לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י' טבת התשפ"א, 09:59

מקבץ שיחות מתורגמות עשירי בטבת

"היה ניתן לטעות שהצומות הם לתמיד, ולכן הרמב"ם חייב להוסיף שיש כאן "יוצא מן הכלל"; שמלכתחילה ניתנו "ימי הצומות האלו", כדי שאחרי זה הם ייבטלו, ולא רק יבטלו - שעל כל פנים כבר היה מעין זה בזמן שהיה "לא שלום ולא ההיפך משלום" - אלא עוד יותר, ייהפכו לששון .ולשמחה ולימים טובים".

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י' טבת התשפ"א, 09:56

אוהבן של ישראל

הדברים הנפלאים שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח ביום י' טבת תנש"א בנוגע לתשובה של דור זה, והבטחת הקב"ה לגאולה, ואסור לנו לעשות את החשבונות של הקב"ה גם לגבי יהודים שאפשר לחשוב שהם "ערב רב", משה רבינו של דורנו מחזיר את כולם בתשובה ולוקח אותם איתו לגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ט כסלו התשפ"א, 19:18

קטעים מחנוכה לייב תש"נ

קטעים מ"חנוכה לייב" הראשון (נר חמישי תש"נ) דרך "סאטלייט" עם מסקווא, ירושלים (הרב מרדכי אליהו), פאריז, ועוד. בסיום - מנהג רבותינו נשיאינו - הרבי שליט"אמלךהמשיח מחלק דמי חנוכה.

לראות את מלכנו / והבט פני משיחך 770 - כ"ח כסלו התשפ"א, 08:59

פרסום ראשון: התוועדות י"ט כסלו תשנ"ג באורך מלא

התוועדות י"ט כסלו תשנ"ג עם הרבי שליט"א מלך המשיח באורך מלא. בו הרבי שליט"א מלך המשיח שליט"א שהה עם הקהל למעלה מחמש שעות(!) בהם עודד את שירת "יחי אדוננו" ודורש ותובע מהמזכירים והקהל משהו, שהיה צריך להבין.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ז כסלו התשפ"א, 20:03

חנוכה לייב תשפ"א

חנוכה לייב, הדלקת נרות חנוכה ב770 עם הרבי שליט"א מלך המשיח, במעמד חובק עולם עם ילדי צבאות השם

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ז כסלו התשפ"א, 19:30

הגביעים ההפוכים במנורת המקדש

בהרבה כתבי יד של גדולי ישראל מצויירים גביעי המנורה כגביע עומד ומתרחב כלפי מעלה, כמו שאמר יוסף לאחרים "גביעי גביע הכסף". הרמב"ם צייר את המנורה עם גביעים הפוכים, מתרחבים כלפי מטה, ואין לזה שום מקור. והרי, גם כשלוקחים ד' מינים, צריך לאחוז את הלולב "דרך גידולו", מלמטה למעלה? וכך היה גם בקשרי המשכן? ואי אפשר לומר שהרמב"ם טעה, ובפרט שנמצאו 22 ציורים כאלה בכתב ידו, עם גביעים הפוכים? קטע מתורגם משיחת ט' אלול תשמ"ב.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ד כסלו התשפ"א, 07:29

י"ד כסלו בבית משיח 770

צפו בריקודי השמחה של התמימים חילי בית דוד, לכבוד יום חתונת הרבי שליט"א מלך המשיח (י"ד כסלו תרפ"ט) בבית משיח 770, כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס לתפילת ערבית