדולר: 3.672 ₪; שינוי יומי: -0.054%
 • י"ד אייר התשפ"ד, 16:59
  שער האירו: 3.979 ₪; שינוי יומי: -0.251%
 • י"ד אייר התשפ"ד, 16:59
  שער הדולר: 3.674 ₪; שינוי יומי: 0.054%
 • י"ג אייר התשפ"ד, 16:09
  שער האירו: 3.989 ₪; שינוי יומי: -0.857%
 • י"ג אייר התשפ"ד, 16:09
  שער הדולר: 3.672 ₪; שינוי יומי: -0.837%
 • י"ב אייר התשפ"ד, 15:34
  שער האירו: 4.024 ₪; שינוי יומי: -0.208%
 • י"ב אייר התשפ"ד, 15:34
  שער הדולר: 3.703 ₪; שינוי יומי: -0.350%
 • ט' אייר התשפ"ד, 14:40
  שער האירו: 4.032 ₪; שינוי יומי: 0.810%
 • ט' אייר התשפ"ד, 14:40
  שער הדולר: 3.716 ₪; שינוי יומי: 0.951%
 • ח' אייר התשפ"ד, 16:01
  שער האירו: 4.000 ₪; שינוי יומי: 0.010%
 • ח' אייר התשפ"ד, 16:01
  שער הדולר: 3.681 ₪; שינוי יומי: -0.379%
 • ז' אייר התשפ"ד, 15:34
  שער האירו: 3.999 ₪; שינוי יומי: -0.324%
 • ז' אייר התשפ"ד, 15:34
  שער הדולר: 3.695 ₪; שינוי יומי: -0.779%
 • ה' אייר התשפ"ד, 15:31
  שער האירו: 4.012 ₪; שינוי יומי: 0.022%
 • ה' אייר התשפ"ד, 15:31
  שער הדולר: 3.724 ₪; שינוי יומי: 0.081%
 • א' אייר התשפ"ד, 15:41
  שער האירו: 4.014 ₪; שינוי יומי: 0.642%
 • א' אייר התשפ"ד, 15:41
  שער הדולר: 3.741 ₪; שינוי יומי: 0.754%
 • ל' ניסן התשפ"ד, 15:30
  שער האירו: 3.988 ₪; שינוי יומי: -0.482%
 • ל' ניסן התשפ"ד, 15:30
  שער הדולר: 3.713 ₪; שינוי יומי: -0.242%
 • כ"ט ניסן התשפ"ד, 15:47
  שער האירו: 4.007 ₪; שינוי יומי: -0.568%
 • כ"ט ניסן התשפ"ד, 15:47
  שער הדולר: 3.722 ₪; שינוי יומי: -0.508%
 • כ"ח ניסן התשפ"ד, 15:40
  שער האירו: 4.030 ₪; שינוי יומי: 0.904%
 • כ"ח ניסן התשפ"ד, 15:40
  שער הדולר: 3.741 ₪; שינוי יומי: 0.483%
 • כ"ה ניסן התשפ"ד, 14:17
  שער האירו: 3.994 ₪; שינוי יומי: -0.175%
 • כ"ה ניסן התשפ"ד, 14:17
  שער הדולר: 3.723 ₪; שינוי יומי: -0.401%
 • כ"ד ניסן התשפ"ד, 15:36
  שער האירו: 4.001 ₪; שינוי יומי: 0.243%
 • כ"ד ניסן התשפ"ד, 15:36
  שער הדולר: 3.738 ₪; שינוי יומי: -0.053%
 • כ"ג ניסן התשפ"ד, 15:31
  שער האירו: 3.991 ₪; שינוי יומי: -0.543%
 • כ"ג ניסן התשפ"ד, 15:31
  שער הדולר: 3.740 ₪; שינוי יומי: -0.027%
 • כ"ב ניסן התשפ"ד, 15:27
  שער האירו: 4.013 ₪; שינוי יומי: -2.217%
 • כ"ב ניסן התשפ"ד, 15:27
  שער הדולר: 3.741 ₪; שינוי יומי: -2.017%
 • י"ז ניסן התשפ"ד, 17:29
  שער האירו: 4.066 ₪; שינוי יומי: 1.192%
 • י"ז ניסן התשפ"ד, 17:29
  שער הדולר: 3.794 ₪; שינוי יומי: 0.931%
 • ט"ז ניסן התשפ"ד, 16:08
  שער האירו: 4.018 ₪; שינוי יומי: -0.238%
 • ט"ז ניסן התשפ"ד, 16:08
  שער הדולר: 3.759 ₪; שינוי יומי: -0.634%