האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרבי שליט"א מלך המשיח הכהן הגדול

לראות את מלכנו

מערכת האתר 481 צפיות 0

הרבי שליט"א מלך המשיח הכהן הגדול

בטקס סיום מחנה קיץ "קעמפ" לתלמודי תורה במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלים ניו יורק, כ' מנחם אב תנש"א, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, שעיקר עבודת הקרבנות בבית המקדש היתה צריכה להיות אצל הבכורים.

אבל, בגלל שגם הבכורים חטאו בעגל, לכן עבודת בית המקדש עברה לשבט לוי שלא חטאו, ובתוך שבט לוי לאהרן הכהן ובניו. כאשר בית המקדש השלישי ירד מהשמים בגאולה האמיתית והשלמה ולא ישאר שום רושם מחטא העגל, הבכורים יחזרו לעבודת בית המקדש.

הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו הוא בכור, ואז, כמו שאומר בסוף השיחה, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות מוחלטת לכל היהודים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...