לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ד ניסן התשע"ו, 13:04

חלוקת דולרים כ"ד ניסן תשע"ו

תשע"ו זו השנה השלושים שהרבי שליט"א מלך המשיח מחלק דולרים להוספה בצדקה ב770 ביום א'. בחודש טבת תשנ"ב, התחיל סדר החלוקה אחרי תפילת מנחה. מאז תחילת החלוקה הקבועה להוספה בצדקה ביום א', (סיון תשמ"ו) - עד טבת תשנ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח היה מחלק דולרים אחרי תפילת שחרית. וידאו וגלריה מהשבוע

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ד ניסן התשע"ו, 12:06

הוידאו היומי כג ניסן 546

הרבי שליט"א מלך המשיח אין כמוך בעולם - הרבי שליט"א מעודד את השירה בזמן חלוקת כוס של ברכה. שיר זה הגיע להיות מושר בפי החסידים מקייטנות חב"ד בשנת תשל"ט. כאשר, על לחן של סדרה מצויירת פופולרית לילדים בטלוויזיה של אותם ימים, "הלבישו" התמימים (היום כולם רבנים ויש להם נכדים רבים) אבשלום קיל, משה דיקשטיין, ועמוס מוסקוביץ את המילים...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י' ניסן התשע"ו, 20:44

חלוקת דולרים ב770 ט' ניסן תשע"ו

מעמד חלוקת הדולרים לברכה והצלחה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח. ימות המשיח, יום ראשון ט' ניסן חודש הגאולה ה'תשע"ו שנת הקהל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ו' ניסן התשע"ו, 12:29

חלוקת המצות לשלוחים ברחבי תבל

צפו בקטעי וידאו מתוך מעמד חלוקת מצות לשלוחים לרחבי תבל ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח ליד חדרו הקדוש. ימות המשיח, יום שלישי ד' ניסן חודש הגאולה ה'תשע"ו שנת הקהל.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 13:23

"להרעיש" עד שיכריז "יחי המלך"

בקשר לשיחת ב' ניסן תשמ"ח "יחי המלך", אנו מביאים את תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח לחסידים שרצו לשמור על "כבוד ליובאוויטש" ו"כבוד הרבי" ולהישאר בגלות, קטעים משיחת אור לי"ט ניסן תשמ"ח, המענה לאלה ששפכו מים קרים וקיררו את כל הענין מאותם שרוצים כבר לצאת מהגלות. "צריך לעזור לו ע"י ש"מגיירים" אותו, וצריך ל"הרעיש" אותו, או "בדרכי נועם ובדרכי שלום" אבל בתוקף המתאים עד שזה יפעל עליו, עד שיראו, שגם הוא אוחז בדעתו כך"!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 08:39

בזמן הגאולה עוברים לחיים נצחיים

חלק מענין פסח, יציאה לחרות, הוא ביטול שעבוד מלכויות בתקופה הראשונה של ימות המשיח. ב-כ' אדר תשמ"ח, הרבי שליט"א מלך המשיח מכריז על ביטול שעבוד מלכויות לקראת קריסת המעצמה הקומוניסטית כששלוש שנים לאחר מכן, והכתרתו כמלך המשיח ע"י החכמים, בכמה פסקי דין "מסיני", וע"י העם בקריאה הכרזה ובקשה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 08:18

תרגום וידאו ב' ניסן תשמ"ח

לפניכם וידאו שיחת ב' ניסן תשמ"ח "יחי המלך" המפורסמת באורך מלא, בה הרבי שליט" מלך המשיח אמר שבכדי להוסיף חיות במלך המשיח צריך להכריז לפניו "יחי המלך" .."וזו גם הסיבה מדוע מרעישים כל הזמן שצריך להכריז "עד מתי", והוא [המשיח] צריך כבר לבוא באופן שמראה באצבעו ואומר זה [שיצביעו עליו] שבא משיח בשר ודם כמו שפוסק הרמב"ם, ובא ומוציא כל אחד מאיתנו, אותי והשני והשלישי וכולם ביחד, ויוליכנו כל אחד מאיתנו כולנו יחד קוממיות לארצנו, באופן של "קהל גדול ישובו הנה";

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ט אדר ב' התשע"ו, 08:52

הוידאו היומי כט אדר ב 529

רבי שליט"א מלך המשיח חוזר על הפסוק הראשון בתורה ופירוש הרש"י עליו: בראשית ברא אלוקים, מדוע התורה לא מתחילה מ"החודש הזה לכם" שהיא מצוה ראשונה שהקב"ה ציווה לישראל כעם במצרים? (קידוש לבנה)? ומדוע התורה מתחילה בסיפורים, ולא במצוות? "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל "לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים", (בכיבוש יהושע), הם - ישראל- אומרים להם ועונים, "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו - נתנה להם, (כך עלה ברצונו של הקב"ה בתחילת בריאת העולם לתת את ארץ כנען לעמי כנען), וברצונו - נטלה מהם ונתנה לנו" (וזה התחיל בברית בין הבתרים כאשר הקב"ה נשבע לאברהם אבינו לתת לזרעו את ארץ ישראל, וחזר על עצמו בהבטחת הקב"ה ליצחק וליעקב, ולמשה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ה אדר ב' התשע"ו, 19:22

מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים.

נבואה משנת תש"מ - גוג ומגוג לא תפגע ביהודים מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים, למרות שזה בפירוש כתוב ביחזקאל. נבואה שמיימית של הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תש"מ (1980, לפני 35 שנה), מיוסדת על דברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא לגבי המלך חזקיהו מבית דוד, שהוא הצליח לגרום שבזמנו גם ילדים קטנים היו בקיאים בהלכות חמורות שבתורה, ולכן "רצה הקב"ה לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ג אדר ב' התשע"ו, 16:56

שייגץ מנישואי ראביי רפורמי

בפורים תשל"ג, הרבי שליט"א מלך המשיח מוחה על ה"גזרה האיומה" מיהו יהודי. ראבייס רפורמים מסתמכים על חוק מיהו יהודי, מחתנים זוגות מעורבים (יהודי עם נוצריה רח"ל) עם כומר, בכנסיה, ומתפארים שהם מחזקים את העם היהודי. הכרזת שר הפנים בשנת 1970 שממשלת ישראל תקבל תעודת יהדות מכל קהילה בעולם בלי לבדוק, פתחה "קו יצור"...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב אדר ב' התשע"ו, 02:34

הוא אחשוורוש מתחילתו ועד סופו

אחת מהשיחות ה"קלאסיות" על מגילת אסתר נאמרה בהתוועדות פורים תשל"ג, בשיחה השביעית, נעמד הרבי שליט"א מלך המשיח על הרש"י הראשון במגילה, קושר אותו לכל המגילה עד הפסוק האחרון, ודרך אגב, ב"מאמר מוסגר" מלמד לראשונה "נכסי צאן ברזל" של כל היהדות שחלקם נכתבו בליקוטי שיחות.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ח' אדר ב' התשע"ו, 12:55

הרבי הקודם במרינה רושצ'ה, תרפ"ז

מתוך התוועודות פורים תשל"ג, הקול מההקלטה תואם על גבי הסרטה חתוכה במצלמה ישנה. הרבי שליט"א מלך המשיח מתחיל את השיחה הרביעית בהתוועדות אחרי עידודים אדירים ליוצאים מברית המועצות, ומספר על התוועדות פורים קטן תרפ"ז (1927) שבגללה נאסר הרבי הרייץ, היות שהוא דיבר שם במקום שורץ מרגלים באופן של "לא יכרע ולא ישתחווה". לצפיה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ו' אדר ב' התשע"ו, 20:11

אין קוראין את המגילה למפרע

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, מסירת הנפש בפועל ברוסיה באותם ימים מול הנסיונות היותר קשים בשמירת תורה מתוך הרחבה בארצות הרווחה, הנסיונות בחינוך הבנים והבנות מצד השפעת חיי הרווחה בגלות, ועוד, בהוראת הבעש"ט שאין קוראין את המגילה למפרע, כי פורים זה לא מה שהיה פעם, זה מה שקורה עכשיו. וידאו מתורגם.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ו' אדר ב' התשע"ו, 13:27

על התלמיד הכי קטן בתומכי תמימים

"פולע" כהן, עשה התוועדות ב-י' שבט [בבני ברק] ו"כטוב לב המלך ביין", אמר שפלוני בן פלוני [החזו"א] מקנא בתלמיד הכי קטן של תומכי תמימים בגלל שהוא לא למד חסידות, והיות שהוא נמצא בעולם האמת כעת, הוא יודע מה זה, במילא הוא מקנא בתלמיד הכי קטן מתומכי תמימים. הדואר של ארץ ישראל הרוויח סכומים עצומים ממכתבים אחד אחרי השני, שאיך יתכן לומר דבר כזה, שהוא מקנא, הרי ההוא "גדול שבגדולים", ופוסק, ויודע למוד, וכל ימיו ישב באהלה של תורה, ולא שייך לומר כך... וידאו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ל' אדר א' התשע"ו, 22:20

הילדה מהגן ש"שיגעה" את אמא להדליק נר שבת קודש

"אי אפשר לתאר מה ילדה ילדה קטנה שהדליקה נר שבת של קודש, ואחרי זה במשך זמן לא ארוך זה פעל והפך את כל הבית, לא רק שגם אותה האמא התחילה להדליק נרות שבת קודש, אחרי זה הבעל אמר שזה לא יכול להיות שדולק בבית נר שבת הוא יעשה דברים אסורים בשבת, ואחרי זה אמרו שזה לא מסתדר שכאן דולק נר שבת, אבל המאכל והמשקה אולי לא מתאים לנר השבת ואחרי זה התקדמו הלאה .. ובמשך זמן לא ארוך נהיה בית של שמירת תורה ומצוותיה, מנר אחד ויחיד שהודלק ע"י ילדה מגן ילדים"!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:30

מחכים לחודש ניסן יום הולדת נשיא הדור בו עתידין להיגאל

ז' אדר יום הולדת משה רבינו, עושה את כל החודש לבריא ותקיף מזלו, ובמיוחד ביום הולדתו ז' אדר, ממשה רבינו נמשכות ההשפעות לכל שבטו, ומנשיא הדור נמשכות כל ההשפעות לכל הדור. למרות כל המעלות של חודש אדר, ועוד שני חודשים אדר, כאשר אנו יודעים שנשיא הדור שלנו נולד בחודש ניסן בו נגאלו ובו עתידין להיגאל, התשוקה ש(יעברו ימי חודשי אדר ויגיע) חודש ניסן; עד כמה נוגע כל רגע שיעבור הרגע האחרון של הגלות ותגיע הגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אדר א' התשע"ו, 18:19

אסור להחזיר אף שעל שהקב"ה נתן בניסים גלויים

הקב"ה בחר בעם ישראל מכל העמים, ובחר בארץ ישראל מכל הארצות, ונתן לעם שבחר בו את הארץ שבחר בה. אסור להחזיר לגויים אפילו שעל אחד ממה שהקב"ה נתן באופן ניסי, מקל וחומר מפסק דין בשוע הלכות שבת סימן שכ"ט, שיוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. מה שיש כבר את יהודה ושומרון, רמת הגולן, וכו', אסור לתת אף שעל וגם לא חצי שעל, בפרט שקיבלו את זה בניסים גלויים, ולא היה צריך את רוב הנשק שהוכן. השטחים האלה צריכים להישאר לעד ולנצח נצחים ודווקא מתוך שלום אמיתי ושלום של קיימא. הגויים צריכים לדעת שיהודים לוקחים נשק ומתכוונים למלחמה, וזה יביא לשלום אמיתי, ולא הנהגה של רדיפה אחרי הגוים שמזמינה לחץ נוסף והיפך השלום.