האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כ"ב שבט הרבי שליט"א מלך המשיח מתפלל בציבור

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 120 צפיות 0

כ"ב שבט הוא יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא שניאורסאהן ע"ה נ"ע אשתו של - יבלחט"א - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ביום זה הרבי שליט"א מלך המשיח מתפלל לפני העמוד בתור שליח ציבור ואומר קדיש

(תיעוד: שידור ישיר מ"זמן הגאולה")

יומן התמימים מהשבוע:

*יום ראשון, כ"א שבט* - לשחרית ניגש ר' אליעזר שי' טורין. לא אמרו תחנון. נגמר 10:35. יצא ב10:39.
למנחה ניגש הנ"ל. לא אמרו תחנון. נגמר 3:27. דולרים 4 דקות.

מעריב - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ניגש לעמוד ופתח ב"והוא רחום" ב6:46. התפילה נגמרה ב6:58 לערך. אחרי התפילה בירך נוסעים.

בלילה היה סוג של כינוס לבנות שהגיעו מאה"ק, בזאל הגדול.
הגברים נשארו באזור מתחת לעז"נ, שם נערכה ב"מ לא' התמימים.

*יום שני, כ"ב שבט, יארצייט-הילולא הל"א של הרבנית הצדקנית חיה מושקא נ"ע זי"ע, אשת - יבלחט"א - כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, שמאז הסתלקותה נמצאים אנו בתקופה חדשה בענין הגאולה*

שחרית 10:01. ניגנו בשיבנה. בקדיש הראשון לא אמרו עוד חיובים אחרי שכ"ק מה"מ אד"ש אמרם.
לפני חזרת הש"ץ הגיש המזכיר פתק על חתן. לא אמר תחנון.
פתיחה עשה ר' מ"מ שי' פריעד, והניח את הס"ת על הסטענדער.
עלו לתורה חתן א' (שלא זכה בשבת) וב"מ א'.
התפילה נגמרה ב10:57. יצא ב10:59.

במנחה האריך מאוד בשמו"ע בלחש. הגישו פתק וכו' כבשחרית. התפילה נגמרה ב3:33. אחרי התפילה בירך נוסעים.

כאן המקום לציין שכל התפילות הועברו בשידור חי (לראשונה זה כמה שנים) לכל העולם ע"י ערוץ "זמן הגאולה" ביוטיוב, בארגונו והשתדלותו של התמימים פסח שי' שיפמאן ומ"מ שי' גבאי.

מעריב 6:46. לעמוד ניגש ר' הוד דוד שי' אריה. נגמר 7:00. בצאתו בירך נוסעים.

חלק ניכר מתלמידי הקבוצה, שמשום מה הגורמים בהנהלה האחראים על סידור הניירות לא הספיקו לעשות זאת בזמן בשבילם, נסעו היום לאה"ק. חביריהם הנשארים נפרדים מהם מתוך ריקודים ושמחה, ותקוה שיחזרו לכאן בהקדם.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...