• ו' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער הדולר: 3.441 ₪; שינוי יומי: 0.291%
 • ו' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער האירו: 3.5642 ₪; שינוי יומי: 0.095%
 • ה' כסלו התשפ"ג, 16:23
  שער הדולר: 3.431 ₪; שינוי יומי: -0.204%
 • ה' כסלו התשפ"ג, 16:23
  שער האירו: 3.5608 ₪; שינוי יומי: -1.116%
 • ד' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער האירו: 3.6010 ₪; שינוי יומי: 1.271%
 • ד' כסלו התשפ"ג, 15:37
  שער הדולר: 3.438 ₪; שינוי יומי: 0.556%
 • ל' חשון התשפ"ג, 16:12
  שער הדולר: 3.42 ₪; שינוי יומי: -0.956%
 • ל' חשון התשפ"ג, 16:12
  שער האירו: 3.5578 ₪; שינוי יומי: -0.213%
 • כ"ט חשון התשפ"ג, 15:34
  שער הדולר: 3.453 ₪; שינוי יומי: -0.633%
 • כ"ט חשון התשפ"ג, 15:34
  שער האירו: 3.5654 ₪; שינוי יומי: -0.048%
 • כ"ח חשון התשפ"ג, 17:07
  שער הדולר: 3.475 ₪; שינוי יומי: 0.318%
 • כ"ח חשון התשפ"ג, 17:07
  שער האירו: 3.5671 ₪; שינוי יומי: 0.533%
 • כ"ז חשון התשפ"ג, 16:41
  שער האירו: 3.5482 ₪; שינוי יומי: -1.343%
 • כ"ז חשון התשפ"ג, 16:41
  שער הדולר: 3.464 ₪; שינוי יומי: -0.374%
 • כ"ד חשון התשפ"ג, 14:33
  שער הדולר: 3.477 ₪; שינוי יומי: 0.579%
 • כ"ד חשון התשפ"ג, 14:33
  שער האירו: 3.5965 ₪; שינוי יומי: 0.573%
 • כ"ג חשון התשפ"ג, 15:39
  שער הדולר: 3.457 ₪; שינוי יומי: 1.052%
 • כ"ג חשון התשפ"ג, 15:39
  שער האירו: 3.5760 ₪; שינוי יומי: 0.393%
 • כ"ב חשון התשפ"ג, 15:45
  שער הדולר: 3.421 ₪; שינוי יומי: -0.408%
 • כ"ב חשון התשפ"ג, 15:45
  שער האירו: 3.5620 ₪; שינוי יומי: -0.503%
 • כ"א חשון התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.435 ₪; שינוי יומי: -0.087%
 • כ"א חשון התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 3.58 ₪; שינוי יומי: 1.336%
 • כ' חשון התשפ"ג, 15:49
  שער הדולר: 3.438 ₪; שינוי יומי: -0.377%
 • כ' חשון התשפ"ג, 15:49
  שער האירו: 3.5328 ₪; שינוי יומי: -0.206%
 • י"ז חשון התשפ"ג, 13:54
  שער הדולר: 3.451 ₪; שינוי יומי: -3.143%
 • י"ז חשון התשפ"ג, 13:54
  שער האירו: 3.5401 ₪; שינוי יומי: -0.144%
 • ט"ז חשון התשפ"ג, 16:15
  שער הדולר: 3.563 ₪; שינוי יומי: 0.564%
 • ט"ז חשון התשפ"ג, 16:15
  שער האירו: 3.5452 ₪; שינוי יומי: -0.555%
 • ט"ו חשון התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.5650 ₪; שינוי יומי: 0.894%
 • ט"ו חשון התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.543 ₪; שינוי יומי: 0.311%
 • י"ד חשון התשפ"ג, 16:44
  שער הדולר: 3.532 ₪; שינוי יומי: -0.226%
 • י"ד חשון התשפ"ג, 16:44
  שער האירו: 3.5334 ₪; שינוי יומי: 0.028%
 • י"ג חשון התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 3.5324 ₪; שינוי יומי: 1.36%
 • י"ג חשון התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.54 ₪; שינוי יומי: -0.673%
 • ט' חשון התשפ"ג, 15:31
  שער הדולר: 3.569 ₪; שינוי יומי: 0.819%
 • ט' חשון התשפ"ג, 15:31
  שער האירו: 3.4824 ₪; שינוי יומי: -0.531%
 • ח' חשון התשפ"ג, 16:31
  שער האירו: 3.5010 ₪; שינוי יומי: 0.086%
 • ח' חשון התשפ"ג, 16:31
  שער הדולר: 3.54 ₪; שינוי יומי: 0.283%
 • ו' חשון התשפ"ג, 15:57
  שער הדולר: 3.53 ₪; שינוי יומי: -0.395%
 • ו' חשון התשפ"ג, 15:57
  שער האירו: 3.4980 ₪; שינוי יומי: -0.788%
 • ג' חשון התשפ"ג, 14:21
  שער הדולר: 3.544 ₪; שינוי יומי: 0.539%
 • ג' חשון התשפ"ג, 14:21
  שער האירו: 3.5258 ₪; שינוי יומי: -0.362%
 • ב' חשון התשפ"ג, 15:50
  שער האירו: 3.5386 ₪; שינוי יומי: 0.798%
 • ב' חשון התשפ"ג, 15:50
  שער הדולר: 3.525 ₪; שינוי יומי: 0.686%
 • א' חשון התשפ"ג, 15:45
  שער הדולר: 3.501 ₪; שינוי יומי: -1.63%
 • א' חשון התשפ"ג, 15:45
  שער האירו: 3.5106 ₪; שינוי יומי: 0.051%
 • ל' תשרי התשפ"ג, 16:05
  שער הדולר: 3.559 ₪; שינוי יומי: 0.056%
 • ל' תשרי התשפ"ג, 16:05
  שער האירו: 3.5088 ₪; שינוי יומי: 0.34%
 • כ"ט תשרי התשפ"ג, 15:37
  שער האירו: 3.4969 ₪; שינוי יומי: 0.494%
 • כ"ט תשרי התשפ"ג, 15:37
  שער הדולר: 3.557 ₪; שינוי יומי: -0.084%
 • כ"ז תשרי התשפ"ג, 20:24
  שער הדולר: 3.56 ₪; שינוי יומי: 0.253%
 • כ"ז תשרי התשפ"ג, 20:24
  שער האירו: 3.4797 ₪; שינוי יומי: 0.199%
 • י"ז תשרי התשפ"ג, 15:50
  שער הדולר: 3.565 ₪; שינוי יומי: -0.419%
 • י"ז תשרי התשפ"ג, 15:50
  שער האירו: 3.4601 ₪; שינוי יומי: -0.497%
 • י"ב תשרי התשפ"ג, 13:04
  שער הדולר: 3.525 ₪; שינוי יומי: -0.367%
 • י"ב תשרי התשפ"ג, 13:04
  שער האירו: 3.4559 ₪; שינוי יומי: -1.209%
 • י"א תשרי התשפ"ג, 22:23
  שער הדולר: 3.538 ₪; שינוי יומי: -1.256%
 • י"א תשרי התשפ"ג, 22:23
  שער האירו: 3.4982 ₪; שינוי יומי: -0.046%
 • ח' תשרי התשפ"ג, 16:00
  שער האירו: 3.4998 ₪; שינוי יומי: 0.402%
 • ח' תשרי התשפ"ג, 16:00
  שער הדולר: 3.583 ₪; שינוי יומי: 1.129%
 • ה' תשרי התשפ"ג, 14:08
  שער האירו: 3.4858 ₪; שינוי יומי: 1.674%
 • ה' תשרי התשפ"ג, 14:08
  שער הדולר: 3.543 ₪; שינוי יומי: 0.198%
 • ד' תשרי התשפ"ג, 17:37
  שער האירו: 3.4284 ₪; שינוי יומי: 1.27%
 • ד' תשרי התשפ"ג, 17:37
  שער הדולר: 3.536 ₪; שינוי יומי: 0%
 • ג' תשרי התשפ"ג, 17:02
  שער הדולר: 3.536 ₪; שינוי יומי: 1.347%
 • ג' תשרי התשפ"ג, 17:02
  שער האירו: 3.3854 ₪; שינוי יומי: -0.751%
 • כ"ז אלול התשפ"ב, 13:50
  שער האירו: 3.4110 ₪; שינוי יומי: -0.461%
 • כ"ז אלול התשפ"ב, 13:50
  שער הדולר: 3.489 ₪; שינוי יומי: 0.432%
 • כ"ו אלול התשפ"ב, 17:47
  שער האירו: 3.4268 ₪; שינוי יומי: -0.233%
 • כ"ו אלול התשפ"ב, 17:47
  שער הדולר: 3.474 ₪; שינוי יומי: 0.289%
 • כ"ה אלול התשפ"ב, 15:45
  שער האירו: 3.4348 ₪; שינוי יומי: -0.186%
 • כ"ה אלול התשפ"ב, 15:45
  שער הדולר: 3.464 ₪; שינוי יומי: 0.727%
 • כ"ד אלול התשפ"ב, 15:24
  שער הדולר: 3.439 ₪; שינוי יומי: -0.29%
 • כ"ד אלול התשפ"ב, 15:24
  שער האירו: 3.4412 ₪; שינוי יומי: 0.015%
 • כ"ג אלול התשפ"ב, 17:56
  שער הדולר: 3.449 ₪; שינוי יומי: 0.145%
 • כ"ג אלול התשפ"ב, 17:56
  שער האירו: 3.4407 ₪; שינוי יומי: 0.292%
 • כ' אלול התשפ"ב, 15:41
  שער הדולר: 3.444 ₪; שינוי יומי: 0.058%
 • כ' אלול התשפ"ב, 15:41
  שער האירו: 3.4307 ₪; שינוי יומי: -0.137%
 • י"ח אלול התשפ"ב, 17:33
  שער הדולר: 3.436 ₪; שינוי יומי: 2.445%
 • י"ח אלול התשפ"ב, 17:33
  שער האירו: 3.4331 ₪; שינוי יומי: 0.648%
 • י"ז אלול התשפ"ב, 17:01
  שער האירו: 3.4110 ₪; שינוי יומי: -0.808%
 • י"ז אלול התשפ"ב, 17:01
  שער הדולר: 3.354 ₪; שינוי יומי: -1.12%
 • י"ז אלול התשפ"ב, 09:29
  שער האירו: 3.4388 ₪; שינוי יומי: -0.304%
 • י"ז אלול התשפ"ב, 09:29
  שער הדולר: 3.392 ₪; שינוי יומי: -0.732%
 • י"ג אלול התשפ"ב, 17:17
  שער האירו: 3.4493 ₪; שינוי יומי: 0.504%
 • י"ג אלול התשפ"ב, 17:17
  שער הדולר: 3.417 ₪; שינוי יומי: -0.234%
 • י"ב אלול התשפ"ב, 15:37
  שער האירו: 3.4320 ₪; שינוי יומי: 0.944%
 • י"ב אלול התשפ"ב, 15:37
  שער הדולר: 3.425 ₪; שינוי יומי: -0.262%
 • י"א אלול התשפ"ב, 15:34
  שער האירו: 3.3999 ₪; שינוי יומי: 0.186%
 • י"א אלול התשפ"ב, 15:34
  שער הדולר: 3.434 ₪; שינוי יומי: 0.527%
 • י' אלול התשפ"ב, 15:21
  שער האירו: 3.3936 ₪; שינוי יומי: 0.186%
 • י' אלול התשפ"ב, 15:21
  שער הדולר: 3.416 ₪; שינוי יומי: 0.029%
 • ט' אלול התשפ"ב, 15:39
  שער האירו: 3.3873 ₪; שינוי יומי: 0.448%
 • ט' אלול התשפ"ב, 15:39
  שער הדולר: 3.415 ₪; שינוי יומי: 1.185%
 • ו' אלול התשפ"ב, 15:09
  שער הדולר: 3.375 ₪; שינוי יומי: 0.327%
 • ו' אלול התשפ"ב, 15:09
  שער האירו: 3.3722 ₪; שינוי יומי: 0.095%
 • ה' אלול התשפ"ב, 18:13
  שער האירו: 3.3690 ₪; שינוי יומי: 1.026%
 • ה' אלול התשפ"ב, 18:13
  שער הדולר: 3.364 ₪; שינוי יומי: 0.688%
 • ד' אלול התשפ"ב, 18:55
  שער הדולר: 3.341 ₪; שינוי יומי: 1.089%
 • ד' אלול התשפ"ב, 18:55
  שער האירו: 3.3348 ₪; שינוי יומי: 0.652%