האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

אבנים טובות ומרגליות בארץ ישראל

לראות את מלכנו

מערכת האתר 476 צפיות 0

קטע משיחת ט"ו שבט תשנ"ב, "כל יהודי הוא ארץ חפץ", על פי פתגם הרבי הקודם בשם הבעש"ט, ויש בו אוצרות בעומק הארץ, אבנים טובות ומרגליות רק לעיתים נדירות נמצאים על פני הארץ. אבל לרוב, צריך חיפוש אחר חיפוש, ואז יש הבטחה - יגעת ומצאת.

לקראת בסיום השיחה הרבי שליט"א מלך המשיח חוזר ואומר שיש אבנים טובות ומרגליות, כפשוטו, (לא רק בכל יהודי אלא) בארץ ישראל ארץ ממנה תוציא לחם, שנשתבחה בשבעת המינים, יש בה גם אבנים טובות ומרגליות.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...