האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרבי שליט"א כתב על 770 שזה "בית משיח".

קטעים מבית חיינו

אתר הגאולה 48 צפיות 0

הרבי שליט"א כתב על 770 שזה "בית משיח".

זמן הגאולה

הנגיד החסידי הרב יוסף גוטניק מספר שהרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו הכניס לקונטרס בית רבינו שבבל את הגימטריא המפורסמת, ש770 מספרו "פרצת", ובגימטריא גם "בית משיח".

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...