האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

המפלגה החרדית ביותר ?!

לראות את מלכנו

הרב טוביה דורון 1225 צפיות 0

המפלגה החרדית ביותר ?!

המפלגה החרדית ביותר ?! מזמן אין חיה כזו. המפלגות הדתיות מכרו את הדת תמורת כסף לישיבות ומשרות לקרובים וחברים

בפורים תשד"ם, בחלק משיחה בנושא שלימות הארץ ו'מיהו יהודי', הרבי שליט"א מלך המשיח מגלה שהמפלגות הדתיות מכרו את דת ישראל תמורת כסף לישיבות וג'ובים לקרובים לצלחת. שיחה מתורגמת בפירסום ראשון.

הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר כרגיל בלי לפרש בשמותם, אבל הדברים ברורים לגבי כל המפלגות הדתיות כולן: מפד"ל, אגו"י, וש"ס שמנעו את תיקון חוק מיהו יהודי, ועשו כל שביכלתן למנוע את תיקון הפירצה, ועד היום!!

בנוגע לכסף לכנסיות ומנזרים: משרד הדתות היה שנים רבות בידי מפד"ל, עד שש"ס קיבלה את ה"ירושה", שזה כולל, כסף לכל "עניני דת" כולל לעבודה זרה כפשוטו, והרבי שליט"א מלך המשיח אומר כאן שמדובר במאות אלפי דולרים, דרך שליח דתי, ומי יודע למי מחלקים יותר כסף, לעבודה זרה או לישיבות.

אגודת ישראל שנכנסה לקואליציה יכלה לסגור את נתב"ג בשבת, וויתרה בשביל כסף, ובכלל, כניסת אגו"י לקואליציה היה מותנה רק ב"סגני שרים", כלומר שותפים לעוגה - אבל רק בלקיחת כסף וג'ובים, ואז ליצמן קיבל את שר הבריאות בתפקיד שר,

וכל זה כאשר ברור לכולם, שגם "סגן שר" נושא באחריות לכל עניני הממשלה שהוא שותף בה, על אחת כמה וכמה שר, שמחלק כסף לעבודה זרה, ושותף בהחזרת שטחים, ובנייה לערבים (לא תחנם), וגירוש יהודים, (עופרה, עמונה, עשרות מאחזים), שכל המפלגות הדתיות וחרדיות היו שותפות בפועל למעשים אלו בשנים האחרונות, ואין פוצה פה ומצפצף!!

לתשומת לב כל אלה שהולכים להצביע, בעד "המפלגה החרדית ביותר", ראה גם בתחילת דבריו של הרב וולפא "דרך אמונה בחרתי", במענה של הרבי שליט"א מלך המשיח לעיתונאי נחשוני, שתמיכתו במפלגה מסויימת היתה רק בזמן שאותה מפלגה הלכה על פי שולחן ערוך, וכן בהמשך דבריו הרלוונטיים אחרי 21 שנה, שאין עבור מי להצביע, היות שבכל מקרה מטרתם היא להשתלב בקואליציה על מנת לתמוך בתוכנית המאה רח"ל.

= = =

תמליל הקטע המתורגם

כל מפלגה נפלה בידיי אותם בודדים מאותה מפלגה, שכל אחד מהם חושב שעיקר התפקיד והשליחות שלו היא לראות שהמפלגה תצליח בגשמיות!

אלה שדגלו בשם הסוציאליזם, מכרו מזמן את כל עניני הסוציאליזם, והעיקר לתפוס עמדת כח ושליטה. ואלו שדגלו בשם ה"לאומיות," מזמן מכרו את הענינים האמיתיים, האינטרסים האמיתיים של לאומיות, והעיקר לחטוף כח ושליטה עד כמה שהם יכולים, ואלו שדוגלים, או שפעם דגלו בשם דת ישראל,
כבר מזמן מכרו את את הרווחים האמיתיים של דת, כדי לקבל כסף, וכדי לקבל כח להשיג עוד כמה משרות בשביל חתניהם, ובניהם, ובנותיהם,
וכיוצא בזה!!
ואין כאן המקום להאריך בדבר המבהיל, לא שייך בזה שום ענין של לשון הרע,
זה ענין מפורסם, לכל, מנער ועד זקן וטף ונשים!
וכאמור לעיל, חוזרים עוד פעם שהיות שזה דבר המפורסם, ושאומרים שזו הכוונה והדעה האמיתית של רוב של מאה ועשרים האנשים, הם לא מחליטים – כמו החברים שלהם ממפלגתם איך הם יצביעו. על זה מחליטים, בכל מפלגה, או ארבעה אנשים, או שלושה אנשים, או שני אנשים, או חמישה אנשים.
ולצערנו הכי גדול, לפני עשרות שנים, היתה תפיסת מקום לכל אחד מאנשי המפלגה, בענין ה"אידיאל" המסויים או איך שיכנו זאת שכתוב במצע הבחירות, על כל פנים שאז הם החזיקו בזה, אז בעשר השנים האחרונות הם מכרו את כל זה בשביל כבוד, ובשביל כסף, והעיקר בשביל שליטה מי יחטוף את ה"כיסא!"
וכאמור, שכל אחד יכול למכור רק מה שיש לו משל עצמו, במילא, הצוסיאליסטים מכרו את הסוצאיליזם, הקומוניסטים מכרו את הקומוניזם, לאומיים מכרו את הלאומיות, דתיים מכרו את הדתיים, והחילוק ביניהם במה מתבטא ה"נזיד עדשים" שכל אחד קיבל.
חס ושלום להשוות סוציאליזם לדת ישראל, בפרט שכעת קראנו במגילה "דתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים," וכאמור לעיל, ארבעה אנשים או שלושה אנשים, או שני אנשים החליטו לפני עשר שנים וכיוצא בזה, שמכאן ולהבא, הדבר היחיד שנוגע, זה מה שנוגע לחטיפת הכיסא!!
אלא שיש כאלה שיש להם תקוה בדרך הטבע, לחטוף את הכיסא – בפשוטו שיהיה להם כמה שרים, ויש כאלה שלא רואים את האפשרות - יש כאלה מפלגות שמסתפקים על כל פנים, שר אחד - העיקר שיהיה קצת כח ושליטה ובמה מתבטא הכח ושליטה, לא על ידי קיום הסוציאליזם! לא על ידי קיום הקומוניזם! לא על ידי קיום הלאומיות! לא על ידי קיום הדת!
אלא לצערינו הכי גדול,
(והיות שזה פורים, מסתמא הדיבור לא יזיק לאף אחד) למרות שאומרים בגלוי
מה שכל אחד יודע שהמצב הוא כזה בפשטות, שמוכרים גם מצות ישראל, דת ישראל, החלו (בלי חיות) בנוגע לחטוטי שכוי, והמשיכו (בחיות), בנוגע לרישום גוים כיהודים!
והלוואי שהיו מפסיקים בזה, שאלו שהיה להם חתונה ונולדו ילדים, שזה הרי "מעוות לא יוכל לתקון" משך כל הדורות כולם!!
ובנוסף ויתרו על כל ענינים דתיים! הן, כאמור, בנוגע לחטוטי שכוי ומוסיף, הן בנוגע להפלות עוברים, הן בנוגע לעניני כשרות, ונישואין, וקידושין וכו', ועל שמירת שבת, על הכל ויתרו ורק כדי לקבל עוד קצת כסף, והעיקר, להחזיק ב'כיסא,' ולהמשיך לשבת ליד הצלחת איפה שמחלקים את הכסף.
שמאותה צלחת מחלקים כסף לישיבה, ורח"ל ומאותה צלחת!! מחלקים כסף לעבודה זרה של נצרות!! שזה עבודה זרה לכל הדעות, שאפילו בן נח, גם אסור בזה!!
ויש להם מלחמה על אותו כיסא משם נותנים כסף לכנסיות של נוצרים, שהכסף הזה ייצא מידיים של יהודי דתי, שמדבר בשם רבנים ואדמו"רים וכו,' וילך - או לגוי שיושב בכנסת, או על כל פנים, ליהודי שאומר שלא איכפת לו מאיזה דת שיהיה.
והוא הולך וטוען שדת, בפירוש יש רק דת אחת. וביחד עם זה! היות שישנה תועלת, ויושבים ליד השולחן, והצלחת, ויש אפשרות ליותר כסף לישיבות, לחנך ילדים יהודים, אז הוא מוסר נפש! אומר שקרים, ולשון הרע, וכל הענינים השייכים לזה, העיקר להישאר לשבת ליד השולחן והכיסא, והצלחת, והכסף לכנסיות ילך דווקא דרכו!!
ואין פוצה פה ומצפצף!!
וכך זה נמשך שנים ברציפות! ומדברים בשם כלל ישראל!!
ובשם דת ישראל!!
ומספרים שאלו השלוחים!! ומקדשי השם ברבים!!
ועליהם עומדת כל ארץ הקודש, וכל חינוך הקדוש!!
בה בשעה שכולם בארץ ישראל יודעים! שהוא, ועוזריו, והמחלקים שלו נותנים מיד ליד!! על עניני נצרות, וכך זה נמשך שנים בלי הפסק!!
ולא יודעים את החשבון למי נותן יותר כסף האם לישיבות קדושות, או האם, רח"ל, לכנסיות ומנזרים!!
שמצד האמונה, ומצד השכל אין שום הבדל אפילו אם זה היה ניתן מיד ליד או על ידי שלוחו כמותו )אף על פי שאין שליח לדבר עברה( - אפילו פרוטה למנזר!!
ועוד בפרט שהולכים לשם מאות אלפי דולרים!! לא שקלים, - לעניני נצרות בארץ הקודש, והוא מוסר נפש!! שזה ילך דווקא דרך יהודי דתי בחייו הפרטיים!!
הוא מדבר בשם דת ישראל ובשם רבני ישראל, ובשם אדמו"רי ישראל, ואין פוצה פה ומצפצף, ועושה עצמו כאילו שלא יודעים מזה, או שזה בכלל לא קיים, "ואני את נפשי הצלתי," יהודי שני מעביר את הכסף ואין שליח לידי עבירה.
אז היהודי השני מכריז שהוא מדבר בשם כלל ישראל בארץ הקודש, והוא מדבר בשם כלל ישראל שבשאר המדינות.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...