האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כינוס התייסדות המטה העולמי להבאת המשיח

קטעים מבית חיינו

אתר הגאולה 219 צפיות 0

כינוס התייסדות המטה העולמי להבאת המשיח

צפו בסרט ההתוועדות הקמת המטה העולמי להבאת המשיח, כפי שמפורט בחוברת "העובדות שמאחורי הפסק. ביום רביעי בשבוע של ב' אייר תנש"א בו קיבל הרבי קיבל את פסק הדין הראשון שהוא הוא המלך המשיח, ויומיים אחרי זה הוקם ב770 המטה העולמי להבאת המשיח שבראשו עומד גם היום הרב שמואל בוטמן.

החוברת "העובדות שמאחורי הפסק". לקריאה / הדפסה

על פרטי האסיפה שבסרט, ניתן לקרוא את תיאורו של הרב דוד נחשון בעמ' 19 ואילך בחוברת הבקישור המצורף. ממש בשניות האחרונות בסרט, הרב נחשון מביא את ההצעה לחתימות על קבלת המלכות, שעליהן חתמו 250 מאנ"ש ומסרו לרבי,  ועל הפתקים האלו היה כתוב לראשונה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...