האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ה סרטון על חיים נצחיים מהכינוס

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 543 צפיות 0

משמעות הדיבורים שנלקטו בסרטון זה, שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים נשמה בגוף גשמי (במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלין ניו יורק) והוא לא צריך לעבור את "תחיית המתים" כמו כל הדורות הקודמים.
■ בקטע האחרון שמובא כאן, ה' אדר תשמ"ח, (דקה 10:00 בסרטון) כשלושה שבועות לפני שהרבי שליט"א מלך המשיח הפסיק לדבר, מדובר לכאורה על "ירידה צורך עליה" וגם זה - בלי 'הפסק' של היפך החיים בין עולם הזה לזמן תחיית המתים של כל הדורות הקודמים בגאולה האמיתית והשלמה.
■ דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. לדוגמה, הרבי שליט"א מלך המשיח הזכיר במשך השנים כמה פעמים את נושא הכנסת ה'א' של אלופו של עולם בתוך המילה 'גולה' שתהפך ל'גאולה' במשפט (באופן של "עניות"), ובשתי שבתות בחודש אייר תנש"א דיבר רק על הנושא הזה שתי שבתות שלמות, בהרחבה רבה (באופן של "עשירות").
■ הדיבורים על כך שאנו, אנשי הדור השביעי האחרון לגלות וראשון לגאולה עוברים לחיים נצחיים בזמן הגאולה בלי הפסק של היפך החיים כפי שהיה מאז בריאת העולם, החלו בעיקר משנת תשמ"ח, (היה איזכור אחד כזה גם בשנת תשמ"ז אחרי משפט הספרים). בדרך כלל הנושא הוזכר ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח (כמו בדוגמאות בסרטון זה), בדיבור של כמה שניות על הנושא ותו לא.
■ בשבת פ' בא תשנ"ב, הרבי דיבר ב"עשירות" גדולה על הנושא, והסביר בהרחבה רבה, וכהמשך לשבתות שלפני כן, (שגם שם מופיע הביטוי - מוגה). כדאי לקרוא את השיחה המוגהת של פ' בא שם מוזכר שלוש פעמים שעוברים לחיים נצחיים. בקישור זה


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...