האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

אליפות בכדורסל בזכות המשיח

לראות את מלכנו

זמן הגאולה 47 צפיות 0

אליפות בכדורסל בזכות המשיח

זמן הגאולה

הווידאו המלא - ואביטה נפלאות - כ"ח סיון תכנית מרתקת בת כארבעים דקות, ובה גילויים נרחבים בקשר עם פרסום בשורת הגאולה, הסרט שהוקרן בחדרו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - בשנת תשנ"ג - והסב לו קורת רוח רבה. מאורעות כ"ח סיון ה'תנש"א.

חשיפת פרוייקט אדיר לכ"ח סיון שמונים - משלימים את כיבוש התחתון!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...