• א' ניסן התשפ"ג, 15:53
  שער האירו: 3.928 ₪; שינוי יומי: -0.104%
 • א' ניסן התשפ"ג, 15:53
  שער הדולר: 3.612 ₪; שינוי יומי: -0.824%
 • כ"ט אדר התשפ"ג, 16:22
  שער האירו: 3.933 ₪; שינוי יומי: -0.066%
 • כ"ט אדר התשפ"ג, 16:22
  שער הדולר: 3.642 ₪; שינוי יומי: -0.219%
 • כ"ח אדר התשפ"ג, 15:48
  שער האירו: 3.935 ₪; שינוי יומי: 0.015%
 • כ"ח אדר התשפ"ג, 15:48
  שער הדולר: 3.650 ₪; שינוי יומי: -0.734%
 • כ"ז אדר התשפ"ג, 16:00
  שער האירו: 3.935 ₪; שינוי יומי: 0.817%
 • כ"ז אדר התשפ"ג, 16:00
  שער הדולר: 3.677 ₪; שינוי יומי: 0.273%
 • כ"ג אדר התשפ"ג, 15:46
  שער האירו: 3.883 ₪; שינוי יומי: 0.635%
 • כ"ג אדר התשפ"ג, 15:46
  שער הדולר: 3.667 ₪; שינוי יומי: 0.714%
 • כ"ב אדר התשפ"ג, 16:18
  שער האירו: 3.858 ₪; שינוי יומי: -0.993%
 • כ"ב אדר התשפ"ג, 16:18
  שער הדולר: 3.641 ₪; שינוי יומי: 0.386%
 • כ"א אדר התשפ"ג, 17:30
  שער האירו: 3.897 ₪; שינוי יומי: 0.565%
 • כ"א אדר התשפ"ג, 17:30
  שער הדולר: 3.627 ₪; שינוי יומי: 0.028%
 • כ' אדר התשפ"ג, 15:49
  שער האירו: 3.875 ₪; שינוי יומי: 1.877%
 • כ' אדר התשפ"ג, 15:49
  שער הדולר: 3.626 ₪; שינוי יומי: 0.862%
 • ט"ז אדר התשפ"ג, 15:51
  שער האירו: 3.806 ₪; שינוי יומי: -0.304%
 • ט"ז אדר התשפ"ג, 15:51
  שער הדולר: 3.598 ₪; שינוי יומי: 0.251%
 • ט"ו אדר התשפ"ג, 11:07
  שער האירו: 3.817 ₪; שינוי יומי: -1.801%
 • ט"ו אדר התשפ"ג, 11:07
  שער הדולר: 3.589 ₪; שינוי יומי: -2.047%
 • ז' אדר התשפ"ג, 17:20
  שער האירו: 3.891 ₪; שינוי יומי: 0.322%
 • ז' אדר התשפ"ג, 17:20
  שער הדולר: 3.668 ₪; שינוי יומי: -0.136%
 • ו' אדר התשפ"ג, 16:54
  שער האירו: 3.879 ₪; שינוי יומי: 0.093%
 • ו' אדר התשפ"ג, 16:54
  שער הדולר: 3.673 ₪; שינוי יומי: 0.383%
 • ב' אדר התשפ"ג, 16:00
  שער האירו: 3.836 ₪; שינוי יומי: -1.492%
 • ב' אדר התשפ"ג, 16:00
  שער הדולר: 3.613 ₪; שינוי יומי: -1.365%
 • א' אדר התשפ"ג, 15:39
  שער האירו: 3.895 ₪; שינוי יומי: 0.152%
 • א' אדר התשפ"ג, 15:39
  שער הדולר: 3.663 ₪; שינוי יומי: 0.384%
 • ל' שבט התשפ"ג, 15:39
  שער האירו: 3.889 ₪; שינוי יומי: 2.143%
 • ל' שבט התשפ"ג, 15:39
  שער הדולר: 3.649 ₪; שינוי יומי: 2.414%
 • כ"ט שבט התשפ"ג, 15:38
  שער האירו: 3.807 ₪; שינוי יומי: 0.351%
 • כ"ט שבט התשפ"ג, 15:38
  שער הדולר: 3.563 ₪; שינוי יומי: -0.084%
 • כ"ה שבט התשפ"ג, 19:29
  שער האירו: 3.788 ₪; שינוי יומי: 0.198%
 • כ"ה שבט התשפ"ג, 19:29
  שער הדולר: 3.538 ₪; שינוי יומי: 0.255%
 • כ"ד שבט התשפ"ג, 17:18
  שער האירו: 3.780 ₪; שינוי יומי: 0.361%
 • כ"ד שבט התשפ"ג, 17:18
  שער הדולר: 3.529 ₪; שינוי יומי: 0.771%
 • כ"ג שבט התשפ"ג, 16:49
  שער האירו: 3.767 ₪; שינוי יומי: -0.410%
 • כ"ג שבט התשפ"ג, 16:49
  שער הדולר: 3.502 ₪; שינוי יומי: -1.073%
 • כ"ב שבט התשפ"ג, 15:32
  שער האירו: 3.782 ₪; שינוי יומי: 0.647%
 • כ"ב שבט התשפ"ג, 15:32
  שער הדולר: 3.540 ₪; שינוי יומי: 0.941%
 • י"ח שבט התשפ"ג, 16:12
  שער האירו: 3.757 ₪; שינוי יומי: 0.511%
 • י"ח שבט התשפ"ג, 16:12
  שער הדולר: 3.489 ₪; שינוי יומי: 0.230%
 • י"ז שבט התשפ"ג, 15:47
  שער האירו: 3.738 ₪; שינוי יומי: 0.546%
 • י"ז שבט התשפ"ג, 15:47
  שער הדולר: 3.481 ₪; שינוי יומי: 0.230%
 • ט"ז שבט התשפ"ג, 19:16
  שער האירו: 3.718 ₪; שינוי יומי: -0.562%
 • ט"ז שבט התשפ"ג, 19:16
  שער הדולר: 3.473 ₪; שינוי יומי: -0.029%
 • ט"ו שבט התשפ"ג, 15:59
  שער האירו: 3.739 ₪; שינוי יומי: 0.695%
 • ט"ו שבט התשפ"ג, 15:59
  שער הדולר: 3.474 ₪; שינוי יומי: 2.237%
 • י' שבט התשפ"ג, 11:47
  שער האירו: 3.765 ₪; שינוי יומי: -0.381%
 • י' שבט התשפ"ג, 11:47
  שער הדולר: 3.475 ₪; שינוי יומי: 0.202%
 • ד' שבט התשפ"ג, 16:17
  שער האירו: 3.705 ₪; שינוי יומי: 1.100%
 • ד' שבט התשפ"ג, 16:17
  שער הדולר: 3.399 ₪; שינוי יומי: 0.861%
 • ג' שבט התשפ"ג, 15:48
  שער האירו: 3.664 ₪; שינוי יומי: 0.035%
 • ג' שבט התשפ"ג, 15:48
  שער הדולר: 3.370 ₪; שינוי יומי: -0.089%
 • ב' שבט התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.663 ₪; שינוי יומי: -0.402%
 • ב' שבט התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.373 ₪; שינוי יומי: -0.207%
 • א' שבט התשפ"ג, 15:33
  שער האירו: 3.678 ₪; שינוי יומי: -0.463%
 • א' שבט התשפ"ג, 15:33
  שער הדולר: 3.380 ₪; שינוי יומי: -0.792%
 • כ"ו טבת התשפ"ג, 16:24
  שער האירו: 3.687 ₪; שינוי יומי: 0.633%
 • כ"ו טבת התשפ"ג, 16:24
  שער הדולר: 3.408 ₪; שינוי יומי: 0.799%
 • כ"ה טבת התשפ"ג, 15:47
  שער האירו: 3.664 ₪; שינוי יומי: -0.965%
 • כ"ה טבת התשפ"ג, 15:47
  שער הדולר: 3.381 ₪; שינוי יומי: -1.083%
 • כ"ד טבת התשפ"ג, 16:10
  שער האירו: 3.700 ₪; שינוי יומי: 0.030%
 • כ"ד טבת התשפ"ג, 16:10
  שער הדולר: 3.418 ₪; שינוי יומי: 0.029%
 • כ"ג טבת התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.699 ₪; שינוי יומי: 0.032%
 • כ"ג טבת התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.417 ₪; שינוי יומי: 0.205%
 • י"ט טבת התשפ"ג, 16:09
  שער האירו: 3.689 ₪; שינוי יומי: -0.646%
 • י"ט טבת התשפ"ג, 16:09
  שער הדולר: 3.429 ₪; שינוי יומי: -0.839%
 • י"ח טבת התשפ"ג, 16:17
  שער האירו: 3.713 ₪; שינוי יומי: -0.437%
 • י"ח טבת התשפ"ג, 16:17
  שער הדולר: 3.458 ₪; שינוי יומי: -0.632%
 • י"ז טבת התשפ"ג, 15:35
  שער האירו: 3.729 ₪; שינוי יומי: -0.158%
 • י"ז טבת התשפ"ג, 15:35
  שער הדולר: 3.480 ₪; שינוי יומי: -0.458%
 • ט"ז טבת התשפ"ג, 16:34
  שער האירו: 3.735 ₪; שינוי יומי: -0.021%
 • ט"ז טבת התשפ"ג, 16:34
  שער הדולר: 3.496 ₪; שינוי יומי: -1.687%
 • י"ג טבת התשפ"ג, 15:14
  שער האירו: 3.736 ₪; שינוי יומי: -0.224%
 • י"ג טבת התשפ"ג, 15:14
  שער הדולר: 3.556 ₪; שינוי יומי: 0.765%
 • י"ב טבת התשפ"ג, 15:55
  שער האירו: 3.744 ₪; שינוי יומי: 0.080%
 • י"ב טבת התשפ"ג, 15:55
  שער הדולר: 3.529 ₪; שינוי יומי: 0.057%
 • י"א טבת התשפ"ג, 17:20
  שער האירו: 3.741 ₪; שינוי יומי: 0.594%
 • י"א טבת התשפ"ג, 17:20
  שער הדולר: 3.527 ₪; שינוי יומי: -0.142%
 • י' טבת התשפ"ג, 16:57
  שער האירו: 3.719 ₪; שינוי יומי: -0.911%
 • י' טבת התשפ"ג, 16:57
  שער הדולר: 3.532 ₪; שינוי יומי: 0.369%
 • ו' טבת התשפ"ג, 14:06
  שער האירו: 3.753 ₪; שינוי יומי: -0.098%
 • ו' טבת התשפ"ג, 14:06
  שער הדולר: 3.519 ₪; שינוי יומי: -0.340%
 • ד' טבת התשפ"ג, 18:16
  שער האירו: 3.752 ₪; שינוי יומי: 0.329%
 • ד' טבת התשפ"ג, 18:16
  שער הדולר: 3.524 ₪; שינוי יומי: 0.342%
 • ג' טבת התשפ"ג, 15:36
  שער האירו: 3.740 ₪; שינוי יומי: 0.934%
 • ג' טבת התשפ"ג, 15:36
  שער הדולר: 3.512 ₪; שינוי יומי: 0.544%
 • ג' טבת התשפ"ג, 14:35
  שער האירו: 3.706 ₪; שינוי יומי: 0.330%
 • ג' טבת התשפ"ג, 14:35
  שער הדולר: 3.493 ₪; שינוי יומי: 0.460%
 • כ"ו כסלו התשפ"ג, 15:53
  שער האירו: 3.6754 ₪; שינוי יומי: 0.657%
 • כ"ו כסלו התשפ"ג, 15:53
  שער הדולר: 3.469 ₪; שינוי יומי: 0.814%
 • כ"ה כסלו התשפ"ג, 15:34
  שער האירו: 3.6514 ₪; שינוי יומי: -0.564%
 • כ"ה כסלו התשפ"ג, 15:34
  שער הדולר: 3.441 ₪; שינוי יומי: -0.29%
 • כ"ב כסלו התשפ"ג, 13:53
  שער האירו: 3.6721 ₪; שינוי יומי: 0.985%
 • כ"ב כסלו התשפ"ג, 13:53
  שער הדולר: 3.451 ₪; שינוי יומי: 0.759%
 • כ"א כסלו התשפ"ג, 17:05
  שער האירו: 3.6363 ₪; שינוי יומי: 0.163%
 • כ"א כסלו התשפ"ג, 17:05
  שער הדולר: 3.425 ₪; שינוי יומי: 0.44%
 • כ' כסלו התשפ"ג, 15:44
  שער האירו: 3.6304 ₪; שינוי יומי: 0.321%
 • כ' כסלו התשפ"ג, 15:44
  שער הדולר: 3.41 ₪; שינוי יומי: -0.67%