האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מי שלא מאמין בו כופר • הרב יואל כהן

התוועדות חסידית

אתר הגאולה 164 צפיות 0

מי שלא מאמין בו כופר • הרב יואל כהן

מראות קודש נפלאות גדולות

הרב יואל כהן בסיום הרמב"ם שחל בכ"ז אדר תשנ"ד, במשא מרתק על גדרי האמונה ברבי שליט"א כמלך המשיח, בקשר למאמר באתי לגני, שאליו הוא מתייחס כחלק מהתורה שבעל פה, וכנבואה.

פורסם לראשונה כא' משלל הוידאוים שפורסמו כתשורה מחתונת הת' מענדל וחנה שיחיו גערליצקי ביום ראשון י"ב סיון תשפ"א.

= = = 

החתן מנחם גערליצקי בעל קורא במניין הרבי שליט"א מלך המשיח בתקופת הקורונה כאשר 770 הי' סגור

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...