האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שיח חסידים - רשמים ומחשבות מג' תמוז

ההתגלות

מערכת האתר 1519 צפיות 0

שיח חסידים - רשמים ומחשבות מג' תמוז

רשמים ומחשבות מג' תמוז | ירון צבי

התחושה היא, שבג' בתמוז הרבי שליט"א מלך המשיח נעלם בתוך כל אחד ואחת מאתנו, מחכה שנתעצם אתו, וכל שנה בתאריך זה מתחדשת נקודה זו, גם למי שלא זכה להכיר את הרבי שליט"א מלך המשיח לפני כן. הגילוי כבר יגיע, גם הגילוי שלנו [עומק חסיד – רבי!] וגם הגילוי של הרבי שליט"א מלך המשיח כפשוטו. אולי הא בהא תליא, וכפי שחסידות מסבירה שגאולה צריכה לבוא גם מהעליון וגם מהתחתון, [כי התחתון בלבד מוגבל מידיי, והעליון בלבד, אינו מתלבש בכלי התחתון ללא הכנה], אבל מה שבטוח שיפה שעה אחת קודם ושצריכים להיות חדורים במשימה הזו כי מה יש לנו בחיים מלבד זאת? חשפו אותנו ב"ה לאמת אלוקית הכי נעלה שישנה, אמת ששיבשה לנו את מערך החיים הרגילים, וגרמה, שה'קריירה' שלנו כיום היא להביא משיח וגאולה מיד! זו הזכות והחובה שלנו.

 הרבי שליט"א מלך המשיח מסתמא עצר את מהלך הכוכבים והמזלות בג' תמוז והתמזג עם הנצח, אולי במגמה לתת לנו שהות לנצח במלחמה בדרך טבעית [ממש כמו בג' תמוז של 'שמש בגבעון דום'] - לשנות את טבע המידות שלנו ולתפוס גם אנחנו את הנצח ברגעים האחרונים של הגלות. אולי הרבי שליט"א מלך המשיח פתח לנו סוג של חלון הזדמנויות שאפשר לצאת בו למסע בזמן אל ההווה הנצחי. איפה הוא? מעל השכל. איך רואים אותו? עוברים את נהר הבינה [כמבואר בדא"ח (חסידות=דברי אלוקים חיים), ש'משיח מניף ידו על הנהר' וכו' מובא באריכות בהמשך תרס"ו]. זה מוצדק? זה מה שיש לנו כרגע ועם זה צריכים לעבוד.

 כדי לעבור את הנהר צריכים לפעול כמו שהרבי שליט"א מלך המשיח פועל - לחשוב כמו שהוא חושב ולדבר כמו שהוא מדבר והלוואי להרגיש כמו שהוא מרגיש (פשוט לשער מתוך התקשרות איך הוא נוהג, חושב וכו' ביחס למצב נתון). הכוונה היא להתחיל להתלבש בלבושים שלו – לבושי המלך, ולצפות בפשטות למפגש אתו בקרוב ממש. חשיבה על שכלית שמולבשת בשכל, לכתחילה אריבער כדרך חיים. אלוקים מחכה לזה מאתנו, שנשבור את הפריזמה של המחשבה הגלותית שלנו – לשם כך הוא 'דחף' אותנו בגוף הזה.

 במקביל, בוודאי שלא מומלץ לעכב את הגאולה ע"י לימוד זכות על הגלות באופן כלשהו כי הגלות זה רק בדיעבד, לכתחילה חייבים ובוחרים גאולה! לפעמים נוטים להצדיק את הגלות, אפילו בטענות של קדושה, וזו לא הגישה שרואים מהרבי שליט"א מלך המשיח כלל וכלל. לא משנה כמה רווח רוחני אפשר לכאורה לקבל משהות בגלות, משיחיסט אמתי מוכן לוותר מיד על "רווח" כזה. האם אפשרי להיכנס לבית רפואה ולומר לאנשים שסובלים שם שימתינו עוד בגלות למען הזכויות שהם צוברים? אינני מסוגל.

 כל הדיונים על משמעות המצב הנוכחי, על כוונת הרבי שליט"א מלך המשיח וכו' זה בוודאי טוב וחשוב אבל העיקר הוא שזה יביא ויוביל לעוד פעולות שיביאו את ההתגלות, הן פעולות בעבודת ה' פנימה והן פעולות בהפצה חוצה שכן אדם מחויב לעבוד גם על זיכוך עצמו וגם על חלקו בעולם [כפי שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח לבעש"ט שהוא מגיע 'לכשיפוצו מעינותיך חוצה']. כל עוד זה לא קרה ולא נמצאים בגאולה כפשוטו ולא רואים את הרבי שליט"א מלך המשיח כפשוטו, אסור לנו לשקוט ולנוח, חויבנו לנצל כל רגע שנמצאים בחיים בעולם הזה למטרת הבאת הגאולה והתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח. ח"ו, שלא נתעורר יום אחד ונקלוט שהיינו שקועים בהבלים ולא בעיקר וחיינו היו מקח טעות אבל אז כבר יהיה מאוחר לפעול.

 עוד ג' תמוז ועוד ג' תמוז וטרם זכינו אך בוודאי נזכה בקרוב ממש. כתוב שחודש תמוז קשור בחוש הראייה וחידש הרב החסיד רחמים אנטיאן שג' תמוז אפשר לקרוא – ג'! תמו ז'... היינו שעכשיו היא עבודת הג' מוחין – מוחין דגדלות, מוחין בטהרה ועד לפקיחת העיניים, תמה עבודת הז' מידות. שנזכה בע"ה לראות את האלוקות אותה אנו רק למדים בספרים לעת עתה ובעיקר, את עצמות ומהות ואת הרבי שליט"א המלך המשיח בראשנו בקרוב ממש.

החסידות מלאה בחומר על זמננו - משל על ילד שאביו נעלם לו, שיחות על משמעות ג' תמוז, הסברים על העצם שהוא למעלה מגילוי לעת עתה, היותנו בשעה הכי חשוכה שהיא שעה לפני עלות השחר ועוד ועוד. הכינו אותנו ונמצאים אתנו והרבי שליט"א מלך המשיח נוכח ומורגש אתנו בכל עת ושעה רק שנזכה כבר לבפועל ממש כפשוטו ומתוך שמחה וטוב לבב ואהבת ישראל ויפה שעה אחת קודם.

 סגולות בדוקות לדבוק במטרה ולהיות בריאים בגשמיות וברוחניות

  – · חתת רמב"ם יום ביומו. · להביט בתמונת הרבי שליט"א מלך המשיח איזה זמן יום יום. · מקווה, צדקה וחסידות לפני שחרית. · קביעות בלימוד, תפילה, מבצעים וגמ"ח. · להתמסר לפרויקט הפצה אחד ביותר. · כל פעם להתחזק בנקודה מסוימת בעבודת ה'. · להידבק בפאבריגן, שירה וזמרה או אירוע משמח בכל הזדמנות שאפשר. · כתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח לפי הצורך או בתדירות קבועה תוך מסירת בשורות טובות על עצמנו ועל יהודים נוספים. · אין שבוע בלי דבר מלכות ועניין בחסידות בעיון.

ברכה והצלחה! בשורות טובות!

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...