• י"ג אדר א' התשפ"ד, 15:46
  שער האירו: 3.954 ₪; שינוי יומי: -0.456%
 • י"ג אדר א' התשפ"ד, 15:46
  שער הדולר: 3.642 ₪; שינוי יומי: -1.006%
 • י"ב אדר א' התשפ"ד, 15:27
  שער האירו: 3.972 ₪; שינוי יומי: 0.618%
 • י"ב אדר א' התשפ"ד, 15:27
  שער הדולר: 3.679 ₪; שינוי יומי: 0.629%
 • י"א אדר א' התשפ"ד, 15:26
  שער האירו: 3.948 ₪; שינוי יומי: 1.130%
 • י"א אדר א' התשפ"ד, 15:26
  שער הדולר: 3.656 ₪; שינוי יומי: 0.939%
 • י' אדר א' התשפ"ד, 15:24
  שער האירו: 3.903 ₪; שינוי יומי: 0.456%
 • י' אדר א' התשפ"ד, 15:24
  שער הדולר: 3.622 ₪; שינוי יומי: 0.360%
 • ו' אדר א' התשפ"ד, 15:58
  שער האירו: 3.899 ₪; שינוי יומי: -0.513%
 • ו' אדר א' התשפ"ד, 15:58
  שער הדולר: 3.627 ₪; שינוי יומי: -0.929%
 • ה' אדר א' התשפ"ד, 16:06
  שער האירו: 3.919 ₪; שינוי יומי: -0.249%
 • ה' אדר א' התשפ"ד, 16:06
  שער הדולר: 3.661 ₪; שינוי יומי: 0.467%
 • ד' אדר א' התשפ"ד, 15:32
  שער האירו: 3.929 ₪; שינוי יומי: -0.963%
 • ד' אדר א' התשפ"ד, 15:32
  שער הדולר: 3.644 ₪; שינוי יומי: -1.059%
 • ג' אדר א' התשפ"ד, 16:10
  שער האירו: 3.967 ₪; שינוי יומי: -0.023%
 • ג' אדר א' התשפ"ד, 16:10
  שער הדולר: 3.683 ₪; שינוי יומי: -0.027%
 • כ"ט שבט התשפ"ד, 16:03
  שער האירו: 3.949 ₪; שינוי יומי: 0.555%
 • כ"ט שבט התשפ"ד, 16:03
  שער הדולר: 3.667 ₪; שינוי יומי: 0.521%
 • כ"ח שבט התשפ"ד, 16:56
  שער האירו: 3.927 ₪; שינוי יומי: 0.365%
 • כ"ח שבט התשפ"ד, 16:56
  שער הדולר: 3.648 ₪; שינוי יומי: 0.082%
 • כ"ז שבט התשפ"ד, 15:55
  שער האירו: 3.913 ₪; שינוי יומי: -0.929%
 • כ"ז שבט התשפ"ד, 15:55
  שער הדולר: 3.645 ₪; שינוי יומי: -0.816%
 • כ"ו שבט התשפ"ד, 15:37
  שער האירו: 3.949 ₪; שינוי יומי: -0.459%
 • כ"ו שבט התשפ"ד, 15:37
  שער הדולר: 3.675 ₪; שינוי יומי: 0.851%
 • כ"ג שבט התשפ"ד, 12:36
  שער האירו: 3.968 ₪; שינוי יומי: 0.446%
 • כ"ג שבט התשפ"ד, 12:36
  שער הדולר: 3.644 ₪; שינוי יומי: -0.246%
 • כ"ב שבט התשפ"ד, 16:36
  שער האירו: 3.950 ₪; שינוי יומי: 0.256%
 • כ"ב שבט התשפ"ד, 16:36
  שער הדולר: 3.653 ₪; שינוי יומי: 0.495%
 • כ"א שבט התשפ"ד, 15:39
  שער האירו: 3.940 ₪; שינוי יומי: -0.493%
 • כ"א שבט התשפ"ד, 15:39
  שער הדולר: 3.635 ₪; שינוי יומי: -0.465%
 • כ' שבט התשפ"ד, 15:58
  שער האירו: 3.959 ₪; שינוי יומי: -0.817%
 • כ' שבט התשפ"ד, 15:58
  שער הדולר: 3.652 ₪; שינוי יומי: -0.949%
 • י"ט שבט התשפ"ד, 15:33
  שער האירו: 3.992 ₪; שינוי יומי: -0.731%
 • י"ט שבט התשפ"ד, 15:33
  שער הדולר: 3.687 ₪; שינוי יומי: -0.540%
 • ט"ו שבט התשפ"ד, 15:25
  שער האירו: 4.032 ₪; שינוי יומי: -0.486%
 • ט"ו שבט התשפ"ד, 15:25
  שער הדולר: 3.702 ₪; שינוי יומי: -0.484%
 • י"ד שבט התשפ"ד, 15:26
  שער האירו: 4.052 ₪; שינוי יומי: -1.072%
 • י"ד שבט התשפ"ד, 15:26
  שער הדולר: 3.720 ₪; שינוי יומי: -1.352%
 • י"ג שבט התשפ"ד, 16:04
  שער האירו: 4.096 ₪; שינוי יומי: -0.205%
 • י"ג שבט התשפ"ד, 16:04
  שער הדולר: 3.771 ₪; שינוי יומי: -0.027%
 • י"ב שבט התשפ"ד, 15:41
  שער האירו: 4.104 ₪; שינוי יומי: 0.645%
 • י"ב שבט התשפ"ד, 15:41
  שער הדולר: 3.772 ₪; שינוי יומי: 0.560%
 • י"א שבט התשפ"ד, 09:44
  שער האירו: 4.078 ₪; שינוי יומי: -0.573%
 • י"א שבט התשפ"ד, 09:44
  שער הדולר: 3.751 ₪; שינוי יומי: -0.398%
 • ח' שבט התשפ"ד, 16:27
  שער האירו: 4.102 ₪; שינוי יומי: -0.343%
 • ח' שבט התשפ"ד, 16:27
  שער הדולר: 3.766 ₪; שינוי יומי: -0.476%
 • ז' שבט התשפ"ד, 17:01
  שער האירו: 4.116 ₪; שינוי יומי: 0.349%
 • ז' שבט התשפ"ד, 17:01
  שער הדולר: 3.784 ₪; שינוי יומי: 0.425%
 • ו' שבט התשפ"ד, 16:54
  שער האירו: 4.101 ₪; שינוי יומי: -0.178%
 • ו' שבט התשפ"ד, 16:54
  שער הדולר: 3.768 ₪; שינוי יומי: 0.400%
 • ה' שבט התשפ"ד, 16:01
  שער האירו: 4.109 ₪; שינוי יומי: 0.516%
 • ה' שבט התשפ"ד, 16:01
  שער הדולר: 3.753 ₪; שינוי יומי: 0.671%
 • ב' שבט התשפ"ד, 16:03
  שער האירו: 4.088 ₪; שינוי יומי: -0.334%
 • ב' שבט התשפ"ד, 16:03
  שער הדולר: 3.728 ₪; שינוי יומי: -0.187%
 • א' שבט התשפ"ד, 15:48
  שער האירו: 4.101 ₪; שינוי יומי: -0.275%
 • א' שבט התשפ"ד, 15:48
  שער הדולר: 3.735 ₪; שינוי יומי: -0.612%
 • כ"ט טבת התשפ"ד, 15:47
  שער האירו: 4.113 ₪; שינוי יומי: 1.198%
 • כ"ט טבת התשפ"ד, 15:47
  שער הדולר: 3.758 ₪; שינוי יומי: 1.103%
 • כ"ח טבת התשפ"ד, 16:29
  שער האירו: 4.064 ₪; שינוי יומי: -0.103%
 • כ"ח טבת התשפ"ד, 16:29
  שער הדולר: 3.717 ₪; שינוי יומי: -0.027%
 • כ"ז טבת התשפ"ד, 15:35
  שער האירו: 4.068 ₪; שינוי יומי: 1.914%
 • כ"ז טבת התשפ"ד, 15:35
  שער הדולר: 3.718 ₪; שינוי יומי: 1.696%
 • כ"ד טבת התשפ"ד, 14:41
  שער האירו: 3.992 ₪; שינוי יומי: -0.110%
 • כ"ד טבת התשפ"ד, 14:41
  שער הדולר: 3.656 ₪; שינוי יומי: 0.219%
 • כ"ג טבת התשפ"ד, 15:49
  שער האירו: 3.996 ₪; שינוי יומי: 0.321%
 • כ"ג טבת התשפ"ד, 15:49
  שער הדולר: 3.648 ₪; שינוי יומי: 0.027%
 • כ"ב טבת התשפ"ד, 15:50
  שער האירו: 3.983 ₪; שינוי יומי: 0.151%
 • כ"ב טבת התשפ"ד, 15:50
  שער הדולר: 3.647 ₪; שינוי יומי: 0.802%
 • כ"א טבת התשפ"ד, 16:34
  שער האירו: 3.977 ₪; שינוי יומי: -0.855%
 • כ"א טבת התשפ"ד, 16:34
  שער הדולר: 3.618 ₪; שינוי יומי: -0.248%
 • כ' טבת התשפ"ד, 15:27
  שער האירו: 4.012 ₪; שינוי יומי: -0.264%
 • כ' טבת התשפ"ד, 15:27
  שער הדולר: 3.627 ₪; שינוי יומי: 0.221%
 • ט"ז טבת התשפ"ד, 17:03
  שער האירו: 4.022 ₪; שינוי יומי: 0.389%
 • ט"ז טבת התשפ"ד, 17:03
  שער הדולר: 3.619 ₪; שינוי יומי: -0.138%
 • ט"ו טבת התשפ"ד, 16:04
  שער האירו: 4.007 ₪; שינוי יומי: 0.233%
 • ט"ו טבת התשפ"ד, 16:04
  שער הדולר: 3.624 ₪; שינוי יומי: -0.110%
 • י' טבת התשפ"ד, 15:16
  שער האירו: 3.962 ₪; שינוי יומי: -0.224%
 • י' טבת התשפ"ד, 15:16
  שער הדולר: 3.599 ₪; שינוי יומי: -0.470%
 • ט' טבת התשפ"ד, 15:43
  שער האירו: 3.971 ₪; שינוי יומי: -0.491%
 • ט' טבת התשפ"ד, 15:43
  שער הדולר: 3.616 ₪; שינוי יומי: -0.877%
 • ח' טבת התשפ"ד, 15:42
  שער האירו: 3.990 ₪; שינוי יומי: 0.128%
 • ח' טבת התשפ"ד, 15:42
  שער הדולר: 3.648 ₪; שינוי יומי: 0.137%
 • ז' טבת התשפ"ד, 15:52
  שער האירו: 3.985 ₪; שינוי יומי: -0.048%
 • ז' טבת התשפ"ד, 15:52
  שער הדולר: 3.643 ₪; שינוי יומי: -0.274%
 • ו' טבת התשפ"ד, 15:53
  שער האירו: 3.987 ₪; שינוי יומי: -0.564%
 • ו' טבת התשפ"ד, 15:53
  שער הדולר: 3.653 ₪; שינוי יומי: -0.137%
 • ג' טבת התשפ"ד, 13:44
  שער האירו: 4.010 ₪; שינוי יומי: -0.407%
 • ג' טבת התשפ"ד, 13:44
  שער הדולר: 3.658 ₪; שינוי יומי: -0.733%
 • ב' טבת התשפ"ד, 15:57
  שער האירו: 4.026 ₪; שינוי יומי: 0.645%
 • ב' טבת התשפ"ד, 15:57
  שער הדולר: 3.685 ₪; שינוי יומי: -0.674%
 • כ"ט כסלו התשפ"ד, 15:23
  שער האירו: 4.004 ₪; שינוי יומי: 0.077%
 • כ"ט כסלו התשפ"ד, 15:23
  שער הדולר: 3.708 ₪; שינוי יומי: -0.242%
 • כ"ח כסלו התשפ"ד, 16:28
  שער האירו: 4.001 ₪; שינוי יומי: 0.313%
 • כ"ח כסלו התשפ"ד, 16:28
  שער הדולר: 3.717 ₪; שינוי יומי: 0.514%
 • כ"ד כסלו התשפ"ד, 16:39
  שער האירו: 3.986 ₪; שינוי יומי: -0.350%
 • כ"ד כסלו התשפ"ד, 16:39
  שער הדולר: 3.703 ₪; שינוי יומי: -0.162%
 • כ"ג כסלו התשפ"ד, 16:05
  שער האירו: 4.000 ₪; שינוי יומי: -0.865%
 • כ"ג כסלו התשפ"ד, 16:05
  שער הדולר: 3.709 ₪; שינוי יומי: -0.510%
 • כ"ב כסלו התשפ"ד, 15:39
  שער האירו: 4.035 ₪; שינוי יומי: 0.045%
 • כ"ב כסלו התשפ"ד, 15:39
  שער הדולר: 3.728 ₪; שינוי יומי: 0.539%