האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חג השבועות • קובץ דברי משיח לחג: להורדה

הוצאה לאור

אתר הגאולה 747 צפיות 0

חג השבועות • קובץ דברי משיח לחג: להורדה

לקראת חג השבועות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ מיוחד, ובו שתי שיחות ק' מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שנאמרו בשייכות עם ה"תהלוכה" דחג השבועות: א) שיחת יום א' דחה"ש תשמ"ט לפני היציאה ל"תהלוכה", ב) שיחת ליל ב' דחה"ש תנש"א לקהל שחזרו מה"תהלוכה" - הנחה בלתי מוגה.

כהוספה, צורפו יומנים מהיציאה והחזרה מה"תהלוכה" דחה"ש בשנים תשמ"ג-תשנ"ב, בהן זכינו לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעת צאתו לקבל את הקהל החוזרים מה"תהלוכה" (בנוסף לצאתו ללוותם לדרכם, כמידי שנה).

1. לקריאה   

2. להדפסה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...