האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח פ' נח תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 361 צפיות 0

דברי משיח פ' נח תשמ"ט

לקראת ש"פ נח, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה מהתוועדות ש"פ נח תשמ"ט - "ויהי בשלושים שנה" - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תשמ"ט".

[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: torasmoshiach.com]

 פורמט PDF לקריאה

 פורמט PDF חוברת להדפסה

 

מהנקודות המבוארות בהתוועדות (*ארוכה ומיוחדת*) זו:

• גודל הפלאת העבודה ב"שמיטה" (ששת אלפים שנה) זו לגבי כל סדר ההשתלשלות
• ביאור מנהג אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע לעלות לתורה לא יותר מב"פ ביום
• הטעם שלגבי אדם וחוה מוזכר רק שהי' להם מזון ולבוש אבל לא בית
• הטעם שרק בדורות האחרונים הגיעו יהודים לאמריקה ואוסטרלי'
• יציאה לחו"ל גם לע"ל - כדי להביא אתרוגים מקלאברי'
• התחלת ה"ויעקב הלך לדרכו" - דוקא בסיפור המבול
• ביאור בפרש"י בריש הפרשה: מדוע צריך להזכיר שוב את "תולדות נח" (שנזכרו בס"פ בראשית)?
• ביאור בלקוטי לוי"צ: הקשר דנח לאברהם, משה ודוד
• המנהג לפתוח ספרים כדי למצוא סימן כיצד להתנהג
• סיפור הדפסת ה"לקוטי תורה לג' פרשיות"
• ביאור ברמב"ם: הטעם שדיני שושבינות הם במעות בלבד

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי הקרן לפיתוח "מחנה ישראל", אור לח' תשרי תשנ"ב - *בפרסום ראשון* (בעת הופעת דברי משיח תשנ"ב ח"א לא היו קטעים אלו תח"י, ואי"ה במהלך חודש תשרי נפרסם קטעים נוספים מ"יחידות" זו):
• עצה להמנע מקניית בנינים כשיש ריבוי בנינים קיימים, ולהמנע מלקנות קרקע במחיר מופרז
• עצה להודעה על פשיטת רגל

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...