האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כינוס התייסדות המטה העולמי להבאת המשיח

קטעים מבית חיינו

אתר הגאולה 461 צפיות 1

כינוס התייסדות המטה העולמי להבאת המשיח

ביום ב' אייר "לכתחילה אריבער" תנש"א, הרבי שליט"א מלך המשיח קיבל עליו את פסק הדין שהוא הוא המלך המשיח, וביום ד' באותו שבוע הוקם ב770 המטה העולמי להבאת המשיח צפו בהתוועדות הקמת המטה העולמי להבאת המשיח, כפי שמפורט בחוברת "העובדות שמאחורי הפסק.

החוברת "העובדות שמאחורי הפסק". לקריאה / הדפסה

על פרטי האסיפה שבסרט, ניתן לקרוא את תיאורו של הרב דוד נחשון בעמ' 19 ואילך בחוברת הבקישור המצורף. ממש בשניות האחרונות בסרט, הרב נחשון מביא את ההצעה לחתימות על קבלת המלכות, שעליהן חתמו 250 מאנ"ש ומסרו לרבי,  ועל הפתקים האלו היה כתוב לראשונה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

donate

תגובות

  1. ב"ה אפשר לסדר סרט של רק ה30 דקות אחרונות? רב גרליק מדברים על הצעה שלו לחתים על קבלת המלכות.

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...