ב"ה
הננו מתכבדים להזמין את ידידנו ושותפינו היקרים
לערב הצדעה לחינוך על טהרת הקודש-בדור הגאולה
מלוה מלכה
סעודתא דדוד מלכה משיחא
סביב שולחנות ערוכים
שתתקיים אי"ה במוצאי שבת קודש, פרשת ויקהל כ"ה אדר א' ה'תשע"ט (2/3/19)
אולמי שיין שד' העצמאות 67 בת ים
דמי כניסה: 200 ₪, כרטיס זוגי: 360 ₪
לפרטים: 050-340-2877
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד