האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח וישלח תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 598 צפיות 0

דברי משיח וישלח תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח - תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי - התוועדות ש"פ וישלח, ור"ד מחלוקת הדולרים ח"י כסלו.
בין הנושאים המדוברים בהתוועדות המרתקת:
• שתי תנועות של ביטול ושלילת הגאוה
• הלימוד מפרש"י ריש פרשתנו: בכחו של כל יהודי לשלוח "מלאכים ממש"!
• הפצת המעיינות מ"בית המקדש" של נשיא דורנו
• שלוש דרגות ב"פדה בשלום" בעבודת האדם
• תיקון חוק "מיהו יהודי": גיור אך ורק כהלכה, דבר הנוגע לכל ישראל וגם לגוים
• "עמדו הכן כולכם" ליחיד ולרבים
• "הדרן" על הש"ס
• ביאור בפרש"י "אלוף מגדיאל היא רומי" - הטעם שמפרש רק אלוף זה ולא האחרים
• הכנה ל"מבצע התוועדות רבתי" בי"ט כסלו
• מכיון ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", עכצ"ל שמציאותו של משיח (נשמה בגוף) קיימת גם עתה!
• הזכרת שמו הק' ושם אמו, והוראה שכ"א יזכיר את שמו של עצמו
• לימוד תורת רבותינו נשיאינו, בפרט מהספרים החדשים שנדפסו לאחרונה
להורדת קובץ זה והקבצים הקודמים: http://bit.ly/divreimoshiach5749

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...