האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הסיפור על החסיד גבריאל נושא חן

עלונים להורדה

אתר הגאולה 1114 צפיות 0

הסיפור על החסיד גבריאל נושא חן

 לקראת ש״פ שמיני הננו מוציאים לאור קובץ ״ר׳ גבריאל נושא-חן, ובו סיפור דברי-ימי- חייו של חסיד אדמו״ר הזקן - ר' גבריאל נושא-חן. סיפור זה של הקורות את החסיד ר' גבריאל נושא-חן הינו תיאור של חסיד אשר דבק בכל כוחו בדרכי החסידים ובהליכותיהם הנעלות, וברוב התקשרותו לרבו, לא התלונן בפניו כלל על הצער והרדיפות שסבל מבני משפחתו, והתעסק אך ורק במילוי ציוויו של כ׳׳ק אדמו׳׳ר הזקן אליו.

וכפי שמעיד עליו מספר הסיפור: "החסיד ר׳ גבריאל אשר נתחנך בין החסידים הראשונים של רבנו הזקן ידע היטב כל דרכי החסידים וישמרם ויקיימם במסירת נפש, ולא חלל את הקדש להתאונן לפני כ״ק רבנו על אדות מצבו החמרי, ואפילו על אדות היותו חשוך בנים".

הסיפור נדפס ב׳׳התמים׳׳, חוברת ו, ע' פט ואילך, וסופר ע׳׳י החסיד ר' אברהם אבא פערסאן, שהיה ידוע כדייקן בספורי חסידים, ותולדות חייו בקיצור הובאו בתוך מסגרת. כהוספה הבאנו צילום מגוף כתב-יד-קודשו של הוד כ״ק אדמו״ר הצמח-צדק נ״ע, שבסופו מבקש למסור פרישת-שלום לחסיד ר' גבריאל נושא-חן.

בציפיה ובביטחון גמור אשר תיכף ומי״ד ממ״ש נחזה ונראה בהתגלות הוד כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, ויכריזו כולם יחדיו, בקול גדול ובהתבטלות מוחלטת, את ההכרזה הנצחית, המביאה לידי ביטוי את התמסרותנו והתקשרותנו אליו, ופועלת התגלותו המיידית בגאולה האמיתית והשלימה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדה בפורמט PDF

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...