האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תיווך חסידי בין הרמב"ם לראבד בגדרי המשיח

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 153 צפיות 0

תיווך חסידי בין הרמב"ם לראבד בגדר המלך המשיח

צפו ברב יחיאל מיכל דוברוסקין מסביר ההבדל בין גדר המשיח לרמב"ם ולראבד על פי שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, מתווך ביניהם על פי מאמר חסידות. מתוך כינוס תורה במוצאי פסח תשע"ו, באולם ממ"ש, מתתיהו 16 בני ברק

הרב דוברוסקין מסביר את החילוק בין הרמב"ם לראבד בהלכות מלך המשיח, ומתווך ביניהם על פי שיחות ומאמרים של הרבי שליט"א מלך המשיח.
על פי הרמב"ם בספר היד, תכלית הגאולה היא (רק) שלילת הגלות, ולכן כאשר מתאפשר לעם ישראל ללמוד תורה ולקיים את כל המצוות כולל בניית ביהמ"ק וחזרת עבודת הקרבנות, חזרת עשרת השבטים וקיום מצות יובל, והוספת ג' ערי מקלט בערי הקיני קניזי וקדמוני, הרי זה שלימות התורה שתביא גם בריאות לכל יהודי, ואין צורך לבקש גם ניסים כמו תחיית המתים, שיבואו בתקופה שניה של ימות המשיח אחרי מספר שנים של קיום התורה ומצוות בשלימות. הרמב"ם לומד את זה מרבי עקיבא ובר כוזיבא, שהיה משיח בדורו, ואם היה מצליח, היתה גאולה והיו חוזרים עשרת השבטים וכו'. במילא, כמסקנה, הראב"ד לא דורש שלמשיח יהיה רוח הקודש, כי אין צורך בניסים בתקופה ראשונה של ימות המשיח, רק בסופם אחרי קיבוץ נדחי ישראל. (עשרת השבטים), ואז גם הרמב"ם סובר שהמשיח צריך רוח הקודש.
הראב"ד לעומתו, סובר שגדר הגאולה כולל מתחילתה, לא רק את הנ"ל, אלא גם את הניסים שבימות המשיח כמו "פיסת בר בארץ" - שעתידים אילנות בארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת - (לחמניות ובגדים), ועוד. ולכן, גם המשיח צריך להיות איש פלאי בעל רוח הקודש, כפי שכתוב בתורה ובמדרשים "ונחה עליו רוח ה'", מיד בתחילת התגלותו.
הרב דוברוסקין מסביר בטוב טעם את שתי השיטות, ואומר שגם לדעת הרמב"ם, באם "זכו" אז יהיו ניסים גם בתחילת ימות המשיח, וזה כולל את המשיח עצמו, שאם "זכו" הוא בעל רוח הקודש.

וכפי שרואים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, שהעיד על דורנו שלא נשאר רושם מהחטאים שבגללם גלינו מארצנו, ולכן "זכינו, [=זכו] שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה .. שהוא נביא הדור, [=בדרגת וסוג משה רבינו, ועל ידו חזרה הנבואה לישראל], והנבואה העיקרית לדור זה "לאלתר לגאולה והנה זה (מלך המשיח) בא" .. "וכבר בא".


מנחה הכינוס הרב לוי יצחק דורון, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בשכונת שיפר, פתח תקוה
הכינוס נערך במוצאי חג הפסח תשע"ו, במרכז ההפצה ממ"ש, מתתיהו 16 בני ברק.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...