לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:30

מחכים לחודש ניסן יום הולדת נשיא הדור בו עתידין להיגאל

ז' אדר יום הולדת משה רבינו, עושה את כל החודש לבריא ותקיף מזלו, ובמיוחד ביום הולדתו ז' אדר, ממשה רבינו נמשכות ההשפעות לכל שבטו, ומנשיא הדור נמשכות כל ההשפעות לכל הדור. למרות כל המעלות של חודש אדר, ועוד שני חודשים אדר, כאשר אנו יודעים שנשיא הדור שלנו נולד בחודש ניסן בו נגאלו ובו עתידין להיגאל, התשוקה ש(יעברו ימי חודשי אדר ויגיע) חודש ניסן; עד כמה נוגע כל רגע שיעבור הרגע האחרון של הגלות ותגיע הגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:19

אסור להחזיר אף שעל שהקב"ה נתן בניסים גלויים

הקב"ה בחר בעם ישראל מכל העמים, ובחר בארץ ישראל מכל הארצות, ונתן לעם שבחר בו את הארץ שבחר בה. אסור להחזיר לגויים אפילו שעל אחד ממה שהקב"ה נתן באופן ניסי, מקל וחומר מפסק דין בשוע הלכות שבת סימן שכ"ט, שיוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. מה שיש כבר את יהודה ושומרון, רמת הגולן, וכו', אסור לתת אף שעל וגם לא חצי שעל, בפרט שקיבלו את זה בניסים גלויים, ולא היה צריך את רוב הנשק שהוכן. השטחים האלה צריכים להישאר לעד ולנצח נצחים ודווקא מתוך שלום אמיתי ושלום של קיימא. הגויים צריכים לדעת שיהודים לוקחים נשק ומתכוונים למלחמה, וזה יביא לשלום אמיתי, ולא הנהגה של רדיפה אחרי הגוים שמזמינה לחץ נוסף והיפך השלום.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:11

נמצאים בזמן השיא צריך רק מעשה קטן אחד

כלו כל הקיצים, נמצאים ב"זמן השיא" לקבלת פני משיח צדקנו, חסר רק מעשה קטן אחד, שכל אחד יחשוב, אבל לא רק יחשוב, גם ידבר על זה, חוץ ממה שהוא אומר זאת בתפילה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" .. כי תשא את ראש בני ישראל"

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ג אדר א' התשע"ו, 22:08

היו חיילות שבויות מלחמה רח"ל במלחמת יום הכיפורים

אחרי ניצחון היהודים בנושא גידול הזקן בצה"ל, יש מקום לחזור ולהזכיר את העוולה שנגרמת לצה"ל ע"י גיוס בנות. אחד מאלופי צה"ל היוצאים אמר שהבנות בצבא הן מיותרות, ומהוות מעמסה. הכנסת הבנות ליחידות קרביות הצריכה הורדת רף האימונים. נשים פחות עמידות, מפגיעות באימונים נגרמים להן נזקים בלתי הפיכים גם באברים פנימיים. כולם מבינים שבצוללת לא שייך לצרף בנות לצוות.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ד אדר א' התשע"ו, 00:33

חלוקת דולרים להוספה בצדקה י"ב אדר א

להלן קטעי וידאו מחלוקת הדולרים ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח על מנת לתת את הדולר או חילופו לצדקה, אחר תפילת מנחה במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלין ניו יורק. יום א', י"ב אדר תשע"ו, לאחר תפילת המנחה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אדר א' התשע"ו, 14:39

קטעים מחלוקת דולרים להוספה בצדקה ב770

עפ"י תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש התקיימה חלוקת דולרים נוספת לאחר תפילת ערבית. (עקב כך שלא היו מספיק שטרות של דולרים בחלוקה שלאחר תפילת מנחה). וידאו של קטעים מהחלוקה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אדר א' התשע"ו, 09:01

כל מה שנעשה עד עכשיו זה להבל ולריק .. נשארנו בגלות

תרגום המלא של כל ה"שיחה הידועה" כ"ח אייר תנש"א, בדקה 11:46: "מה אני עוד יכול לעשות בזה, אני לא יודע, כי כל מה שנעשה עד, עכשיו זה להבל ולריק, שום דבר לא יצא מזה, נשארנו בגלות, ועוד יותר, נשארנו גם בגלות פנימי בנוגע לעבודת ה' וכמדובר כמה פעמים. במילא הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להעביר זאת, לכל אחד מכם, ותעשו כל מה שאתם יכולים ותראו איך להביא את המשיח תיכף ומיד ממש, באופן בענינים שהם אמנם אורות דתוהו אבל בכלים דתיקון".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אדר א' התשע"ו, 00:37

השלום המדומיין עם מצרים

ממשלת ישראל ובראשה מנחם בגין, הפכו את ה"עם הפלסטיני" למציאות קיימת בחתימה על הסכם קמפ דייויד. מצרים מעולם לא הסכימה לשלום אמיתי עם ישראל, וישראל נתנה לה את הכל. בעקבות הסכם ה"שלום", נשיא מצרים מובארק, הכין צבא אדיר עם נשק אמריקאי. ישראל פינתה את כל הישובים היהודים מסיני, ולכאורה, מדוע? אם ליהודים אסור לגור במצרים, מדוע למצרים מותר לגור בארץ ישראל? ומדוע אסור ליהודים לגור, למשל, באום אל פחם? הפעולה הגזענית של ממשלת ישראל בניקוי סיני מיהודים, "יודן ריין", [="נקי מיהודים" בגרמנית], תוך חתימה על הסכם ה"אוטונומיה" עם הפלסטינים שעדיין לא היו קיימים על איזה מפה או ספר היסטוריה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' אדר א' התשע"ו, 20:39

השמועות על "שלום" מעוררות את התיאבון של גוים למלחמה

הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה במעמד חלוקת הדולרים למא רון נחמן לפני כ25 שנה, שהיום עוד יותר רלוונטיים. לפרסם בכ מקום, שכל השמועות, שרחמנא ליצלן, רוצים להחזיר איזה שטחים, אין להם כל יסוד, בהווה ובמעשה. ואדרבה, יחזיקו בכל השטחים האלו, וברוב שמחה, וזה יהיה מתוך שלום, ובדרכי נועם .. צריך להשאיר ביד ישראל את כל השטחים, כל הדיבורים על "שלום" אינם קשורים עם שלום כלל וכלל, אדרבה, דיבורים אלו מעוררים אצל הערבים את כל הענין של אינטיפדה וכל הדברים האלו שאינם רצויים כלל וכלל.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ג' אדר א' התשע"ו, 00:26

תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים

בדבר מלכות פרשת תרומה, הרבי שליט"א מלך המשיח מביא את המדרש שאין לך אחד מישראל שלא יצא ממצרים עם תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. בסרטון זה הרבי מספר על אותם תשעים חמורים לובים בחמשה עשר בשבט תשמ"א.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ב' אדר א' התשע"ו, 19:35

שמחה הופכת גזר דין של בית דין של מעלה

בקשר ל60 ימי חודש אדר בו מרבים בשמחה, אנו מביאים בפירסום ראשון קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום ג' טבת תשמ"ו, בו הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר כמה משפטים באגרת התשובה, שלדור זה אין כח להתענות, ועל ידי שמחה ניתן לשנות גם גזר דין של בית דין שלמעלה.