לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ט"ו אייר התשע"ו, 21:19

משיח בכיכר: אייר תנש"א "יחי" ראשון

עוד אחד מהמיתוסים שנופץ בכינוס הקהל בכיכר מלכי ישראל תשנ"ה, שכל עידודי ה"יחי אדוננו" היו כביכול רק אחרי כ"ז אדר וכו'. אף אחד לא יכל אז להוכיח אחרת, כי כולם הכירו את עידודי היחי אחרי כ"ז אדר, ולא היתה אפשרות טכנית לבדוק את כל קלטות הוידאו שצולמו לפני כ"ז אדר, זה פשוט לא היה מעשי.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח ניסן התשע"ו, 10:10

"מעביר את הענין אליכם" פורים תשמ"ז

הרבה שיחות עם הוראות לפועל של הרבי שליט"א מלך המשיח, שמפאת החידוש הגדול שבהן, ו"שינוי הקו", אותן שיחות לא הובנו כראוי, והמסקנה לפועל של הרבי שליט"א מלך המשיח שנאמרה בשיחה, וה"בכן", לא בא לידי ביטוי כרצון המלך. אבל אצל הרבי שליט"א מלך המשיח אין "דברים בטלים" ולאחר כמה שנים הכל מתקיים. אחת משיחות אלו היא שיחת פורים תשמ"ז, שכבר שם הרבי מבהיר שכל אחד צריך להביא את המשיח, כי "כלו כל הקיצים".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח ניסן התשע"ו, 10:05

הוראה בעבודת ה' מסוכן ביטוח חיים

אחת מהשיחות הראשונות המוקלטות של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך התוועדות י"ב תמוז תשי"א. סוכן הביטוח "מאיים" על לקוח שכך וכך עלול לקרות ח"ו, וצריך לשמור כסף למקרים כאלה. אבל הוא יודע, וגם הלקוח יודע, שיהיה לשניהם יותר טוב ויותר שמח אם הלקוח יאריך ימים וימשיך לשלם... ומה ההוראה מזה בעבודת ה' - להמעיט בתעניות, ולעבוד עם הגוף בשמחה וטוב לבב.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח ניסן התשע"ו, 08:52

מלחמת המפרץ היתה "למכה מצרים בבכוריהם"

החל מיום הפורים בשנה זו, שנת "אראנו נפלאות", כבר אז היה "למכה מצרים בבכוריהם", שה"בכורים" של כל אומות העולם, הם היו ה"בכורים" שביצעו את ה"למכה מצרים", החל מאותו אחד שהיה "מיצר לישראל", שמפלתו החלה ביום הפורים, בפשטות, בשנה זו .. שהקב"ה יעזור לכל יהודי שיהיו לו "עיניים לראות"..שאוחזים אחרי ה"ארבעים שנה אקוט בדור" הארבעים שנה שיהודים נמצאים "במדבר הגלות", ואוחזים כבר בהמשך שבזה, עניין של "מנוחתי", שזו מנוחה של הקב"ה, שזו מנוחה אמיתית, מנוחתך, שזו מנוחה דווקא מהגלות הזו... השיחה השלמה על מלחמת המפרץ בתרגום מלא.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ה ניסן התשע"ו, 13:00

וידאו שלם מ"השיחה הידועה" כ"ח ניסן

ותמיהה נוספת - שמתאספים עשרה (וכמה וכמה עשיריות) מישראל ביחד .. ולא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!!! .. ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכלתכם!! יהי רצון שימצא מכם אחד, שנים, שלשה, שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר - שיפעלו שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ד ניסן התשע"ו, 13:04

חלוקת דולרים כ"ד ניסן תשע"ו

תשע"ו זו השנה השלושים שהרבי שליט"א מלך המשיח מחלק דולרים להוספה בצדקה ב770 ביום א'. בחודש טבת תשנ"ב, התחיל סדר החלוקה אחרי תפילת מנחה. מאז תחילת החלוקה הקבועה להוספה בצדקה ביום א', (סיון תשמ"ו) - עד טבת תשנ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח היה מחלק דולרים אחרי תפילת שחרית. וידאו וגלריה מהשבוע

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ד ניסן התשע"ו, 12:06

הוידאו היומי כג ניסן 546

הרבי שליט"א מלך המשיח אין כמוך בעולם - הרבי שליט"א מעודד את השירה בזמן חלוקת כוס של ברכה. שיר זה הגיע להיות מושר בפי החסידים מקייטנות חב"ד בשנת תשל"ט. כאשר, על לחן של סדרה מצויירת פופולרית לילדים בטלוויזיה של אותם ימים, "הלבישו" התמימים (היום כולם רבנים ויש להם נכדים רבים) אבשלום קיל, משה דיקשטיין, ועמוס מוסקוביץ את המילים...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י' ניסן התשע"ו, 20:44

חלוקת דולרים ב770 ט' ניסן תשע"ו

מעמד חלוקת הדולרים לברכה והצלחה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח. ימות המשיח, יום ראשון ט' ניסן חודש הגאולה ה'תשע"ו שנת הקהל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ו' ניסן התשע"ו, 12:29

חלוקת המצות לשלוחים ברחבי תבל

צפו בקטעי וידאו מתוך מעמד חלוקת מצות לשלוחים לרחבי תבל ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח ליד חדרו הקדוש. ימות המשיח, יום שלישי ד' ניסן חודש הגאולה ה'תשע"ו שנת הקהל.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 13:23

"להרעיש" עד שיכריז "יחי המלך"

בקשר לשיחת ב' ניסן תשמ"ח "יחי המלך", אנו מביאים את תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח לחסידים שרצו לשמור על "כבוד ליובאוויטש" ו"כבוד הרבי" ולהישאר בגלות, קטעים משיחת אור לי"ט ניסן תשמ"ח, המענה לאלה ששפכו מים קרים וקיררו את כל הענין מאותם שרוצים כבר לצאת מהגלות. "צריך לעזור לו ע"י ש"מגיירים" אותו, וצריך ל"הרעיש" אותו, או "בדרכי נועם ובדרכי שלום" אבל בתוקף המתאים עד שזה יפעל עליו, עד שיראו, שגם הוא אוחז בדעתו כך"!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 08:39

בזמן הגאולה עוברים לחיים נצחיים

חלק מענין פסח, יציאה לחרות, הוא ביטול שעבוד מלכויות בתקופה הראשונה של ימות המשיח. ב-כ' אדר תשמ"ח, הרבי שליט"א מלך המשיח מכריז על ביטול שעבוד מלכויות לקראת קריסת המעצמה הקומוניסטית כששלוש שנים לאחר מכן, והכתרתו כמלך המשיח ע"י החכמים, בכמה פסקי דין "מסיני", וע"י העם בקריאה הכרזה ובקשה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ט אדר ב' התשע"ו, 08:52

הוידאו היומי כט אדר ב 529

רבי שליט"א מלך המשיח חוזר על הפסוק הראשון בתורה ופירוש הרש"י עליו: בראשית ברא אלוקים, מדוע התורה לא מתחילה מ"החודש הזה לכם" שהיא מצוה ראשונה שהקב"ה ציווה לישראל כעם במצרים? (קידוש לבנה)? ומדוע התורה מתחילה בסיפורים, ולא במצוות? "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל "לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים", (בכיבוש יהושע), הם - ישראל- אומרים להם ועונים, "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו - נתנה להם, (כך עלה ברצונו של הקב"ה בתחילת בריאת העולם לתת את ארץ כנען לעמי כנען), וברצונו - נטלה מהם ונתנה לנו" (וזה התחיל בברית בין הבתרים כאשר הקב"ה נשבע לאברהם אבינו לתת לזרעו את ארץ ישראל, וחזר על עצמו בהבטחת הקב"ה ליצחק וליעקב, ולמשה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ה אדר ב' התשע"ו, 19:22

מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים.

נבואה משנת תש"מ - גוג ומגוג לא תפגע ביהודים מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים, למרות שזה בפירוש כתוב ביחזקאל. נבואה שמיימית של הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תש"מ (1980, לפני 35 שנה), מיוסדת על דברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא לגבי המלך חזקיהו מבית דוד, שהוא הצליח לגרום שבזמנו גם ילדים קטנים היו בקיאים בהלכות חמורות שבתורה, ולכן "רצה הקב"ה לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ג אדר ב' התשע"ו, 16:56

שייגץ מנישואי ראביי רפורמי

בפורים תשל"ג, הרבי שליט"א מלך המשיח מוחה על ה"גזרה האיומה" מיהו יהודי. ראבייס רפורמים מסתמכים על חוק מיהו יהודי, מחתנים זוגות מעורבים (יהודי עם נוצריה רח"ל) עם כומר, בכנסיה, ומתפארים שהם מחזקים את העם היהודי. הכרזת שר הפנים בשנת 1970 שממשלת ישראל תקבל תעודת יהדות מכל קהילה בעולם בלי לבדוק, פתחה "קו יצור"...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב אדר ב' התשע"ו, 02:34

הוא אחשוורוש מתחילתו ועד סופו

אחת מהשיחות ה"קלאסיות" על מגילת אסתר נאמרה בהתוועדות פורים תשל"ג, בשיחה השביעית, נעמד הרבי שליט"א מלך המשיח על הרש"י הראשון במגילה, קושר אותו לכל המגילה עד הפסוק האחרון, ודרך אגב, ב"מאמר מוסגר" מלמד לראשונה "נכסי צאן ברזל" של כל היהדות שחלקם נכתבו בליקוטי שיחות.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ח' אדר ב' התשע"ו, 12:55

הרבי הקודם במרינה רושצ'ה, תרפ"ז

מתוך התוועודות פורים תשל"ג, הקול מההקלטה תואם על גבי הסרטה חתוכה במצלמה ישנה. הרבי שליט"א מלך המשיח מתחיל את השיחה הרביעית בהתוועדות אחרי עידודים אדירים ליוצאים מברית המועצות, ומספר על התוועדות פורים קטן תרפ"ז (1927) שבגללה נאסר הרבי הרייץ, היות שהוא דיבר שם במקום שורץ מרגלים באופן של "לא יכרע ולא ישתחווה". לצפיה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ו' אדר ב' התשע"ו, 20:11

אין קוראין את המגילה למפרע

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, מסירת הנפש בפועל ברוסיה באותם ימים מול הנסיונות היותר קשים בשמירת תורה מתוך הרחבה בארצות הרווחה, הנסיונות בחינוך הבנים והבנות מצד השפעת חיי הרווחה בגלות, ועוד, בהוראת הבעש"ט שאין קוראין את המגילה למפרע, כי פורים זה לא מה שהיה פעם, זה מה שקורה עכשיו. וידאו מתורגם.