האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כ"ח סיון • מסכים ומכריז: הגאולה כבר כאן!

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 440 צפיות 0

הקב"ה מחכה לכל יהודי יהודי, שיסכים ויכריז שהגאולה כבר כאן • לרגל כ"ח סיון "יום ההצלה" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית מציפורני

כ"ח סיון תנש"א (1991) יובל שנים לביאתו צלחה לארה"ב, (ב-כ"ח סיון תש"א, 1941, הרבי שליט"א מלך המשיח יצא באניה האחרונה שהפליגה מאירופה לארה"ב עד סוף המלחמה, בגלל צולות גרמניות שהיו מטביעות כל אניה. הרבי היה אמור להפליג באניה הקודמת, ואף קנה כרטיס, וברגע האחרון קיבל מברק מארה,ב מהרבי הקודם, שלא יעלה על האניה, למרות שהכיבוש הנאצי כבר היה בכל צרפת, והיתה סכנה גדולה כל יום, ולא ידעו אם בכלל תהיה עוד הפלגה לארה"ב. לאחר מכן, התברר שהאניה עליה היו אמורים להפליג הוטבעה בידי הנאצים. אחרי זה היתה עוד הפלגה אחת, שוב הרבי קנה כרטיסים לו ולאשתו, והגיעו לארה"ב ביום כ"ח סיון תש"א).


הרבי מליובאוויטש מלך המשיח אומר שבבניין 770 כבר נמצא בית המקדש, ומשם מתחילה הגאולה, גימטריא של 770 "פרצת" שמסמל על פריצת הגבלות הגלות, ובהמשך, הקב"ה צריך כביכול את ההשתתפות של כל יהודי בגאולה, שכל יהודי לא רק יאמר שהגיע זמן הגאולה, אלא שכל יהודי יסכים ויכריז שהגאולה כבר כאן. (דקה 06:03)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...