גאולה ומשיח

גאולה ומשיח / אתר הגאולה - י"ט טבת התשפ"א, 21:19

י"ט טבת - ג' תמוז || הרב חלוי"צ גינזורג

לארועי “דידן-נצח” יש מספר ימים שמציינים את הנצחונות השונים שהיו במהלך המשפט. אם אמנם כולם מהווים ימי סגולה מיוחדים להפצת המעיינות חוצה, הרי שיום הבהיר י”ט טבת (תש”נ) תופס מקום מיוחד. הקשר המיוחד בין ג' למוז לי"ט כסלו.