האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נשים וילדים צריכים להפיץ 7 מצות

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 500 צפיות 0

הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר פעמים רבות במשך ריבוי שנים על התעסקות בהפצת שבע מצוות בני נח בין העמים כהכנה לגאולה. גם נשים וילדים יכולים, ובמילא צריכים להתעסק בהפצת שבע מצות בני נח, למצוא הזדמנות להשפיע על השכנים הגוים שלהם שקודם הם יידעו מהעניין, אחרי זה יתעניינו בו, ויגיעו לקיום בפועל של שבע מצוות בני נח. ועוד, שהתעסקות זו עם האינם יהודים היא תנאי לזירוז הגאולה.


נושא ה"יחידות כללית" כ"א כסלו תש"נ נסב כולו על הפצת שבע מצוות בני נח בין העמים. בקטע מאותה יחידות שמובא כאן, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח שהעם היהודי כיום הוא מפוזר באופן שאין כמעט מקום בלי יהודים, כך שכל הגוים יודעים שישנו "עם אחד מפוזר ומפורד" ובדת של היהודים יש מנהגים משונים מכל אומות העולם בחיי היום יום. וע"י האו"ם מגיעה הידיעה על העם היהודי אפילו לאותם מקומות שם אין יהודים, וגם באותם מקומות, היהודים להשפיע על האומות לקיים שבע מצוות שלהם ע"י שלוחים, או מכתבים וכיו"ב.
גם נשים וילדים יכולים, ובמילא צריכים להתעסק בהפצת שבע מצות בני נח, למצוא הזדמנות להשפיע על השכנים הגוים שלהם שקודם הם יידעו מהעניין, אחרי זה יתעניינו בו, ויגיעו לקיום בפועל של שבע מצוות בני נח. 
ועוד, שהתעסקות זו עם האינם יהודים היא תנאי לזירוז הגאולה.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...