האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שיחות קודש • לפי מי הולכים בעניין נשמות בגופים בעולם הבא

לראות את מלכנו

מערכת האתר 373 צפיות 0

האם עולם הבא זה כדעת הרמב"ם נשמות בלא גוף, או כדעת הרמב"ם נשמה עם גוף ביחד. על ידי ההבנה בנקודת הענין מתבאר גם ענין "וגר זאב עם כבש" האם זה רק משל (לדעת הרמב"ם) או כפשוטו ממש (לדעת הרמב"ן) למרות שגוף הזאב לא ישתנה • קטע מיוחד משיחת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח בהתוועדות י' שבט תשל"א • לצפייה

האם עולם הבא זה כדעת הרמב"ם נשמות בלא גוף, או כדעת הרמב"ם נשמה עם גוף ביחד. על ידי ההבנה בנקודת הענין מתבאר גם ענין "וגר זאב עם כבש" האם זה רק משל (לדעת הרמב"ם) או כפשוטו ממש (לדעת הרמב"ן) למרות שגוף הזאב לא ישתנה.

נקודת הביאור הזו נמצאת בכמה ביאורים יותר ארוכים של הרבי שליט"א מלך המשיח בהלכות מלכים לרמב"ם, כמו בית המקדש האם ייבנה בידי אדם (רמב"ם, אבל אז, לפי הקבלה לא יהיה ניצחי) או ירד מהשמים, וכן לגבי המלך המשיח עצמו, שבפירוש המשניות הרמב"ם כותב (בהקדמת פירוש המשניות למס' סנהדרין פרק חלק), שהמשיח ימות ובנו ימלוך תחתיו ובן בנו, לעומת הרמב"ן ותורת הקבלתה והחסידות שמכריעים שהמשיח הוא ניצחי היות שהוא זה שמתקן את חטא עץ הדעת ומחזיר את העולם לקדמותו כפי שנברא לפני חטא עץ הדעת.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...