האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרבמ"ם מסכים שיהיו ניסים בתחילת ימות המשיח

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 243 צפיות 0

הסרטון של "לראות את מלכנו" במוצ"ש פ' תבוא, הציג גישה לא כל כך מוכרת בתורת הרבי שליט"א מלך המשיח בנוגע לניסים בתחילת ימות המשיח. למעשה, גישה זו מופיעה בריבוי מקומות, רק צריך לשים לב.

מפשטות לשון הרמב"ם בהלכות תשובה והלכות מלכים, מובן שלא יהיו ניסים בימות המשיח, בית המקדש יבנה בידי אדם, ולא תהיה תחיית המתים לפחות עד סוף קיבוץ עשרת השבטים והוספת ג' ערי מקלט בארץ ישראל שתתפשט מהנילוס עד הפרת. וגם המשיח בעצמו, לא תהיה לו רוח הקודש, עד אחרי קיבוץ עשרת השבטים.
הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר כאן לרב מסקוליא שלמרות הנ"ל, גם הרמב"ם מסכים לניסים בימות המשיח, ומה שהוא כתב בספר היד החזקה זה המינימום הנדרש למשיח, והמינימום הנדרש לגאולה, ואם יהיה יותר מזה, והמשיח יהיה בעל רוח הקודש או גם נביא (כמו שהרמב"ם כותב באגרת תימן), ושבית המקדש ירד מלמעלה (כמו שכתוב בגמרא, זוהר, מדרשים), גם הרמב"ם מסכים עם זה.

בית המקדש יורד מלמעלה יחד עם משה ואהרן שקמים לתחיית המתים:

 
 

 

משה גואל ראשון הוא גואל אחרון: 

 
 

 

בית המקדש השלישי ירד מהשמים המשיח יציב בו את הדלתות:

 
 

 

ראה גם: בסוף סרטון בית המקדש השלישי נמצא כבר ב770 ברוקלין ניו יורק, 

 
 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...