האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בהוראת המלך לפרשת תצווה: לימוד יומי בחומש עם פירושי חז"ל • להורדה

תצוה

שניאור גרינפלד 837 צפיות 0

בהוראת המלך לפרשת תצווה: לימוד יומי בחומש עם פירושי חז"ל • להורדה

ב"התוועדות קודש" שנערכה בשבת פרשת משפטים תשמ"ט, יצא הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהוראה חדשה ומיוחדת (בין היתר) בפרשת תצווה חלק מהפרשה בנוסף ללימוד חומש עם פירוש רש"י היומי ללמוד גם כל יום טע מהחומש עם פירושי חז"ל ב"תורה שבע"פ" • הכתבה המלאה

ב"התוועדות קודש" שנערכה בשבת פרשת משפטים תשמ"ט, יצא הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהוראה חדשה ומיוחדת: "הצעה-בקשה חדשה, על מנת לפרסם בכל מקום ומקום: מכיון שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה .. ולאח"ז פרשת תצוה, שבפרשיות אלו נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה המשכן .. כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק מהפרשה בכל יום (עם פירוש רש"י) בשיעורי חת"ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל בתושבע"פ".

באדיבות 'ועד חיילי בית דוד', הננו מצרפים דפי לימוד לכל ימי שבוע זה בהם פסוק אחד לכל יום עם הפירושים "תורה תמימה" ו"תורה שלמה".

לימים א-ב: לחץ כאן. לימים ג-ד:  לחצו כאן. לימים ה-ו -ז: לחץ כאן.

קטע מהשיחה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...