• י"ג סיון התשפ"ג, 15:12
  שער האירו: 4.035 ₪; שינוי יומי: 0.948%
 • י"ג סיון התשפ"ג, 15:12
  שער הדולר: 3.745 ₪; שינוי יומי: 0.241%
 • י"א סיון התשפ"ג, 15:55
  שער האירו: 3.967 ₪; שינוי יומי: -0.364%
 • י"א סיון התשפ"ג, 15:55
  שער הדולר: 3.715 ₪; שינוי יומי: 0.162%
 • י' סיון התשפ"ג, 16:53
  שער האירו: 3.982 ₪; שינוי יומי: -0.433%
 • י' סיון התשפ"ג, 16:53
  שער הדולר: 3.709 ₪; שינוי יומי: -0.563%
 • ט' סיון התשפ"ג, 16:20
  שער האירו: 3.999 ₪; שינוי יומי: -0.331%
 • ט' סיון התשפ"ג, 16:20
  שער הדולר: 3.730 ₪; שינוי יומי: -0.027%
 • ד' סיון התשפ"ג, 15:50
  שער האירו: 4.012 ₪; שינוי יומי: 1.385%
 • ד' סיון התשפ"ג, 15:50
  שער הדולר: 3.731 ₪; שינוי יומי: 1.607%
 • ג' סיון התשפ"ג, 15:26
  שער האירו: 3.958 ₪; שינוי יומי: 0.129%
 • ג' סיון התשפ"ג, 15:26
  שער הדולר: 3.672 ₪; שינוי יומי: 0.575%
 • ב' סיון התשפ"ג, 15:53
  שער האירו: 3.952 ₪; שינוי יומי: 0.578%
 • ב' סיון התשפ"ג, 15:53
  שער הדולר: 3.651 ₪; שינוי יומי: 0.165%
 • כ"ז אייר התשפ"ג, 15:43
  שער האירו: 3.936 ₪; שינוי יומי: -0.458%
 • כ"ז אייר התשפ"ג, 15:43
  שער הדולר: 3.639 ₪; שינוי יומי: -0.301%
 • כ"ו אייר התשפ"ג, 15:40
  שער האירו: 3.954 ₪; שינוי יומי: -0.843%
 • כ"ו אייר התשפ"ג, 15:40
  שער הדולר: 3.650 ₪; שינוי יומי: -0.300%
 • כ"ה אייר התשפ"ג, 17:19
  שער האירו: 3.987 ₪; שינוי יומי: 0.552%
 • כ"ה אייר התשפ"ג, 17:19
  שער הדולר: 3.661 ₪; שינוי יומי: 0.356%
 • כ"ד אייר התשפ"ג, 16:47
  שער האירו: 3.965 ₪; שינוי יומי: -0.387%
 • כ"ד אייר התשפ"ג, 16:47
  שער הדולר: 3.648 ₪; שינוי יומי: 0.165%
 • כ' אייר התשפ"ג, 16:08
  שער האירו: 3.982 ₪; שינוי יומי: -1.031%
 • כ' אייר התשפ"ג, 16:08
  שער הדולר: 3.643 ₪; שינוי יומי: -0.871%
 • י"ט אייר התשפ"ג, 16:11
  שער האירו: 4.023 ₪; שינוי יומי: 0.212%
 • י"ט אייר התשפ"ג, 16:11
  שער הדולר: 3.675 ₪; שינוי יומי: 0.437%
 • י"ח אייר התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 4.015 ₪; שינוי יומי: 0.047%
 • י"ח אייר התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.659 ₪; שינוי יומי: 0.716%
 • י"ז אייר התשפ"ג, 15:38
  שער האירו: 4.013 ₪; שינוי יומי: -0.226%
 • י"ז אייר התשפ"ג, 15:38
  שער הדולר: 3.633 ₪; שינוי יומי: -0.384%
 • י"ד אייר התשפ"ג, 18:00
  שער האירו: 4.022 ₪; שינוי יומי: -0.119%
 • י"ד אייר התשפ"ג, 18:00
  שער הדולר: 3.647 ₪; שינוי יומי: 0.303%
 • י"ג אייר התשפ"ג, 16:59
  שער האירו: 4.027 ₪; שינוי יומי: 0.296%
 • י"ג אייר התשפ"ג, 16:59
  שער הדולר: 3.636 ₪; שינוי יומי: -0.027%
 • י"ב אייר התשפ"ג, 20:44
  שער האירו: 4.015 ₪; שינוי יומי: 1.113%
 • י"ב אייר התשפ"ג, 20:44
  שער הדולר: 3.637 ₪; שינוי יומי: 0.470%
 • י"א אייר התשפ"ג, 16:17
  שער האירו: 3.971 ₪; שינוי יומי: -0.334%
 • י"א אייר התשפ"ג, 16:17
  שער הדולר: 3.620 ₪; שינוי יומי: 0.028%
 • י' אייר התשפ"ג, 17:37
  שער האירו: 3.984 ₪; שינוי יומי: -0.452%
 • י' אייר התשפ"ג, 17:37
  שער הדולר: 3.619 ₪; שינוי יומי: -0.604%
 • ו' אייר התשפ"ג, 15:49
  שער האירו: 4.015 ₪; שינוי יומי: 0.027%
 • ו' אייר התשפ"ג, 15:49
  שער הדולר: 3.636 ₪; שינוי יומי: -0.082%
 • ד' אייר התשפ"ג, 16:17
  שער האירו: 4.014 ₪; שינוי יומי: -0.365%
 • ד' אייר התשפ"ג, 16:17
  שער הדולר: 3.639 ₪; שינוי יומי: -0.601%
 • ג' אייר התשפ"ג, 16:26
  שער האירו: 4.029 ₪; שינוי יומי: 0.657%
 • ג' אייר התשפ"ג, 16:26
  שער הדולר: 3.661 ₪; שינוי יומי: 0.137%
 • ל' ניסן התשפ"ג, 17:17
  שער האירו: 4.002 ₪; שינוי יומי: -0.172%
 • ל' ניסן התשפ"ג, 17:17
  שער הדולר: 3.656 ₪; שינוי יומי: 0.055%
 • כ"ט ניסן התשפ"ג, 20:50
  שער האירו: 4.009 ₪; שינוי יומי: 0.268%
 • כ"ט ניסן התשפ"ג, 20:50
  שער הדולר: 3.654 ₪; שינוי יומי: -0.137%
 • כ"ח ניסן התשפ"ג, 16:01
  שער האירו: 3.999 ₪; שינוי יומי: -0.105%
 • כ"ח ניסן התשפ"ג, 16:01
  שער הדולר: 3.659 ₪; שינוי יומי: 0.329%
 • כ"ז ניסן התשפ"ג, 17:00
  שער האירו: 4.003 ₪; שינוי יומי: 0.000%
 • כ"ז ניסן התשפ"ג, 17:00
  שער הדולר: 3.647 ₪; שינוי יומי: 0.000%
 • כ"ו ניסן התשפ"ג, 15:57
  שער האירו: 4.003 ₪; שינוי יומי: -1.148%
 • כ"ו ניסן התשפ"ג, 15:57
  שער הדולר: 3.647 ₪; שינוי יומי: -0.382%
 • כ"ב ניסן התשפ"ג, 16:06
  שער האירו: 4.029 ₪; שינוי יומי: 2.016%
 • כ"ב ניסן התשפ"ג, 16:06
  שער הדולר: 3.655 ₪; שינוי יומי: 0.855%
 • י"ד ניסן התשפ"ג, 12:27
  שער האירו: 3.888 ₪; שינוי יומי: -0.405%
 • י"ד ניסן התשפ"ג, 12:27
  שער הדולר: 3.564 ₪; שינוי יומי: -0.807%
 • י"ג ניסן התשפ"ג, 15:10
  שער האירו: 3.904 ₪; שינוי יומי: -0.725%
 • י"ג ניסן התשפ"ג, 15:10
  שער הדולר: 3.593 ₪; שינוי יומי: -0.609%
 • י"א ניסן התשפ"ג, 15:56
  שער האירו: 3.932 ₪; שינוי יומי: 0.924%
 • י"א ניסן התשפ"ג, 15:56
  שער הדולר: 3.615 ₪; שינוי יומי: 0.809%
 • ח' ניסן התשפ"ג, 15:54
  שער האירו: 3.896 ₪; שינוי יומי: 0.753%
 • ח' ניסן התשפ"ג, 15:54
  שער הדולר: 3.586 ₪; שינוי יומי: 0.561%
 • ז' ניסן התשפ"ג, 21:17
  שער האירו: 3.867 ₪; שינוי יומי: 1.087%
 • ז' ניסן התשפ"ג, 21:17
  שער הדולר: 3.566 ₪; שינוי יומי: 0.905%
 • ה' ניסן התשפ"ג, 15:52
  שער האירו: 3.834 ₪; שינוי יומי: -2.062%
 • ה' ניסן התשפ"ג, 15:52
  שער הדולר: 3.557 ₪; שינוי יומי: -1.957%
 • א' ניסן התשפ"ג, 15:53
  שער האירו: 3.928 ₪; שינוי יומי: -0.104%
 • א' ניסן התשפ"ג, 15:53
  שער הדולר: 3.612 ₪; שינוי יומי: -0.824%
 • כ"ט אדר התשפ"ג, 16:22
  שער האירו: 3.933 ₪; שינוי יומי: -0.066%
 • כ"ט אדר התשפ"ג, 16:22
  שער הדולר: 3.642 ₪; שינוי יומי: -0.219%
 • כ"ח אדר התשפ"ג, 15:48
  שער האירו: 3.935 ₪; שינוי יומי: 0.015%
 • כ"ח אדר התשפ"ג, 15:48
  שער הדולר: 3.650 ₪; שינוי יומי: -0.734%
 • כ"ז אדר התשפ"ג, 16:00
  שער האירו: 3.935 ₪; שינוי יומי: 0.817%
 • כ"ז אדר התשפ"ג, 16:00
  שער הדולר: 3.677 ₪; שינוי יומי: 0.273%
 • כ"ג אדר התשפ"ג, 15:46
  שער האירו: 3.883 ₪; שינוי יומי: 0.635%
 • כ"ג אדר התשפ"ג, 15:46
  שער הדולר: 3.667 ₪; שינוי יומי: 0.714%
 • כ"ב אדר התשפ"ג, 16:18
  שער האירו: 3.858 ₪; שינוי יומי: -0.993%
 • כ"ב אדר התשפ"ג, 16:18
  שער הדולר: 3.641 ₪; שינוי יומי: 0.386%
 • כ"א אדר התשפ"ג, 17:30
  שער האירו: 3.897 ₪; שינוי יומי: 0.565%
 • כ"א אדר התשפ"ג, 17:30
  שער הדולר: 3.627 ₪; שינוי יומי: 0.028%
 • כ' אדר התשפ"ג, 15:49
  שער האירו: 3.875 ₪; שינוי יומי: 1.877%
 • כ' אדר התשפ"ג, 15:49
  שער הדולר: 3.626 ₪; שינוי יומי: 0.862%
 • ט"ז אדר התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 3.806 ₪; שינוי יומי: -0.304%
 • ט"ז אדר התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.598 ₪; שינוי יומי: 0.251%
 • ט"ו אדר התשפ"ג, 11:07
  שער האירו: 3.817 ₪; שינוי יומי: -1.801%
 • ט"ו אדר התשפ"ג, 11:07
  שער הדולר: 3.589 ₪; שינוי יומי: -2.047%
 • ז' אדר התשפ"ג, 17:20
  שער האירו: 3.891 ₪; שינוי יומי: 0.322%
 • ז' אדר התשפ"ג, 17:20
  שער הדולר: 3.668 ₪; שינוי יומי: -0.136%
 • ו' אדר התשפ"ג, 16:54
  שער האירו: 3.879 ₪; שינוי יומי: 0.093%
 • ו' אדר התשפ"ג, 16:54
  שער הדולר: 3.673 ₪; שינוי יומי: 0.383%
 • ב' אדר התשפ"ג, 16:00
  שער האירו: 3.836 ₪; שינוי יומי: -1.492%
 • ב' אדר התשפ"ג, 16:00
  שער הדולר: 3.613 ₪; שינוי יומי: -1.365%
 • א' אדר התשפ"ג, 15:39
  שער האירו: 3.895 ₪; שינוי יומי: 0.152%
 • א' אדר התשפ"ג, 15:39
  שער הדולר: 3.663 ₪; שינוי יומי: 0.384%
 • ל' שבט התשפ"ג, 15:39
  שער האירו: 3.889 ₪; שינוי יומי: 2.143%
 • ל' שבט התשפ"ג, 15:39
  שער הדולר: 3.649 ₪; שינוי יומי: 2.414%