האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חיות של עשיה בקונגרס משיח בארץ הקודש

פעילות

מערכת האתר 1511 צפיות 0

זעקתו הנוקבת של הרבי שליט"א מלך המשיח, בניסן תנש"א, "עשו כל אשר ביכולתכם.. להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש", הביאה להתעוררות עצומה בקרב השליחים, בכל הקשור להפצת בשורת הגאולה. כביטוי למגמה זו, מקיימת האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, מידי שנה "קונגרס משיח" לפעילים ברחבי הארץ. הכינוס מהווה סיכום לעשיה הנפלאה בנושא משיח וגאולה, כמו גם מפגש פורה לרעיונות ויוזמות בהפצת בשורת הגאולה, בפרט בשנת "הקהל", המהווה עת רצון לקיום הייעוד "קהל גדול ישובו הנה".
הנחה את הכינוס ברוב טעם הרב אברהם בן שמעון, ראש כולל חב"ד בעתלית, שהיתווה את קווי הקונגרס - "התגלות בהקהל". הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, משפיע בכפר חב"ד דיבר על חשיבות ה"דבר מלכות" השבועי המעניק את החיות והעצם בשליחות.
מדרכי ההתקשרות
על הפצת מעיינות החסידות, ותורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ובמיוחד בקרב חצרות חסידים, נשא דברים הרב ישראל שנייבאלג, שהוא מתאר את המהפך שחל בעולם החסידי, הלומד כיום בגלוי את תורתו של משיח. מדרכי ההתקשרות המובהקים לרבי שליט"א מלך המשיח זו הנסיעה אליו ל"770". בהגרלה מיוחדת, זכה הרב שמואל מחפוץ מנהל בית חב"ד נווה עופר בת"א, אשר ייצג את משתתפי הקונגרס, אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.
ריבוי האותות והמופתים ב"ה, מהווים גם הם סימן לימות המשיח. הרב מנדי ריבקין שנפצע קשה לפני קצת יותר מחודש, וניצל בחסדי השי"ת, תיאר התרחשות הנס (ראה בפנים במדור נפלאות עכשיו). על אפליקציות המאפשרות לנצל את מכשיר הסלולרי שלנו בידינו ללימוד תורה ובפרט ב"דבר מלכות", תהילים וחומש יומי ועוד, נשא דברים בליווי מצגת, הרב מרדכי יצהר מפתח האפליקציות.
שלימות הארץ
במשך שנים התריע הרבי שליט"א מלך המשיח כי הדיבורים על מסירת שטחים הביאו להגברת הטירור. הרב ברוך מרזל איש חברון, הראה כי האנטיפאדה הנוכחית מהווה המחשה צורבת לדברי התרעה אלו.
הרב טוביה דורון, התריע בפני יוזמת שלוש ימי צום, המנוגדת להלכה ולעמדת הרבי שליט"א מלך המשיח, וכנגד זה יש לחזק את עבודת ה' מתוך שמחה ובריאות. הרב בצלאל אליאב סיפר על שליחותו בקרב תלמידי הגמנסיה העברית בירושלים. בהמשך תיאר הרב שמואל פרלשטיין מאיגוד תלמידי הישיבות, את"ה, את הפצת מעיינות החסידות גם בישיבות לא חב"דיות מובהקות. דברים על הפצת 7 מצות בני נח, נשא הרב רונן עמית מכפר חיים, כשהוא מאתגר את המשתתפים, להצטרף לפעילות המטה.
להרעיש ולהאיר
הרב רענן ראובן מנתיבות דיבר על היכולת של כל אחד לפעול במקום עבודתו, כשהוא ממחיש את פעילותו ב"יינות ביתן" בסיפורי הצלחה מהשטח. הרב זמרוני ציק יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה סיכם מטרת המפגש הפורה והמעודד "להמשיך להרעיש ולהאיר" עדי התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח בקרוב ממש, וסיים בהכרזת "יחי" עם כל הקהל.
הרב שמעון ויצהנדלר ראש ישיבת תות"ל בראשל"צ, שהמשיך בהתוועדות החסידית, הדגיש את היכולות האדירות שניתנו לכל אחד משלוחים לשנות לחיוב את סביבתו, עדי הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

 

צילום: אריאל נחום

ר' ברוך מרזל, הישוב היהודי חברון
ר' ברוך מרזל, הישוב היהודי חברון
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג
הרב אבי בן שמעון
הרב אבי בן שמעון
הרב ישראל שנייבאלג
הרב ישראל שנייבאלג
הרב יעקב ברוכמן
הרב יעקב ברוכמן
הרב מיכאל קדלבורג
הרב מיכאל קדלבורג
ר' מענדי ריבקין
ר' מענדי ריבקין
donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...