לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ט אדר ב' התשע"ו, 08:52

הוידאו היומי כט אדר ב 529

רבי שליט"א מלך המשיח חוזר על הפסוק הראשון בתורה ופירוש הרש"י עליו: בראשית ברא אלוקים, מדוע התורה לא מתחילה מ"החודש הזה לכם" שהיא מצוה ראשונה שהקב"ה ציווה לישראל כעם במצרים? (קידוש לבנה)? ומדוע התורה מתחילה בסיפורים, ולא במצוות? "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל "לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים", (בכיבוש יהושע), הם - ישראל- אומרים להם ועונים, "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו - נתנה להם, (כך עלה ברצונו של הקב"ה בתחילת בריאת העולם לתת את ארץ כנען לעמי כנען), וברצונו - נטלה מהם ונתנה לנו" (וזה התחיל בברית בין הבתרים כאשר הקב"ה נשבע לאברהם אבינו לתת לזרעו את ארץ ישראל, וחזר על עצמו בהבטחת הקב"ה ליצחק וליעקב, ולמשה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ה אדר ב' התשע"ו, 19:22

מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים.

נבואה משנת תש"מ - גוג ומגוג לא תפגע ביהודים מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים, למרות שזה בפירוש כתוב ביחזקאל. נבואה שמיימית של הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תש"מ (1980, לפני 35 שנה), מיוסדת על דברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא לגבי המלך חזקיהו מבית דוד, שהוא הצליח לגרום שבזמנו גם ילדים קטנים היו בקיאים בהלכות חמורות שבתורה, ולכן "רצה הקב"ה לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ג אדר ב' התשע"ו, 16:56

שייגץ מנישואי ראביי רפורמי

בפורים תשל"ג, הרבי שליט"א מלך המשיח מוחה על ה"גזרה האיומה" מיהו יהודי. ראבייס רפורמים מסתמכים על חוק מיהו יהודי, מחתנים זוגות מעורבים (יהודי עם נוצריה רח"ל) עם כומר, בכנסיה, ומתפארים שהם מחזקים את העם היהודי. הכרזת שר הפנים בשנת 1970 שממשלת ישראל תקבל תעודת יהדות מכל קהילה בעולם בלי לבדוק, פתחה "קו יצור"...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב אדר ב' התשע"ו, 02:34

הוא אחשוורוש מתחילתו ועד סופו

אחת מהשיחות ה"קלאסיות" על מגילת אסתר נאמרה בהתוועדות פורים תשל"ג, בשיחה השביעית, נעמד הרבי שליט"א מלך המשיח על הרש"י הראשון במגילה, קושר אותו לכל המגילה עד הפסוק האחרון, ודרך אגב, ב"מאמר מוסגר" מלמד לראשונה "נכסי צאן ברזל" של כל היהדות שחלקם נכתבו בליקוטי שיחות.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ח' אדר ב' התשע"ו, 12:55

הרבי הקודם במרינה רושצ'ה, תרפ"ז

מתוך התוועודות פורים תשל"ג, הקול מההקלטה תואם על גבי הסרטה חתוכה במצלמה ישנה. הרבי שליט"א מלך המשיח מתחיל את השיחה הרביעית בהתוועדות אחרי עידודים אדירים ליוצאים מברית המועצות, ומספר על התוועדות פורים קטן תרפ"ז (1927) שבגללה נאסר הרבי הרייץ, היות שהוא דיבר שם במקום שורץ מרגלים באופן של "לא יכרע ולא ישתחווה". לצפיה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ו' אדר ב' התשע"ו, 20:11

אין קוראין את המגילה למפרע

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, מסירת הנפש בפועל ברוסיה באותם ימים מול הנסיונות היותר קשים בשמירת תורה מתוך הרחבה בארצות הרווחה, הנסיונות בחינוך הבנים והבנות מצד השפעת חיי הרווחה בגלות, ועוד, בהוראת הבעש"ט שאין קוראין את המגילה למפרע, כי פורים זה לא מה שהיה פעם, זה מה שקורה עכשיו. וידאו מתורגם.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ו' אדר ב' התשע"ו, 13:27

על התלמיד הכי קטן בתומכי תמימים

"פולע" כהן, עשה התוועדות ב-י' שבט [בבני ברק] ו"כטוב לב המלך ביין", אמר שפלוני בן פלוני [החזו"א] מקנא בתלמיד הכי קטן של תומכי תמימים בגלל שהוא לא למד חסידות, והיות שהוא נמצא בעולם האמת כעת, הוא יודע מה זה, במילא הוא מקנא בתלמיד הכי קטן מתומכי תמימים. הדואר של ארץ ישראל הרוויח סכומים עצומים ממכתבים אחד אחרי השני, שאיך יתכן לומר דבר כזה, שהוא מקנא, הרי ההוא "גדול שבגדולים", ופוסק, ויודע למוד, וכל ימיו ישב באהלה של תורה, ולא שייך לומר כך... וידאו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ל' אדר א' התשע"ו, 22:20

הילדה מהגן ש"שיגעה" את אמא להדליק נר שבת קודש

"אי אפשר לתאר מה ילדה ילדה קטנה שהדליקה נר שבת של קודש, ואחרי זה במשך זמן לא ארוך זה פעל והפך את כל הבית, לא רק שגם אותה האמא התחילה להדליק נרות שבת קודש, אחרי זה הבעל אמר שזה לא יכול להיות שדולק בבית נר שבת הוא יעשה דברים אסורים בשבת, ואחרי זה אמרו שזה לא מסתדר שכאן דולק נר שבת, אבל המאכל והמשקה אולי לא מתאים לנר השבת ואחרי זה התקדמו הלאה .. ובמשך זמן לא ארוך נהיה בית של שמירת תורה ומצוותיה, מנר אחד ויחיד שהודלק ע"י ילדה מגן ילדים"!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:30

מחכים לחודש ניסן יום הולדת נשיא הדור בו עתידין להיגאל

ז' אדר יום הולדת משה רבינו, עושה את כל החודש לבריא ותקיף מזלו, ובמיוחד ביום הולדתו ז' אדר, ממשה רבינו נמשכות ההשפעות לכל שבטו, ומנשיא הדור נמשכות כל ההשפעות לכל הדור. למרות כל המעלות של חודש אדר, ועוד שני חודשים אדר, כאשר אנו יודעים שנשיא הדור שלנו נולד בחודש ניסן בו נגאלו ובו עתידין להיגאל, התשוקה ש(יעברו ימי חודשי אדר ויגיע) חודש ניסן; עד כמה נוגע כל רגע שיעבור הרגע האחרון של הגלות ותגיע הגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:19

אסור להחזיר אף שעל שהקב"ה נתן בניסים גלויים

הקב"ה בחר בעם ישראל מכל העמים, ובחר בארץ ישראל מכל הארצות, ונתן לעם שבחר בו את הארץ שבחר בה. אסור להחזיר לגויים אפילו שעל אחד ממה שהקב"ה נתן באופן ניסי, מקל וחומר מפסק דין בשוע הלכות שבת סימן שכ"ט, שיוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. מה שיש כבר את יהודה ושומרון, רמת הגולן, וכו', אסור לתת אף שעל וגם לא חצי שעל, בפרט שקיבלו את זה בניסים גלויים, ולא היה צריך את רוב הנשק שהוכן. השטחים האלה צריכים להישאר לעד ולנצח נצחים ודווקא מתוך שלום אמיתי ושלום של קיימא. הגויים צריכים לדעת שיהודים לוקחים נשק ומתכוונים למלחמה, וזה יביא לשלום אמיתי, ולא הנהגה של רדיפה אחרי הגוים שמזמינה לחץ נוסף והיפך השלום.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:11

נמצאים בזמן השיא צריך רק מעשה קטן אחד

כלו כל הקיצים, נמצאים ב"זמן השיא" לקבלת פני משיח צדקנו, חסר רק מעשה קטן אחד, שכל אחד יחשוב, אבל לא רק יחשוב, גם ידבר על זה, חוץ ממה שהוא אומר זאת בתפילה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" .. כי תשא את ראש בני ישראל"

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ג אדר א' התשע"ו, 22:08

היו חיילות שבויות מלחמה רח"ל במלחמת יום הכיפורים

אחרי ניצחון היהודים בנושא גידול הזקן בצה"ל, יש מקום לחזור ולהזכיר את העוולה שנגרמת לצה"ל ע"י גיוס בנות. אחד מאלופי צה"ל היוצאים אמר שהבנות בצבא הן מיותרות, ומהוות מעמסה. הכנסת הבנות ליחידות קרביות הצריכה הורדת רף האימונים. נשים פחות עמידות, מפגיעות באימונים נגרמים להן נזקים בלתי הפיכים גם באברים פנימיים. כולם מבינים שבצוללת לא שייך לצרף בנות לצוות.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ד אדר א' התשע"ו, 00:33

חלוקת דולרים להוספה בצדקה י"ב אדר א

להלן קטעי וידאו מחלוקת הדולרים ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח על מנת לתת את הדולר או חילופו לצדקה, אחר תפילת מנחה במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלין ניו יורק. יום א', י"ב אדר תשע"ו, לאחר תפילת המנחה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אדר א' התשע"ו, 14:39

קטעים מחלוקת דולרים להוספה בצדקה ב770

עפ"י תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש התקיימה חלוקת דולרים נוספת לאחר תפילת ערבית. (עקב כך שלא היו מספיק שטרות של דולרים בחלוקה שלאחר תפילת מנחה). וידאו של קטעים מהחלוקה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אדר א' התשע"ו, 09:01

כל מה שנעשה עד עכשיו זה להבל ולריק .. נשארנו בגלות

תרגום המלא של כל ה"שיחה הידועה" כ"ח אייר תנש"א, בדקה 11:46: "מה אני עוד יכול לעשות בזה, אני לא יודע, כי כל מה שנעשה עד, עכשיו זה להבל ולריק, שום דבר לא יצא מזה, נשארנו בגלות, ועוד יותר, נשארנו גם בגלות פנימי בנוגע לעבודת ה' וכמדובר כמה פעמים. במילא הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להעביר זאת, לכל אחד מכם, ותעשו כל מה שאתם יכולים ותראו איך להביא את המשיח תיכף ומיד ממש, באופן בענינים שהם אמנם אורות דתוהו אבל בכלים דתיקון".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אדר א' התשע"ו, 00:37

השלום המדומיין עם מצרים

ממשלת ישראל ובראשה מנחם בגין, הפכו את ה"עם הפלסטיני" למציאות קיימת בחתימה על הסכם קמפ דייויד. מצרים מעולם לא הסכימה לשלום אמיתי עם ישראל, וישראל נתנה לה את הכל. בעקבות הסכם ה"שלום", נשיא מצרים מובארק, הכין צבא אדיר עם נשק אמריקאי. ישראל פינתה את כל הישובים היהודים מסיני, ולכאורה, מדוע? אם ליהודים אסור לגור במצרים, מדוע למצרים מותר לגור בארץ ישראל? ומדוע אסור ליהודים לגור, למשל, באום אל פחם? הפעולה הגזענית של ממשלת ישראל בניקוי סיני מיהודים, "יודן ריין", [="נקי מיהודים" בגרמנית], תוך חתימה על הסכם ה"אוטונומיה" עם הפלסטינים שעדיין לא היו קיימים על איזה מפה או ספר היסטוריה.