• ד' שבט התשפ"ג, 16:17
  שער הדולר: 3.399 ₪; שינוי יומי: 0.861%
 • ד' שבט התשפ"ג, 16:17
  שער האירו: 3.705 ₪; שינוי יומי: 1.100%
 • ג' שבט התשפ"ג, 15:48
  שער הדולר: 3.370 ₪; שינוי יומי: -0.089%
 • ג' שבט התשפ"ג, 15:48
  שער האירו: 3.664 ₪; שינוי יומי: 0.035%
 • ב' שבט התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.373 ₪; שינוי יומי: -0.207%
 • ב' שבט התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.663 ₪; שינוי יומי: -0.402%
 • א' שבט התשפ"ג, 15:33
  שער הדולר: 3.380 ₪; שינוי יומי: -0.792%
 • א' שבט התשפ"ג, 15:33
  שער האירו: 3.678 ₪; שינוי יומי: -0.463%
 • כ"ו טבת התשפ"ג, 16:24
  שער הדולר: 3.408 ₪; שינוי יומי: 0.799%
 • כ"ו טבת התשפ"ג, 16:24
  שער האירו: 3.687 ₪; שינוי יומי: 0.633%
 • כ"ה טבת התשפ"ג, 15:47
  שער הדולר: 3.381 ₪; שינוי יומי: -1.083%
 • כ"ה טבת התשפ"ג, 15:47
  שער האירו: 3.664 ₪; שינוי יומי: -0.965%
 • כ"ד טבת התשפ"ג, 16:10
  שער הדולר: 3.418 ₪; שינוי יומי: 0.029%
 • כ"ד טבת התשפ"ג, 16:10
  שער האירו: 3.700 ₪; שינוי יומי: 0.030%
 • כ"ג טבת התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.417 ₪; שינוי יומי: 0.205%
 • כ"ג טבת התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.699 ₪; שינוי יומי: 0.032%
 • י"ט טבת התשפ"ג, 16:09
  שער הדולר: 3.429 ₪; שינוי יומי: -0.839%
 • י"ט טבת התשפ"ג, 16:09
  שער האירו: 3.689 ₪; שינוי יומי: -0.646%
 • י"ח טבת התשפ"ג, 16:17
  שער הדולר: 3.458 ₪; שינוי יומי: -0.632%
 • י"ח טבת התשפ"ג, 16:17
  שער האירו: 3.713 ₪; שינוי יומי: -0.437%
 • י"ז טבת התשפ"ג, 15:35
  שער הדולר: 3.480 ₪; שינוי יומי: -0.458%
 • י"ז טבת התשפ"ג, 15:35
  שער האירו: 3.729 ₪; שינוי יומי: -0.158%
 • ט"ז טבת התשפ"ג, 16:34
  שער הדולר: 3.496 ₪; שינוי יומי: -1.687%
 • ט"ז טבת התשפ"ג, 16:34
  שער האירו: 3.735 ₪; שינוי יומי: -0.021%
 • י"ג טבת התשפ"ג, 15:14
  שער הדולר: 3.556 ₪; שינוי יומי: 0.765%
 • י"ג טבת התשפ"ג, 15:14
  שער האירו: 3.736 ₪; שינוי יומי: -0.224%
 • י"ב טבת התשפ"ג, 15:55
  שער הדולר: 3.529 ₪; שינוי יומי: 0.057%
 • י"ב טבת התשפ"ג, 15:55
  שער האירו: 3.744 ₪; שינוי יומי: 0.080%
 • י"א טבת התשפ"ג, 17:20
  שער הדולר: 3.527 ₪; שינוי יומי: -0.142%
 • י"א טבת התשפ"ג, 17:20
  שער האירו: 3.741 ₪; שינוי יומי: 0.594%
 • י' טבת התשפ"ג, 16:57
  שער הדולר: 3.532 ₪; שינוי יומי: 0.369%
 • י' טבת התשפ"ג, 16:57
  שער האירו: 3.719 ₪; שינוי יומי: -0.911%
 • ו' טבת התשפ"ג, 14:06
  שער הדולר: 3.519 ₪; שינוי יומי: -0.340%
 • ו' טבת התשפ"ג, 14:06
  שער האירו: 3.753 ₪; שינוי יומי: -0.098%
 • ד' טבת התשפ"ג, 18:16
  שער הדולר: 3.524 ₪; שינוי יומי: 0.342%
 • ד' טבת התשפ"ג, 18:16
  שער האירו: 3.752 ₪; שינוי יומי: 0.329%
 • ג' טבת התשפ"ג, 15:36
  שער הדולר: 3.512 ₪; שינוי יומי: 0.544%
 • ג' טבת התשפ"ג, 15:36
  שער האירו: 3.740 ₪; שינוי יומי: 0.934%
 • ג' טבת התשפ"ג, 14:35
  שער הדולר: 3.493 ₪; שינוי יומי: 0.460%
 • ג' טבת התשפ"ג, 14:35
  שער האירו: 3.706 ₪; שינוי יומי: 0.330%
 • כ"ו כסלו התשפ"ג, 15:53
  שער הדולר: 3.469 ₪; שינוי יומי: 0.814%
 • כ"ו כסלו התשפ"ג, 15:53
  שער האירו: 3.6754 ₪; שינוי יומי: 0.657%
 • כ"ה כסלו התשפ"ג, 15:34
  שער האירו: 3.6514 ₪; שינוי יומי: -0.564%
 • כ"ה כסלו התשפ"ג, 15:34
  שער הדולר: 3.441 ₪; שינוי יומי: -0.29%
 • כ"ב כסלו התשפ"ג, 13:53
  שער האירו: 3.6721 ₪; שינוי יומי: 0.985%
 • כ"ב כסלו התשפ"ג, 13:53
  שער הדולר: 3.451 ₪; שינוי יומי: 0.759%
 • כ"א כסלו התשפ"ג, 17:05
  שער הדולר: 3.425 ₪; שינוי יומי: 0.44%
 • כ"א כסלו התשפ"ג, 17:05
  שער האירו: 3.6363 ₪; שינוי יומי: 0.163%
 • כ' כסלו התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.41 ₪; שינוי יומי: -0.67%
 • כ' כסלו התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.6304 ₪; שינוי יומי: 0.321%
 • י"ט כסלו התשפ"ג, 15:57
  שער האירו: 3.6188 ₪; שינוי יומי: -0.058%
 • י"ט כסלו התשפ"ג, 15:57
  שער הדולר: 3.433 ₪; שינוי יומי: 0.146%
 • י"ח כסלו התשפ"ג, 15:43
  שער הדולר: 3.428 ₪; שינוי יומי: 0.234%
 • י"ח כסלו התשפ"ג, 15:43
  שער האירו: 3.6209 ₪; שינוי יומי: 0.241%
 • ט"ו כסלו התשפ"ג, 15:49
  שער הדולר: 3.42 ₪; שינוי יומי: -0.61%
 • ט"ו כסלו התשפ"ג, 15:49
  שער האירו: 3.6122 ₪; שינוי יומי: -0.188%
 • י"ד כסלו התשפ"ג, 16:24
  שער האירו: 3.6190 ₪; שינוי יומי: -0.138%
 • י"ד כסלו התשפ"ג, 16:24
  שער הדולר: 3.441 ₪; שינוי יומי: -0.116%
 • י"ג כסלו התשפ"ג, 16:41
  שער האירו: 3.6240 ₪; שינוי יומי: 1.235%
 • י"ג כסלו התשפ"ג, 16:41
  שער הדולר: 3.445 ₪; שינוי יומי: 1.086%
 • י"ב כסלו התשפ"ג, 15:27
  שער האירו: 3.5798 ₪; שינוי יומי: 0.034%
 • י"ב כסלו התשפ"ג, 15:27
  שער הדולר: 3.408 ₪; שינוי יומי: 0.65%
 • י"א כסלו התשפ"ג, 16:13
  שער הדולר: 3.386 ₪; שינוי יומי: 0.207%
 • י"א כסלו התשפ"ג, 16:13
  שער האירו: 3.5786 ₪; שינוי יומי: 0.503%
 • ח' כסלו התשפ"ג, 14:18
  שער האירו: 3.5607 ₪; שינוי יומי: -0.185%
 • ח' כסלו התשפ"ג, 14:18
  שער הדולר: 3.379 ₪; שינוי יומי: -1.025%
 • ו' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער הדולר: 3.441 ₪; שינוי יומי: 0.291%
 • ו' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער האירו: 3.5642 ₪; שינוי יומי: 0.095%
 • ה' כסלו התשפ"ג, 16:23
  שער הדולר: 3.431 ₪; שינוי יומי: -0.204%
 • ה' כסלו התשפ"ג, 16:23
  שער האירו: 3.5608 ₪; שינוי יומי: -1.116%
 • ד' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער האירו: 3.6010 ₪; שינוי יומי: 1.271%
 • ד' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער הדולר: 3.438 ₪; שינוי יומי: 0.556%
 • ל' חשון התשפ"ג, 16:12
  שער הדולר: 3.42 ₪; שינוי יומי: -0.956%
 • ל' חשון התשפ"ג, 16:12
  שער האירו: 3.5578 ₪; שינוי יומי: -0.213%
 • כ"ט חשון התשפ"ג, 15:34
  שער הדולר: 3.453 ₪; שינוי יומי: -0.633%
 • כ"ט חשון התשפ"ג, 15:34
  שער האירו: 3.5654 ₪; שינוי יומי: -0.048%
 • כ"ח חשון התשפ"ג, 17:07
  שער הדולר: 3.475 ₪; שינוי יומי: 0.318%
 • כ"ח חשון התשפ"ג, 17:07
  שער האירו: 3.5671 ₪; שינוי יומי: 0.533%
 • כ"ז חשון התשפ"ג, 16:41
  שער האירו: 3.5482 ₪; שינוי יומי: -1.343%
 • כ"ז חשון התשפ"ג, 16:41
  שער הדולר: 3.464 ₪; שינוי יומי: -0.374%
 • כ"ד חשון התשפ"ג, 14:33
  שער הדולר: 3.477 ₪; שינוי יומי: 0.579%
 • כ"ד חשון התשפ"ג, 14:33
  שער האירו: 3.5965 ₪; שינוי יומי: 0.573%
 • כ"ג חשון התשפ"ג, 15:39
  שער הדולר: 3.457 ₪; שינוי יומי: 1.052%
 • כ"ג חשון התשפ"ג, 15:39
  שער האירו: 3.5760 ₪; שינוי יומי: 0.393%
 • כ"ב חשון התשפ"ג, 15:45
  שער הדולר: 3.421 ₪; שינוי יומי: -0.408%
 • כ"ב חשון התשפ"ג, 15:45
  שער האירו: 3.5620 ₪; שינוי יומי: -0.503%
 • כ"א חשון התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.435 ₪; שינוי יומי: -0.087%
 • כ"א חשון התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 3.58 ₪; שינוי יומי: 1.336%
 • כ' חשון התשפ"ג, 15:49
  שער הדולר: 3.438 ₪; שינוי יומי: -0.377%
 • כ' חשון התשפ"ג, 15:49
  שער האירו: 3.5328 ₪; שינוי יומי: -0.206%
 • י"ז חשון התשפ"ג, 13:54
  שער הדולר: 3.451 ₪; שינוי יומי: -3.143%
 • י"ז חשון התשפ"ג, 13:54
  שער האירו: 3.5401 ₪; שינוי יומי: -0.144%
 • ט"ז חשון התשפ"ג, 16:15
  שער הדולר: 3.563 ₪; שינוי יומי: 0.564%
 • ט"ז חשון התשפ"ג, 16:15
  שער האירו: 3.5452 ₪; שינוי יומי: -0.555%
 • ט"ו חשון התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.5650 ₪; שינוי יומי: 0.894%
 • ט"ו חשון התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.543 ₪; שינוי יומי: 0.311%
 • י"ד חשון התשפ"ג, 16:44
  שער הדולר: 3.532 ₪; שינוי יומי: -0.226%
 • י"ד חשון התשפ"ג, 16:44
  שער האירו: 3.5334 ₪; שינוי יומי: 0.028%
 • י"ג חשון התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 3.5324 ₪; שינוי יומי: 1.36%
 • י"ג חשון התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.54 ₪; שינוי יומי: -0.673%