וידאו

הוידאו היומי / מערכת האתר - י"ח שבט התשע"ז, 19:16

הוידאו היומי יב שבט 781

הוידאו היומי יב שבט 781 התחלת הבניה היהודית בסילואן (כפר השילוח) ב"עיר דוד". היום מתגוררות שם עשרות משפחות יהודיות, והאזור כולו מפותח מאד מבחינת גילוי עתיקות, מציאות בשטח שעוצרת את החשק של הפוליטיקאים למסור את השטח לערבים. וכשהיזם בא לבקש "ברכה מהקב"ה", הוא יודע את הכתובת, ופונה לרבי שליט"א מלך המשיח

הוידאו היומי / אתר הגאולה - י"ח שבט התשע"ז, 19:13

הוידאו היומי יא שבט 780

הנשיא כולל את כל אנשי הדור, לכן יש לו שייכות לכל אנשי הדור, לא כמו מנהיגי ציבור מסויים או קבוצה, גם גדולה, שיכול להיות שיש יהודים שאין להם שום קשר איתם, אבל לנשיא הדור יש קשר לכולם.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - י"ח שבט התשע"ז, 16:09

הרב זמרוני ציק בכינוס יא שבט ראשל"צ

הרב זמרוני ציק בכינוס והתוועדות ארצית י"א שבט תשע"ז, הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש, מספר מה שסיפר הרב אלי'הו דוד בורנשטיין, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לבולוניה - איטליה, על גויה שכנה של בית חב"ד שהיתה רגילה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח, ולמה אנו לא רואים, אם יש כאלה שכן?

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - י"ח שבט התשע"ז, 16:08

אנו, העם, נותנים לו את החיים.

הרב שמעון וייצהנדלר, שליח ומשפיע ב"מודעות ליובאוויטש" רמת גן, ראש ישיבת חב"ד בראשל"צ, מחבר ספרים ואחראי על פירסומי ההוצאה לאור של "ממש", במשא מיוחד לרגל הכניסה לשנת ה"חיים" לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח, על כך שאנו - פשוטי העם, נותנים את החיים לרבי שליט"א מלך המשיח. עוד וידאו מהתוועדות חב"ד הארצית, יא שבט בראשל"צ

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - י"ד שבט התשע"ז, 09:35

וידאו שלישי מכינוס יא שבט

ר' צבי סוכות (יצהר) ממנהיגי מאבק עמונה מספר על מסירות הנפש של הנוער שבא למקום כדי להקשות באופן פסיבי על הגירוש, על רקע סרטי הגירוש. ואחריו בהמשך הכנס, ברוב שירה וזמרה עם הזמר יוני שלמה ויוסף חיים.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - י"ג שבט התשע"ז, 10:30

כינוס יא שבט ראשל"צ - פסוקים

וידאו נוסף מכינוס והתוועדות חב"ד ארצית י"א שבט תשע"ז ראשל"צ, ברכת כהן למשתתפי הכינוס ע"י בנציון כהן שקיבל מהרבי שליט"א מלך המשיח הוראה לברך, ואחריו י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל ע"י ילדי צבאות ה'.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - י"ב שבט התשע"ז, 22:34

וידאו: חלק ראשון מכינוס י"א שבט

וידאו מחלקו הראשון של כינוס חב"ד אתמול, פתיחת המנחה הרב בנצי פרישמן, הקראת פרק התהילים ע"י הרב אליהו תורג'מן, הזמנת הרבי שליט"א מלך המשיח לכינוס בשם הקהל ע"י הרב יצחק סנדרוי, וברוב שירה וזמרה עם הזמר יוני שלמה והקלידן יוסף חיים.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב שבט התשע"ז, 22:20

ה סרטון על חיים נצחיים מהכינוס

בכינוס חב"ד הארצי י"א שבט ראשל"צ בסימן "חיים" שנה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח, הוקרן סרטון ובו קטעים רבים בהם הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על חיים נצחיים ללא כל 'הפסק' בינתיים. לצפיה

הוידאו היומי / אתר הגאולה - י' שבט התשע"ז, 09:38

וידאו היומי ט שבט 778

הוידאו היומי ט שבט 778 מתקשרים לרבי שליט"א מלך המשיח בנפש רוח נשמה חיה יחידה, ומוסרים את עצמנו לרבי שליט"א שיתגלה מיד כמלך המשיח מול הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל העולם, מעמד ההכתרה העולמי ב-י' שבט "הגדול", תשנ"ג.